باغ ملی و اولین کودکستان نیشابور
باغ ملی و اولین کودکستان نیشابور

دراواسط دهه 1330خورشیدی، شاهد تاسیس اولین مهد کودک در نیشابورهستیم. این کودکستان در محل باغ ملی و در سالن قدیمی آن واقع بود که امروزه ساختمان شورای شهر به جای آن ساخته شده است. این کودکستان غیر دولتی بود و دانش آموزان که اغلب از خانواده های سرشناس ومتمکن شهر (فرزندان غازی –گنجی –هاکوپیان- لطف […]

دراواسط دهه 1330خورشیدی، شاهد تاسیس اولین مهد کودک در نیشابورهستیم. این کودکستان در محل باغ ملی و در سالن قدیمی آن واقع بود که امروزه ساختمان شورای شهر به جای آن ساخته شده است. این کودکستان غیر دولتی بود و دانش آموزان که اغلب از خانواده های سرشناس ومتمکن شهر (فرزندان غازی –گنجی –هاکوپیان- لطف آبادی- ارباب و…) بودند شهریه می پرداختند و فقط تامین معلم آن به عهده آموزش وپرورش بود.

نخستین مهد کودک نیشابور یک مستخدم خانم هم داشت که بین بچه ها معروف به ننه مشهدی بود. سرویس رفت و آمد برخی ازبچه های مهد کودک هم به عهده راننده ای بود به نام رمضانعلی ( رمضان) تقی آبادی که از رانندگان آقای اعتمادی محسوب می شد.

با تمام تلاشی که برای شناسایی کودکان اولین کودکستان نیشابورکه اغلب آنها امروز  نزدیک به هفتاد بهار را پشت سر کذاشته اند، صورت گرفت به جز شناسایی چند نفر بقیه را نتوانستیم شناسایی نماییم که از خوانندگان نشریه درخواست داریم اگر بقیه را می شناسند آنها را معرفی نمایند.

افراد شناسایی شده در عکس:

نفر چهارم ایستاده از طرف چپ؛ آقای مهدی لطف آبادی- دونفر وسط عکس که روی پایه تیر چراغ روشنایی استاده اند: نفر سمت چپ هلن هاکوپیان و سمت راست خانم نیلوفر ارباب  و معلم کلاس هم خانم فرنگیس ساداتی که در سمت راست تصویر قرار دارد.