عضو شورا در مخالفت با طرح، خودرو خود را مقابل لودر پارک کرد
عضو شورا در مخالفت با طرح، خودرو خود را مقابل لودر پارک کرد

🔹 روز پنج شنبه، همت آبادی عضو شورای اسلامی شهرستان نیشابور در هنگام کار لودر بر روی حوضچه کناری باغ امین اسلامی، ماشین خود را به عنوان سپر جلوی لودر قرار داد، تا مانع فعالیت در آن منطقه شود، اما با فشار مسئولین ماشین را از جلوی لودر برداشت. 🔹همت آبادی در این خصوص اظهار […]

🔹 روز پنج شنبه، همت آبادی عضو شورای اسلامی شهرستان نیشابور در هنگام کار لودر بر روی حوضچه کناری باغ امین اسلامی، ماشین خود را به عنوان سپر جلوی لودر قرار داد، تا مانع فعالیت در آن منطقه شود، اما با فشار مسئولین ماشین را از جلوی لودر برداشت.

🔹همت آبادی در این خصوص اظهار داشت: ما از نظر قانونی با ارکانی نماینده مجلس هم صحبت کردیم، همه می دانیم، قانون صراحت دارد، و اینجا ثبت تاریخی شده است، و حریم این مکان نیز مشخص است، انتظار داریم، آقای دادستان در این مکان قانون را جاری کنند، اگر فرماندار و یا شهردار قدرت دارند، و بدون مصوبه شورا کاری را انجام می‌دهند، باید طبق قانون عمل کنند، و ما از مسئولین استانی خواهش داریم، از استان مطالبه کنند، تا این کار مسیر قانونی را طی کند.

  • نویسنده : مسعود ميرادي
  • منبع خبر : خیام نامه