تاریخچه و نحوه شکل گیری سازمان وظیفه عمومی
تاریخچه و نحوه شکل گیری سازمان وظیفه عمومی

از سال 1300هجری شمسی در نخستین سازمان ارتش ، شعبه ای بنام ” جدید گیری ” یا ” سرباز گیری ” تاسیس شد و در سال 1301 هجری شمسی به صورت موقت مقرراتی هم بر اساس ضوابط قبلی برای سرباز گیری وضع و به تصویب مجلس شورای ملی آَن زمان رسید تا قانون کامل تری […]

از سال 1300هجری شمسی در نخستین سازمان ارتش ، شعبه ای بنام ” جدید گیری ” یا ” سرباز گیری ” تاسیس شد و در سال 1301 هجری شمسی به صورت موقت مقرراتی هم بر اساس ضوابط قبلی برای سرباز گیری وضع و به تصویب مجلس شورای ملی آَن زمان رسید تا قانون کامل تری موافق مقتضیات و اوضاع و احوال روزگار تهیه گردد. در سال 1304 اداره ای بنام ( اداره کل احصائیه و سجل احوال ) تشکیل شد. قانونی هم برای تعیین جمعیت حقیقی کشور و ثبت احوال آنها وضع و قانون خدمت وظیفه نیز از تصویب مجلس گذشت و شعبه ” سرباز گیری ” از 28 بهمن 1304شمسی به ” دایره نظام اجباری ” تبدیل و از سال 1305تشکیلات دایره مذکور به ” اداره نظام اجباری ” ارتقا یافت و اداره نظام اجباری در 15خرداد 1307 به « اداره نظام وظیفه عمومی » تغییر نام پیدا کرد.

در سال 1335 امور سرباز گیری از ارتش منتزع و به وزارت کشور واگذار شد اما اجرای این قانون به علت عدم آمادگی وزارت کشور تا مهر ماه 1341 به تعویق افتاد و سرانجام از تاریخ 29 اسفند 1343 امور نظام وظیفه به ژاندارمری کل کشور محول گردید و از این تاریخ به بعد اداره کل مرکزی به نام ( اداره وظیفه عمومی ) خوانده شد. مطابق تغییرات سازمانی و تشکیلاتی و متناسب با اوضاع و احوال ، تغییراتی نیز در قوانین و مقررات وظیفه عمومی ایجاد شد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) با برخورداری از تجربیات گذشته و ملاحظه شرایط روز ( بسر بردن مملکت اسلامی در ایام دفاع مقدس ) قانون خدمت وظیفه عمومی مشتمل بر67ماده و 57 تبصره در جلسه روز بیست و نهم مهر ماه 1363 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/8/1363 به تایید شورای نگهبان رسید. قابل توجه می باشد که اصلاح قانون جدید وظیفه عمومی مشتمل بر 84 ماده و 7 ماده مکرر در تاریخ 22/8/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از آن نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.

معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور