سرپرست فرمانداري خواستار تاسيس کارخانه مواد لبني در فيروزه شد
سرپرست فرمانداري خواستار تاسيس کارخانه مواد لبني در فيروزه شد

توليد سالانه 25 هزار تن شير در شهرستان فيروزه سرپرست فرمانداري خواستار تاسيس کارخانه مواد لبني در فيروزه شد سرپرست فرمانداري فيروزه در کارگروه «آب، کشاورزي و منابع طبيعي» شهرستان فيروزه با اعلام توليد سالانه 25 هزار تن شير در شهرستان فيروزه افزود: 85 درصد جمعيت فيروزه در 87 نقطه روستايي ساکن هستند که عمدتا […]

توليد سالانه 25 هزار تن شير در شهرستان فيروزه

سرپرست فرمانداري خواستار تاسيس کارخانه مواد لبني در فيروزه شد

سرپرست فرمانداري فيروزه در کارگروه «آب، کشاورزي و منابع طبيعي» شهرستان فيروزه با اعلام توليد سالانه 25 هزار تن شير در شهرستان فيروزه افزود: 85 درصد جمعيت فيروزه در 87 نقطه روستايي ساکن هستند که عمدتا به دامداري و کشاورزي اشتغال دارند.

تاجيک گفت: وجود 10 هزار رأس دام سنگين و 140 هزار راس دام سبک در فيروزه، منجر به توليد ساليانه 25 هزار تن شير در اين شهرستان مي شود.

تاجيک با انتقاد از هزينه تمام شده حجم گسترده شير توليدي فيروزه به خارج از شهرستان و آثار سوء آن بر اقتصاد و اشتغال منطقه خاطرنشان کرد: شهرستان فيروزه با مزيت مهم توليد شير در خراسان رضوي نيازمند ايجاد حداقل يک واحد صنعتي – تبديلي لبنيات مي باشد.

نماينده عالي دولت تدبير و اميد در فيروزه از آمادگي همه جانبه فرمانداري به منظور حمايت از سرمايه گذاران و افزايش اشتغال بومي در اين منطقه نيمه برخوردار داراي مزيت هاي خاص خبر داد.

سرپرست فرمانداري يادآور شد: در 4 ماهه پاياني سال 92 به حدود 45 درصد شير توليدي دامداران فيروزه اي، يارانه اختصاص يافته و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته پيش بيني مي شود اين ميزان براي شير توليدي سه ماهه اول سال 93 به بيش از 60 درصد افزايش يابد.