مسائل زندگي تان را حل کنيد
مسائل زندگي تان را حل کنيد

دوستان خوبم سلام. همه ي انسان ها در زندگي خود با مسائل و مشکلات گوناگون روبرو مي شوند. در واقع زندگي چيزي جز روند روبرو شدن با مشکلات و تلاش براي حل آنها نيست.البته مشکلات انسان ها با هم فرق دارد .بعضي از آنها ساده و کوچک هستند مانند ضعف درسي يا پيدا کردن خانه […]

دوستان خوبم سلام.

همه ي انسان ها در زندگي خود با مسائل و مشکلات گوناگون روبرو مي شوند. در واقع زندگي چيزي جز روند روبرو شدن با مشکلات و تلاش براي حل آنها نيست.البته مشکلات انسان ها با هم فرق دارد .بعضي از آنها ساده و کوچک هستند مانند ضعف درسي يا پيدا کردن خانه مناسب براي اجاره… ، بعضي بزرگتر هستندد مانند طلاق يا مرگ والدين. نکته مهم اين است که بدانيم وجود مشکلات کوچک و بزرگ در زندگي عادي است و همه افراد با انواع مشکلات روبرو هستند؛ بنابراين به جاي آن که آرزو کنيم کاش هيچ مشکلي در زندگي نداشته باشيم به فکر يافتن بهترين راه براي مقابله با مشکل باشيم.

«حل مساله»

مهارتي است که مي توان آن را آموخت و به کار بست .کسب اين مهارت شما را قادر مي سازد به طور سازنده با مشکلات زندگي برخورد کنيد و به جاي پاک کردن صورت مساله يا فرار از مشکلات و گاهي اقدامات نا معقول براي برخورد با مشکلات زندگي، لازم است به طور فعال به دنبال روشهاي مطلوب حل مشکل باشيد.حل مساله مستلزم چند فعاليت است:

1- داشتن نگرش حل مساله:

قدم اول در حل موفقيت آميز مشکل اين است که اين ادراک را در خود پرورش دهيد((تو مي تواني مشکلات خود را حل کني)) معمولا وقتي مشکل پيش مي آيد خصوصا اگر مشکل بزرگي باشد دچار نگراني و دستپاچگي مي شويم.پس بايد آرامش خود را حفظ کنيم و آنچه را که اتفاق افتاده به صورت يک مساله قابل حل ببينيم نه به عنوان يک مشکل لاينحل و باور کنيم قادر به حل مساله هستيم. بدانيم که حل مساله نياز به زمان و تلاش دارد و زمان کافي به آن اختصاص دهيم.

2- تعريف مشکل:

مساله را تعريف کنيد.يعني بدانيد که مشکل چيست؟براي تعريف مساله تمام جزييات مساله را مشخص کنيد چه چيزي مي خواهيد؟چقدر زمان براي بدست آوردن آن لازم داريد و چگونه مي خواهيد به آن برسيد؟ و اين را هم در نظر بگيريد که تمام اين موارد بايد واقع بينانه باشد. مثلا اين هدف که در سه روز بيست کيلو وزن کم کنيد يا در مدت يک ماه مانده به کنکور رتبه يک رقمي کسب کنيد واقع بينانه نيست.در تعريف مشکل بايد مشکلات بزرگ را به گام هاي کوچک تقسيم کرده و هربار يک بخش را حل و فصل کنيد.

3- تهيه فهرستي از راه حل هاي مختلف:

در اين مرحله هر راه حل که به ذهنتان مي رسد را يادداشت کنيد حتي آنهايي که خنده دار يا غير ممکن به نظر مي رسند. براي حل يک مشکل راه حل هاي مختلفي وجود دارد. هرچقدر بتوانيد راه حل هاي بيشتري پيدا کنيد موفق تر خواهيد بود. در اين مرحله براي اينکه به را ه حل هاي بيشتري دست يابيد مي توانيد از افراد ديگر مانند پدر و مادر،مشاوران و يا دوستان خود که قابل اعتماد هستند کمک بگيريد. حتي اگر بخواهيد از مشاوران حرفه اي و متخصص کمک بگيريد،بخاطر مسائل مالي نگران نباشيد چرا که مي توانيد با مراجعه به اداره بهزيستي به طور رايگان به مراکز تحت نظارت اين نهاد معرفي شويد.

4- انتخاب بهترين راه حل:

در اين مرحله ابتدا راه حل هاي غير منطقي را حذف کنيد سپس معايب وو محاسن باقي مانده را ارزيابي کرده و مناسب ترين راه حل را انتخاب کنيد،پس از انتخاب بهترين راه حل بايد آن را به اجرا بگذاريد و در عمل نتيجه آن را مورد ارزيابي قرار دهيد.يادتان باشد شما به عنوان انسان ،اشرف مخلوقات خدا هستيد و مشکلات نبايد شما را شکست دهد.

سعادتمند باشيد

نوشته شده توسط : عبداله سیرجانی