خون قوچ وحشي بي پاسخ نماند
خون قوچ وحشي بي پاسخ نماند

خون قوچ وحشي بي پاسخ نماند با وظيفه شناسي مامورين حفاظت پناه گاه، شكارچي شرور به زندان افتاد رئيس حفاظت محيط زيست شهرستان نيشابور از دستگيري شکارچي شرور منطقه خبر داد. به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي، محمد مهدي نوربخش افزود: مامورين پناهگاه حيات وحش حيدري نيشابور ضمن گشت و […]

خون قوچ وحشي بي پاسخ نماند

با وظيفه شناسي مامورين حفاظت پناه گاه، شكارچي شرور به زندان افتاد

رئيس حفاظت محيط زيست شهرستان نيشابور از دستگيري شکارچي شرور منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي، محمد مهدي نوربخش افزود: مامورين پناهگاه حيات وحش حيدري نيشابور ضمن گشت و كنترل پناهگاه؛ پس از شنيدن صداي شليك تيردر ارتفاعات حد فاصل روستاهاي بقيع و بجنو به سرعت به محل مراجعه و طي يك عمليات تعقيب و مراقبت نامحسوس با 2 نفر شكارچي متخلف كه با يك قبضه اسلحه شكارچي دولول در شب اربعين اقدام به شكار يك راس قوچ وحشي كرده بودند، برخورد کردند.

وي ادامه داد: شكارچيان غيرمجاز شرور كه سابقه كشتار حيات وحش و فروش گوشت شكار را نيز داشتند، مامورين را مورد توهين و تهديد قرار داده و بدون توجه به اخطار ماموران تير اندازي کردند و با استفاده از تاريكي شب به ارتفاعات گريخته و از محل متواري شدند .

نوربخش افزود: با توجه به اهميت موضوع متهمين شناسايي وبا اخذ نيابت از مقام قضايي منزل و محل احتمالي اختفاي متخلفين در شهر بار بازرسي گرديد كه از منزل يكي از آنان؛ يك قبضه چاقو و لباس آغشته به خون تازه و موي قوچ وحشي؛ 6 عدد فشنگ چهار پاره به همراه قطار فشنگ؛ 5عدد قفس زنده گيري كبك؛ يك حلقه مار افعي تاكسيدرمي شده و آلات و ادوات استعمال مواد مخدر كشف گرديد و با همكاري مطلوب فرماندهي و پرسنل پاسگاه انتظامي شهر بار متخلف اصلي دستگير و با حكم قضايي جهت ادامه تحقيقات و تكميل پرونده روانه زندان شد.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نيشابور گفت: منطقه حيات وحش حيدري يکي از زيستگاه‌هاي اصلي قوچ ميش اوريال در شمال شرق کشور است و وجود گونه‌هاي شاخص گياهي و جانوري همچون پلنگ، کفتار و پرندگان شکاري مانند هما و بالابان، گونه خالص قوچ و ميش اوريال و گونه‌هاي متنوع گياهي و جوامع متراکم درختان اورس، ضرورت توجه و حفاظت بيشتر اين منطقه حفاظت شده زيبا را مي‌طلبد.