در خبرها نیامده بود که
در خبرها نیامده بود که

خبرهای غیر رسمی حکایت از برخورد با یک «باند بزرگ حفاری» غیر مجازدرمنطقه ی «کال شور» نیشابور دارد. گفته می شود به دنبال حفاری های گسترده با ماشین آلات سنگین! در منطقه ی مورد اشاره و وارد آمدن آسیب جدی به محیط زیست، مامورین حفاظت محیط زیست با مراجعه به محل، خواهان توضیح در این […]


خبرهای غیر رسمی حکایت از برخورد با یک «باند بزرگ حفاری» غیر مجازدرمنطقه ی «کال شور» نیشابور دارد. گفته می شود به دنبال حفاری های گسترده با ماشین آلات سنگین! در منطقه ی مورد اشاره و وارد آمدن آسیب جدی به محیط زیست، مامورین حفاظت محیط زیست با مراجعه به محل، خواهان توضیح در این خصوص می شوند که گویا پاسخ مناسبی از جانب «حفاران»! نمی یابند. پس ازآن گویا مراتب به میراث فرهنگی گزارش می شود. با ورود یگان حفاظت میراث فرهنگی و کلانتری عشق آباد و مشاهده چندین دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک که در محل فوق وجود داشت آنها را به پارکینگ منتقل می نمایند و ظاهرا برای افراد حاضر در محل نیز پرونده تشکیل می شود که در نهایت یک نفر بازداشت و فرد یا افرادی هم با قرار وثیقه آزاد می شوند. نام برخی افراد مشهور و خاص در این پرونده شنیده می شود.  فعلا پرونده در حال رسیدگی است.

در خبرها نیامده بود که:

سخنان تفرقه آمیز «حمید روحانی» در جلسه ای که به بهانه ی برنامه ریزی بر مراسم 13 آبان  در دانشکده ی هنر نیشابور برگزار شده بود؛ سبب اعتراض برخی حضار و خروج برخی دیگر و ناتمام ماندن سخنان وی شد. حمید روحانی که از روحانیون افراطی و مخالف جریان اصلاحات و حسن روحانی می باشد، دو سال پیاپی است که به دعوت هیئت امنای یکی از مساجد برای سخنرانی به نیشابور می آید. وی در شب 13 آبان 1397 در دانشکده ی هنر در میان استقبال سرد دعوت شدگان ضمن انتقاد ازهاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان، گویا حسن روحانی را بدتر از محمدرضا پهلوی خطاب می نماید که این سخنان وی باعث اعتراض برخی افراد و خروج تعدادی دیگر از جلسه ی سخرانی وی می شود.

در خبرها نیامده بود که:

دانشجویان یکی از دانشگاه های نیشابور که برای سفر سیاحتی به یکی از استان های جنوبی با هزینه ی شخصی  ثبت نام کرده بودند، به ناچار به مشهد رفتند. گفته می شود مسئولین فوق برنامه ی یکی از دانشگاه های نیشابور در هفته های گذشته در حالی از دانشجویان برای سفر تفریحی به جنوب ثبت نام کرده بودندکه در آستانه ی  سفر، خبر تغییر مقصد اردو به مشهد را به آنان بدون پرداخت هر گونه وجهی، اعلام نمودند. خبر می رسد شرکت کنندگان در سفر به مشهد، علاوه بر بهره مند شدن از توفیق زیارت امام رضا(ع)، توفیق آن را نیز یافتندتا از سخنرانی های یک کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز بهره مند شوند.