هماهنگی و هم فکری والدین در تربیت فرزندان
هماهنگی و هم فکری والدین در تربیت فرزندان

لازمه ی یک تربیت صحیح و اصولی ،هماهنگی ، همفکری، همدلی و همکاری میان پدر ومادر در خانواده است. بدون شک فقدان هر کدام از موارد فوق کارایی نظام خانواده را زیر سوال می برد و فرزندان دچار اضطراب ، تعارض ،سردرگمی و چند گانگی می شوند و به دنبال آن سلامت روان آنها به […]

لازمه ی یک تربیت صحیح و اصولی ،هماهنگی ، همفکری، همدلی و همکاری میان پدر ومادر در خانواده است. بدون شک فقدان هر کدام از موارد فوق کارایی نظام خانواده را زیر سوال می برد و فرزندان دچار اضطراب ، تعارض ،سردرگمی و چند گانگی می شوند و به دنبال آن سلامت روان آنها به خطر می افتد . به ناچار والدین باید اختلاف نظرها واختلاف سلیقه های خود را در تربیت فرزندان کنار گذاشته و یک حرف واحد را اعمال نمایند .

الف) اگر میان والدین بر سر تربیت فرزندان هماهنگی وجود داشته باشد :

1-کودکان از شخصیت سالم و متعادلی برخوردار خواهند بود.

2- روحیه شاد و سرزنده ای دارند و در تعاملات اجتماعی موفق ترعمل می نمایند .

3- ثبات عاطفی لازم را دارند و کمتر دچار تعارض می شوند .

4-اعتماد به نفس و عزت نفس فوق العاده ای در شخصیت آنان شکل می گیرد.

اما اگر بر سرتربیت فرزندان میان والدین تفاهم و توافق لازم صورت نگیرد بدون شک اولین قربانیان

آن فرزندان پاک و معصومی می باشند که چوب بی تدبیری وعدم کفایت والدین خود را خواهند خورد.

اگر کودکان خود را گل های زیبایی تصور نمائیم اما مشخص نشود که چه کسی یا چه کسانی مسئول آب دادن آن هستند به طور قطع یا گلها از بی آبی پژمرده و خشک می شوند و یا آنقدر آب داده می شوند که ریشه آنها پوسیده می شوند . پس لازم است که والدین به نقش پدر و مادری خود واقف شوند و از تصمیمات خود سرانه ،احساسی و عجولانه دست بردارند .

ب) عدم هماهنگی والدین برسر تربیت فرزندان:

1-کودکان دچارتعارض و سردرگمی در نقش می شوند.

2-اضطراب شدید واحساس ناامنی در وجود این گونه کودکان موج می زند .

3-از پذیرش مسئولیت و انجام دادن کاری طفره می روند.

4- کودکان از عدم هماهنگی والدین سوء استفاده نموده و معمولا گزینه ای را انتخاب می نمایند که بیشتر به نفع خودشان باشد.

5-دروغ گویی ،تظاهر و ریا کاری در کودکان به وفور یافت می شود .

6-عدم ثبات والدین در تصمیم گیری ، بی ثباتی شخصیت کودکان را در آینده رقم می زند و آنان ازگرفتن تصمیم های مهم زندگی شخصی خود ترس و واهمه دارند .

توصیه های تربیتی لازم :

*والدین باید اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه های خود را بر سر تربیت فرزندان خود کنار گذاشته چرا که این عدم هماهنگی دامنه خشونت و ناسازگاری را در فرزندان ایجاد می نماید .

*والدین خود را موظف بدانند تا نسبت به مطالعه متون تربیتی ، شنیدن سخنان آموزنده از طریق کتاب، مجله، صوت ،فیلم و سایت های مختلف همت گمارند .

*والدین نسبت به تربیت صحیح فرزندان خوداحساس مسئولیت نموده و در امور مختلف مشورت نمایند لذا از تکروی و شتابزدگی  پرهیز نمایند .

کلام آخر

یادمان باشد همدلی ، همفکری ، تفاهم و هماهنگی میان والدین برسر تربیت فرزندان اساس رشد سالم و متعادل فرزندان را فراهم می نماید . از این منظر می توان منتظر ماند تا جامعه ای سالم که اعضای آن را فرزندان سالم پی ریزی نموده اند را نظاره گر بود .