دانشگاه علمي کاربردي نيشابور در فضاي مجازي مدرسه کسب و کار تأسيس مي کند
دانشگاه علمي کاربردي نيشابور در فضاي مجازي مدرسه کسب و کار تأسيس مي کند

در رتبه بندي دانشگاه هاي جهان بر اساس ميزان تأثيرگذاري آموزش بر محيط کسب و کار؛ دانشگاه جامع علمي کاربردي رتبه دوم دانشگاه هاي ايران را کسب نمود دانشگاه علمي کاربردي نيشابور در فضاي مجازي مدرسه کسب و کار تأسيس مي کند دکتر بلوکي رئيس هيئت مديره و مدير عامل دانشگاه علمي و کاربردي نيشابور […]

در رتبه بندي دانشگاه هاي جهان بر اساس ميزان تأثيرگذاري آموزش بر محيط کسب و کار؛

دانشگاه جامع علمي کاربردي رتبه دوم دانشگاه هاي ايران را کسب نمود

دانشگاه علمي کاربردي نيشابور در فضاي مجازي مدرسه کسب و کار تأسيس مي کند

دکتر بلوکي رئيس هيئت مديره و مدير عامل دانشگاه علمي و کاربردي نيشابور در جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود اين مرکز آموزشي که با حضور اساتيد، مسئولين و دانشجويان در محل تالار ميلاد برگزار شد؛ دانشگاه را فرصتي براي تغيير و تحول دانست و اظهار داشت: دانشگاه يک فرصت است اما مهم اين است از فضاي فرصت چگونه استفاده کنيم.

وي در ادامه پرسيد: سال ها پشت ميزهاي مدرسه و دانشگاه نشستيم، اما چقدر تغيير کرديم و بهره برديم؟ فرصت ها براي همه برابر بود اما کساني از اين کلاسها بيشترين بهره را بردند که از آمادگي و تلاش بيشتري برخوردار بودند.

بلوکي به پديده هاي تغيير، تحول و اصل تضاد در دنياي امروز اشاره کرد و گفت: تغيير امري طبيعي مستمر و پيوسته است که در مسير آن با تحول مواجه مي شويم و در حقيقت تحول جهشي در مسير تغيير است.

وي افزود:کار دانشگاه اين است که بستر و زمينه را فراهم کند تا هرکس به اندازه خودش رشد کند و تغيير يابد و تغيير دانش و بينش نهايتا بايد منجر به تغيير منش گردد.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: از ابتداي تحصيل پيوسته ما را درگير يک سؤال بيهوده و نادرست کرده اند که آيا علم بهتر است يا ثروت؟ مثل اين است که بپرسيم مرد بهتر است يا زن. اين سوال و مقايسه از ابتدا غلط است چون اين دو هم جنس نيستند که قابل مقايسه باشند. در تفکر علمي پديده هاي همجنس با يکديگر مقايسه مي شوند. کساني با علم و کساني هم با ثروت اثرگذار بوده اند و نمي توان اينها را با هم مقايسه کرد. همچنين شانس هم امري علمي و واقعي نيست بلکه شانس عبارت است از وجود فرصت و آمادگي و به خود ما بستگي دارد.

وي با بيان اينکه عصر کنوني عصر تضاد است؛ تصريح کرد: هيچ کس مثل ديگري نيست. حتي هر انساني در درون خودش دنيايي از تضادها را دارد. هنر اين است که چگونه با اين تضادها زندگي کنيم و اين به نوع بينش و نگرش ما به جهان، زندگي، کار و تحصيلمان داريم.

بلوکي اظهار داشت: نگاه ما و ديگر متوليان دانشگاه علمي کاربردي آن نگاهي نيست که در گذشته نسبت به دانشگاه وجود داشت. در نگاه گذشته همه را از سوراخ قيف عبور مي دادند و مي گفتند کساني حق دارند به دانشگاه وارد شوند که کنکورِ سختِ طاقت فرسايِ نفس گير را پشت سر بگذارند و خروجي هاي هم کساني هستند که سخت ترين آزمون هاي علمي و درسي را طي کرده و بعد مدرک بگيرند. اما نگاه کنيد اکنون چه اتفاقي افتاده است؟

وي ادامه داد: نگاه ما اين است که نه ورودي بايد يکي باشد و نه خروجي، ارزش و تأثير دانشگاه در فراهم کردن بستر مناسب معنا پيدا ميکند. دانشجويان ما با هر پيش زمينه و دانشي مجاز هستند وارد دانشگاه شوند. در طي دوران تحصيلي آمادگي آن ها تعيين مي کند که چه مقدار تغيير کرده اند و در خروجي هم هرگز کسي با ديگري مقايسه نخواهد شد و هر دانشجويي با خودش مقايسه مي شود. بنابراين کار ما بسيار دشوارتر از گذشته است چرا که در گذشته فقط يک معيار وجود داشت: امتحان ورودي و امتحان خروجي. اما در تفکر ما و مديران دانشگاهي که شما به آن پاگذاشته ايد به ازاي هر نفر يک معيار ميتواند تعريف شود. بنابراين ديگر ارزش گذاري هم تغيير کرده است.

مديرعامل دانشگاه علمي کاربردي نيشابور گفت: هفته گذشته مؤسسه (4icu) در استراليا دانشگاه هاي جهان را رتبه بندي کرده و در اين ميان دانشگاه جامع علمي کاربردي رتبه 296 را کسب کرده است. جالب اين است که اين دانشگاه در ايران بعد از دانشگاه تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده و حتي دانشگاه فردوسي با همه عظمت و قدمتش رتبه سوم را کسب کرده است. شايد براي برخي اين خنده دار باشد ولي اين واقعيت دنياي امروز است که معيارها تغيير کرده است. اگر شاخص ها را بررسي کنيد مي بينيد که ميزان تأثيرگذاري که آموزش و دانشگاه در محيط کسب و کار مي گذارد، معيار اين رتبه بندي است. معيارها پيوسته در حال تغيير است و معيارهاي گذشته و رنگ باخته و جاي خود را به معيارهاي جديد داده است.

وي افزود: هر جرياني براي زندگي فرصت است. بنابراين به عنوان کساني که وارد دانشگاه شده ايد، بپذيريد که مي خواهيد تغيير کنيد. بايد ارزش گذاري را براساس تغييري که کرده ايم، قرار دهيم و پديده تغيير و اصل تضاد را در هيچ بخشي از زندگي فراموش نکنيم.

دکتر بلوکي بر مثبت انديشي به تمام پديده ها تأکيد کرد و بيان داشت: ما آنچه فکر ميکنيم همان اتفاق مي افتد. کسي که منفي ميبينيد هميشه گرفتار مشکلات و مسائل منفي است و کسي که مثبت مي نگرد در فضاي مثبت انديشي سخت ترين مسائل را ميتواند حل کند. البته براي مثبت انديشي چند نکته مهم است. اولين نکته مطالعه خود است و دراين زمينه بايد به پرهيز از خودخواهي و برتري جويي توجه نمود. نکته ديگر استفاده مناسب از زمان است چرا که در دنياي امروز و با اين سرعت پيشرفت تکنولوژي و ارتباطات، زمان امر بسيار مهمي است.

وي در پايان نويد داد: دانشگاه علمي کاربردي نيشابور جدا از فعاليت هاي روزمره ، اقدامي منحصر به فرد را انجام داده است. اين دانشگاه اولين مرکزي در کشور است که اقدام به تأسيس يک مدرسه کسب وکار در فضاي مجازي کرده است. طرح و پلان اين کار آماده شده و ديگر کارهاي آن در حال پيگيري است و اميدواريم در آغاز سال جديد بتوانيم اولين فراخوان ثبت نام آن را در سايت مدرسه کسب و کار دانشگاه علمي کاربردي اعلام کنيم و از تمام پتانسيل ها و توانمندي هاي فردي و جمعي شما براي رسيدن به يک نتيجه پايدار و ماندگار استفاده کنيم تا در فضاي شبکه اي کسب و کار ما مشارکت فعال داشته باشيد.

در ادامه اين مراسم حسن زارعي مسئول امور فرهنگي اين دانشگاه به فعاليت هاي فرهنگي اين مرکز آموزشي اشاره کرد و راه اندازي انجمن هاي علمي، کانون فرهنگي و گروه کوهنوردي را از آن جمله دانست. وي افزود: مديران اين مرکز با نگاه خاصي که دارند، بنا دارند کارهاي مربوط به شما را دانشجو محوري انجام دهند و از استعدادها و توانمنديهاي موجود استفاده کنند.

گفتني است: اجراي برنامه هاي مختلف فرهنگي و بيان مسائل توجيهي از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود.