بوی بدِ تهران و نظارت استصوابی
بوی بدِ تهران و نظارت استصوابی

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان: “مدتی است برخی‌ها با هر اتفاق کوچک و بزرگی یاد نظارت استصوابی افتاده و در مذمت آن قلم‌فرسایی کرده و هر آنچه می‌خواهند می‌نویسند .مثلا وجود نرده در نمازهای جمعه، بوی بد تهران و آلودگی هوا همه و همه اتفاقاتی است که نظارت استصوابی باعث شده و طرفه آنکه فقط با […]

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان:

مدتی است برخی‌ها با هر اتفاق کوچک و بزرگی یاد نظارت استصوابی افتاده و در مذمت آن قلم‌فرسایی کرده و هر آنچه می‌خواهند می‌نویسند .مثلا وجود نرده در نمازهای جمعه، بوی بد تهران و آلودگی هوا همه و همه اتفاقاتی است که نظارت استصوابی باعث شده و طرفه آنکه فقط با حذف این نظارت است که چنین مشکلاتی در کشور حل می‌شود.”

شاید نه! شاید بوی بد تهران مستقیما ربطی به نظارت استصوابی نداشته باشد اگرچه آلودگی هوا را مطمئن نیستم به این نظارت مرتبط نباشد!من کسانی را از دوستان نزدیکم می شناسم و شما رد صلاحیت استصوابی کرده اید که اگر مجلس از افرادی نظیر ایشان تشکیل می شد اوضاع حتما غیر از این بود!

از آنجا که قرار بود مجلس در راس‌ امور باشد و عصاره فضائل ملت، طبیعتا حل همه مسائل حتی همان نرده و بوی بد و آلودگی هوای تهران را می توان از یک مجلس قدرتمند انتظار داشت.اما عصاره نظارت استصوابی چنان شده است که گاه انجام وظائف عادی آیین نامه ای مجلس هم دچار اعوجاج و مشکل می شود! گاه نمایندگان مجلس به جای رای دادن و قیام و قعود متین و موقر برای اعمال و اظهار رایشان پلاکارد در دست می گیرند و در صحن مسقف محقر مجلس راهپیمایی می کنند و شعار می دهند! و گاه دیگر آن اتفاق های دیگری که شما بهتر از ما می دانید!

آقای کدخدایی! نظارت استصوابی با حذف خیل عظیمی از کاردان ها و کاربلدهای این مردم مجلس را به کسانی می سپارد که نه قادر به پیگیری مسائل امنیتی هستند تا دیگر نرده ای در نماز نباشد و نه قادر به گذراندن قانونی که منابع آلوده کننده هوا را محدود سازد و مجبور به رعایت استاندارها کند!

بله جناب کدخدایی! وقتی نظارت استصوابی باعث می شود مجلس خالی از نخبگان شود تمام آلودگی ها و بوی بد آنها به حساب کسانی نوشته می شود که آن را اعمال کرده اند!