خواهش شهردار نیشابور از بزرگان و فعالان سیاسی شهرستان:  بگذارید شهرداری به دور از سیاست زدگی مدیریت کند
خواهش شهردار نیشابور از بزرگان و فعالان سیاسی شهرستان:  بگذارید شهرداری به دور از سیاست زدگی مدیریت کند

شهرداری باید زباله چپی و راستی، معاند و موافق نظام و همه شهروندان را با هم جمع می کند خبرهای خوبی درباره کاهش بدهی های شهرداری در راه است احسان سلیمانی/ شهردار نیشابور در حاشیه مصاحبه پیرامون برگزاری استارت آپ ویکند «بازآفرینی شهری» در گفتگو با خیام نامه در خصوص راه کارها و موانع پیش […]

شهرداری باید زباله چپی و راستی، معاند و موافق نظام و همه شهروندان را با هم جمع می کند

خبرهای خوبی درباره کاهش بدهی های شهرداری در راه است

احسان سلیمانی/

شهردار نیشابور در حاشیه مصاحبه پیرامون برگزاری استارت آپ ویکند «بازآفرینی شهری» در گفتگو با خیام نامه در خصوص راه کارها و موانع پیش روی شهری در مدیریت بهتر شهری اظهار داشت: پاسخ من با یک خواهش همراه است؛ خواهشم از بزرگان و فعالان سیاسی این شهر، این است که شهرداری را به عنوان سازمانی اجرایی و غیر سیاسی ببینند.

علی نجفی افزود: بگذارید این سازمان برای مردم کار کند. این سازمان برای تک تک افراد جامعه است؛ نیاز به دیدی فراجناحی دارد. از سیاسیون خواهش می کنم بگذارند شهرداری به دور از سیاست بازی و سیاست زدگی، مدیریت شهری را انجام دهد تا برنامه های پیش رو به نفع شهروندان برآورده شود و انرژی و توان ما صرف سایر مسائل نشود تا در کار خود موفق باشیم.

شهردار یادآور شد: ما دنبال کار سیاسی نیستیم و سیاست ما این است که کار کنیم. همیشه گفته ام من باید زباله معاند نظام را هم جمع کنم. زباله خانواده شهید را هم باید جمع کنم. زباله ی کسی را هم که وابسته به رژیم قبلی هست باید جمع کنم.

به قول او شهرداری باید زباله چپی و راستی، ضعیف و غنی و همه شهروندان را جمع کند و به همه همشهریان خدمات بدهد و جناح و گرایش و افکار آنان تفاوتی در این موضوع نمی کند. پس وقتی به همه باید خدمات بدهیم، نمی توانیم نگاه سیاسی به شهر داشته باشیم.

علی نجفی در خصوص اعتراض برخی از کارگران شهرداری اظهار داشت: در این مورد بنا شده دیون ده ساله به شکل تقسیط پرداخت شود. کارشناسان اداره کار قراردادهای کارگری را بررسی کرده و آن ها را بدون اشکال و ایراد دانستند.

وی در خصوص وضعیت بدهی پیمانکاران شهرداری نیز بیان داشت: زمانی که مسئولیت شهرداری نیشابور را تحویل گرفتم این مبلغ 96میلیارد بود که اکنون به 85میلیارد تومان کاهش یافته و خبرهای خوبی در راه است که این مقدار طی روزهای آینده کمتر می شود.