خراسان رضوی از تنش آبی تابستان عبور کرد
خراسان رضوی از تنش آبی تابستان عبور کرد

وضعیت قرمز آب در نیشابور خبرگزاری ایرنا در مشهد گزارش کرد:  ۳۲ شهر در سطح خراسان رضوی که تابستان امسال با تنش آبی مواجه بودند بر اساس تمهیدات کارشناسی، اقدامات به هنگام و موفق دستگاه های ذیربط از این بحران بدون مشکل عبور کرده اند. با این وجود مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی […]

وضعیت قرمز آب در نیشابور

خبرگزاری ایرنا در مشهد گزارش کرد:  ۳۲ شهر در سطح خراسان رضوی که تابستان امسال با تنش آبی مواجه بودند بر اساس تمهیدات کارشناسی، اقدامات به هنگام و موفق دستگاه های ذیربط از این بحران بدون مشکل عبور کرده اند.

با این وجود مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی روز پنجشنبه تاکید کرد: از آنجا که ۹۸ درصد آب شرب مورد نیاز مردم در سطح ۷۳ شهر زیر پوشش خدمات این نهاد از منابع زیرزمینی تامین می شود لذا بارش های امسال در بهبود وضعیت سفره های بحران زده آب زیرزمینی خراسان رضوی تاثیری نداشته است.

سید ابراهیم علوی گفت: در میان ۳۲ نقطه جمعیتی خراسان رضوی که تابستان امسال با تنش آبی مواجه بودند «بخش گلبهار شهرستان چناران، شهر تربت جام، بخش شاندیز شهرستان بینالود، بخش رضویه شهرستان مشهد و شهرهای نیشابور و قوچان» در وضعیت قرمز قرار دارند.

وی میزان مصرف آب شرب را در این نقاط شهری بیشتر از حجم تولید این ماده حیاتی اعلام و بیان کرد: با اعمال مدیریت بر فشار شبکه آبرسانی و حجم مصرف عمومی آب ظرف ماههای تیر و مرداد امسال این نقاط با کمترین تنش مواجه شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: در شهرهای «بجستان، گناباد، جغتای، بردسکن، خواف، خلیل آباد و تربت حیدریه و نیز بخش های طرقبه، ملک آباد، کاریز، قلندرآباد و جنگل»  در نقطه سر به سر تولید و میزان مصرف آب قرار دارند نیز با افزایش توان حجم تولید و اعمال مدیریت بر مصرف آب و فشار شبکه آبرسانی تابستان امسال تنش آبی به حداقل رسانده شد.

وی گفت: با به کارگیری حداکثر توان تخصصی، همه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی برای تامین آب شرب مورد نیاز جمعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری شهرهای زیر پوشش، تنش آبی تابستان ۱۳۹۸ بدون مشکل پشت سر گذاشته شده است.

استان شش میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفری خراسان رضوی ۲۸ شهرستان، ۷۰ بخش و دو هزار و ۵۴۰ روستا دارد.  افزون بر چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی در ۷۳ نقطه شهری این استان سکونت دارند.

یک میلیون و ۷۳۳ هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی نیز ساکن روستاهای این استان هستند.

پس از مشهد، به ترتیب شهرستان های نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب بیشترین جمعیت و داورزن، زاوه و فیروزه کمترین جمعیت را در خراسان رضوی دارند.

یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در ۷۳ شهر خراسان رضوی (به جز کلانشهر ۳.۵ میلیون نفری مشهد) زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب این استان هستند. ۳۰ درصد جمعیت زیر پوشش این شرکت در هفت شهر از شبکه جمع آوری فاضلاب نیز برخوردارند.