فال بد مشتری خانم به حقیقت پیوست
فال بد مشتری خانم به حقیقت پیوست

مشتری خانم یکی اززنان فتحعلیشاه بود که درموسیقی و آواز شهره بود .هرگاه شاه عزم سفر می کرد مشتری خانم با آواز شاه را از حرمسرا بدرقه می کرد در سال 1250وقتی فتحعلی شاه راهی سفر اصفهان بود این زن به رسم معمول شروع به خواندن آواز کرد و نخستین بیتی که با آهنگ غم […]

مشتری خانم یکی اززنان فتحعلیشاه بود که درموسیقی و آواز شهره بود .هرگاه شاه عزم سفر می کرد مشتری خانم با آواز شاه را از حرمسرا بدرقه می کرد در سال 1250وقتی فتحعلی شاه راهی سفر اصفهان بود این زن به رسم معمول شروع به خواندن آواز کرد و نخستین بیتی که با آهنگ غم انگیز خواند این بود:

تو سفر کردی وخوبان همه گیسو کندند           از فراق توعجب سلسله ها برهم خورد

فتحعلی شاه شنیدن این شعر را به فال بد گرفت ، سست و بی حال شد و لحظه ای بر زمین نشست و بی اختیار گفت : انالله و انا الیه راجعون و سپس سفر خود را آغاز کرد . او در جریان همین سفر و در روز 19 جمادی الاخر 1250 قمری در اصفهان درگذشت و فال بد مشتری خانم به حقیقت پیوست (طرفه ها،اقبال یغمایی ص 93)