مطب ها خلوت تر شده اما بيمارستان ها کمبود تخت دارند
مطب ها خلوت تر شده اما بيمارستان ها کمبود تخت دارند

مطب ها خلوت تر شده اما بيمارستان ها کمبود تخت دارند سرپرست دانشکده علوم پزشکي با اشاره به مشکلات موجود در شهرستان در حوزه کاري خود گفت: تا حدود دو ماه گذشته در شهرستان حدود 90 پزشک متخصص در کنار 349 تخت بيمارستاني وجود داشت که در طي اين مدت 28 متخصص و فوق تخصص […]

مطب ها خلوت تر شده اما بيمارستان ها کمبود تخت دارند

سرپرست دانشکده علوم پزشکي با اشاره به مشکلات موجود در شهرستان در حوزه کاري خود گفت: تا حدود دو ماه گذشته در شهرستان حدود 90 پزشک متخصص در کنار 349 تخت بيمارستاني وجود داشت که در طي اين مدت 28 متخصص و فوق تخصص جديد به شهرستان اضافه‌شده‌اند ولي تخت‌هاي بيمارستاني تغييري نکرده‌اند و اين بزرگ‌ترين مشکل پزشکي شهرستان است، يعني کمبود شديد تخت بيمارستاني که نياز به کمک همه مسئولين شهرستان دارد.

دکتر عظيمي نژاد و عضو مجمع خيرين سلامت در جمع هيئت مديره قديم و جديد خيرين سلامت نيشابور با اشاره به اينکه با حضور پزشکان متخصص جديدالورود در شهرستان، شلوغي مطب‌ها تسکين پيدا کرده است افزود: در حال حاضر به تعداد درمانگاه‌هاي شهرستان دو درمانگاه تخصصي اضافه کرديم که مبلغ ويزيت پزشکان متخصص در اين مراکز سه هزار تومان و پزشکان فوق تخصص سه هزار و 600 تومان است که با مبلغ دريافتي به‌صورت آزاد فاصله زيادي دارد که اين فاصله توسط دولت تأمين‌شده است.

وي افزود: بر اساس استانداردهاي قديم، متناسب با جمعيت 500 هزارنفري نيشابور 830 تخت نياز است که حدود 450 تخت کمبود وجود دارد.

وي با اشاره به استاندارد جديد در اين موضوع بيان داشت: استانداردهاي جديد 1126 تخت بيمارستاني را براي نيشابور ضروري مي‌داند که با مقدار موجود فاصله بسيار زيادي دارد.

عضو مجمع خيرين سلامت با بيان اينکه پزشکان کمبود تخت بيمارستاني را بارها گوشزد کرده اند گفت: در حال حاضر اين پزشکان بايد تعداد قابل توجهي از بيماران خود را براي دريافت خدمات بستري به شهرهاي اطراف مخصوصاً مشهد هدايت کنند .

عظيمي نژاد افزود: در دولت دهم موافقت يک بيمارستان 320 تخت خوابي اخذ شد ولي روي کاغذ مانده است و تا الآن هيچ اتفاقي نيفتاده است و سياست دولت جديد نيز تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام است و امکان تخصيص اعتبار به اين طرح وجود ندارد.

وي بابيان اين که بايستي مبلغي حدود 12 ميليارد تومان براي آغاز اين پروژه تأمين کنيم، گفت: متعاقب آغاز پروژه دولت آن را به‌ عنوان پروژه نيمه‌تمام خواهد شناخت و هزينه‌هاي آن را تقبل خواهد کرد.