فیروزه نیشابور در مشهد نایاب شد
فیروزه نیشابور در مشهد نایاب شد

سنگ خام خارجی جایگزین فیروزه نیشابور حجره های فیروزه تراشی مشهد، مدتی است برای تامین سنگ فیروزه به مشکل خورده اند و به نظر می رسد با افزایش قیمت ارز در یک سال اخیر، صادرات مستقیم سنگ فیروزه مانند سایر مواد معدنی، برای معدن داران به صرفه تر بوده و فراوری کنندگان سنگ های تزیینی […]

سنگ خام خارجی جایگزین فیروزه نیشابور

حجره های فیروزه تراشی مشهد، مدتی است برای تامین سنگ فیروزه به مشکل خورده اند و به نظر می رسد با افزایش قیمت ارز در یک سال اخیر، صادرات مستقیم سنگ فیروزه مانند سایر مواد معدنی، برای معدن داران به صرفه تر بوده و فراوری کنندگان سنگ های تزیینی در تهیه مواد اولیه دچار چالش تامین شده اند.

رئیس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد مدعی است کارگاه های فیروزه تراشی مشهد، سنگ فیروزه در اختیار ندارند تا بتراشند و ذخایر مواد خام آن ها به انتها رسیده است.

عبدالصمد رحیمی مقدم روز دوشنبه گذشته، 24 دی ماه به ایرنا گفته: اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند و دولت واردات سنگ های خام تزیینی از جمله فیروزه را آزاد نکند، کارگاه های فیروزه تراشی تعطیل می شوند.

به گفته وی معدن فیروزه نیشابور جوابگوی نیاز فیروزه تراشان نیست، بیش از دو سال است که این معدن هیچ سنگ خامی به فیروزه تراشان مشهد واگذار نکرده است و به ناچار فیروزه تراشان سنگ خام را از خارج کشور تامین کرده اند.

وی اظهار کرد: از زمان تغییرات نرخ ارز و گروه بندی واردات مواد اولیه از سوی دولت، واردات سنگ های خام تزیینی مانند فیروزه و عقیق ممنوع شد و این موضوع بازار فیروزه تراشان را کساد کرد.

اگر چه به نظر می رسد که وضعیت بازار ارز و صرفه اقتصادی و جذابیت هایی که برای صادرات تولیدکنندگان کالاهای مختلف ایجاد شده، حاصل کنندگان مواد خام معدنی مختلف را نیز به صادرات بیش تر راغب کرده است و این موضوع منحصر به سنگ فیروزه هم نیست.

اما از سوی دیگر، لزوم برخورداری هر چه بیش تر کشور از ارزش افزوده کالاهای صادراتی، توجه بیش تر به فراوری سنگ فیروزه و تراش آن، نیازمند برقرار تعاملی دوسویه و برد-برد میان معدن داران و فیروزه تراشان است تا از این طریق هم  ارز حاصل از صادرات در قالبی عادلانه میان این دو تقسیم شود و هم کشور از فروش سنگ خام و سپس واردات فیروزه فراوری شده و یا واردات سنگ خام از خارج و خروج ارز از کشور متضرر نشود.