معلمي که مظلومانه در کلاس درس شهيد شد اما هرگز تشييع نگرديد!
معلمي که مظلومانه در کلاس درس شهيد شد اما هرگز تشييع نگرديد!

معلمي که مظلومانه در کلاس درس شهيد شد اما هرگز تشييع نگرديد! دوم آذر 93 باخبر شديم که يکي از همکاران فرهنگي مان در شهرستان بروجرد هنگامي که در کلاس مشغول تدريس بود در مقابل چشمان بهت زده و فريادهاي دلخراش دانش آموزانش با ضربات چاقوي يک دانش آموز، بي رحمانه به شهادت مي رسد. […]

معلمي که مظلومانه در کلاس درس شهيد شد اما هرگز تشييع نگرديد!

دوم آذر 93 باخبر شديم که يکي از همکاران فرهنگي مان در شهرستان بروجرد هنگامي که در کلاس مشغول تدريس بود در مقابل چشمان بهت زده و فريادهاي دلخراش دانش آموزانش با ضربات چاقوي يک دانش آموز، بي رحمانه به شهادت مي رسد. اگرچه فعلا بنا نداريم عمل ضارب را، که خود احتمالا به نوعي ديگر قرباني تجربيات تلخ خانوادگي و اجتماعي است، مورد بررسي و نکوهش قرار دهيم؛ اما گله مندي و عدم رضايت قاطبه ي فرهنگيان از کساني است که داعيه رهبري و دفاع از حقوق حقه ي شغلي و شهروندي و اجتماعي ما را يدک مي کشند اما در مقابل اين واقعه وحشتناک، آن هم سر کلاس درس و در حضور دانش آموزان سکوت کرده اند.

از صدا و سيما گله منديم که گوش به زنگ است تا در گوشه و کنار اين جهان پهناور و به ويژه در جوامع غربي، اتفاقي کم اهميت بيفتد تا آن را چندين بار زير نويس و بالا نويس کند و در اخبار چندگانه خود به اطلاع عموم برساند به گونه اي که همگي آن را از حفظ کنند اما در مقابل قتل يک معلم توسط دانش آموزش، روزه سکوت مي گيرد و انگار چنين اتفاقي نيفتاده است و تاسف بارتر از عمل صداوسيما عملکرد سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي است.هنگامي که اينجانب به عنوان نماينده انجمن اسلامي معلمان-شاخه نيشابور و توابع با روابط عمومي و دفتر مدير کل تماس گرفتم وخواستار محکوميت اين قتل شدم، متاسفانه آن را نشنيده مي گيرند و پيگيري آن را به ديگران واگذار مي کنند. راستي اگر اين اتفاق به گونه اي ديگر و براي شخصي ديگر اتفاق افتاده بود واکنش صداوسيما و ياران ما چگونه بود؟

محمود سليمانيان نماينده انجمن اسلامي معلمان شاخه نيشابور و توابع