کاهش 70 درصدي برداشت زعفران در نيشابور
کاهش 70 درصدي برداشت زعفران در نيشابور

کاهش 70 درصدي برداشت زعفران در نيشابور رئيس اداره هواشناسي نيشابور با بيان اينکه يکي از محصولات کشاورزي مورد تحقيق و پژوهش در بخش هواشناسي کشاورزي نيشابور، زعفران است، اظهار داشت: بر اساس نظر کارشناسان ما در اين مرکز، گرماي بي سابقه ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور امسال با زمان بيدار شدن پياز زعفران در […]

کاهش 70 درصدي برداشت زعفران در نيشابور

رئيس اداره هواشناسي نيشابور با بيان اينکه يکي از محصولات کشاورزي مورد تحقيق و پژوهش در بخش هواشناسي کشاورزي نيشابور، زعفران است، اظهار داشت: بر اساس نظر کارشناسان ما در اين مرکز، گرماي بي سابقه ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور امسال با زمان بيدار شدن پياز زعفران در شهرستان مقارن شد.

وي ادامه داد: به‌طوري که در اين ايام دماي حداکثر مطلق نسبت به سال قبل و ميانگين داراز مدت 24 ساله، 3درجه سانتيگراد افزايش يافت و دوام اين گرما به مدت قريب به يک ماه به پيازهاي زعفران به‌ويژه پيازهايي که در سطوح نزديکتر به سطح زمين کاشته شدند، آسيب رساند. بهترين کار در هنگام وقوع چنين گرمايي، آبياري زعفران در نيمه دوم مرداد است تا از خسارت تنش گرمايي جلوگيري شود.

مهدي بلوکي تصريح کرد: عامل اقليمي بعدي خسارت آفرين امسال البته با اهميت کمتر، وقوع بارش برف و باران در فاصله زماني پنجم تا پانزدهم آبان ماه و يخ زدگي سطحي زمين بود که سبب کاهش برداشت زعفران شد.

وي افزود به مدت يک هفته در سطح شهرستان بارندگي رخ نمي‌دهد و دماي حداقل بالاي صفر است لذا بهترين زمان براي برداشت زعفران است.

رئيس اداره هواشناسي نيشابور يادآور شد: کشاورزان مي‌توانند با مراجعه به صندوق بيمه محصولات کشاورزي شهرستان و ثبت‌نام براي ارسال پيامک هواشناسي کشاورزي از پيش بيني کوتاه‌مدت و بلندمدت هواي نيشابور و توصيه‌هاي ترويجي اين مرکز براي تمام محصولات کشاورزي استفاده کنند.