در خبرها نیامده بود که:
در خبرها نیامده بود که:

پس از درج پست اعتراض آمیز رضا مهرداد نسبت به محتوی و شیوه ی برخی مداحی ها در ایام محرم در یک صفحه ی محدودشخصی اینستاگرام برخی افراد به بهانه ی توهین به امام حسین ع بر خلاف اصول ابتدایی اخلاقی و شرعی پوشیدن خطا علی رغم عذرخواهی مهرداد از دوستداران و عزاداران امام حسین […]

پس از درج پست اعتراض آمیز رضا مهرداد نسبت به محتوی و شیوه ی برخی مداحی ها در ایام محرم در یک صفحه ی محدودشخصی اینستاگرام برخی افراد به بهانه ی توهین به امام حسین ع بر خلاف اصول ابتدایی اخلاقی و شرعی پوشیدن خطا علی رغم عذرخواهی مهرداد از دوستداران و عزاداران امام حسین در همان ساعات اولیه ی سوئ تفاهم٬ مبادرت به انتشار گسترده ی این پست با عنوان توهین یک عضو شورای شهر به امام حسین در شبکه های مجازی نمودند که با فرض محال وجود این توهین به نظر می رسد خود ترویج یک منکر است و مستوجب عقوبت.

در خبرها نیامده بود که:

منتقدان پست اینستاگرامی رضا مهرداد را به دو دسته ی اصلی می توان تقسیم نمود: نخست دغدغه داران و ارادتمندان واقعی ابا عبدا… و دوم اقلیتی که به بهانه ی این پست به دنبال تسویه حساب های سیاسی با مهرداد هستند. ظاهرا این افراد از تاثیرگذاری خیام نامه بر فضای رسانه ای شهرستان و نیز رفتار بی حاشیه ی مهرداد در شورای شهر به شدت عصبانی هستند و تلاش می کنند با نسبت دادن اتهام غیر واقعی توهین به امام حسین حداقل مانع نقش افرینی بیشتر خیام نامه و مهرداد در فضای رسانه ای٬ شورای شهر و اموزش و پرورش در سال منتهی به انتخابات مجلس شوند.

در خبرها نیامده بود که:

پس از مطرح شدن اتهام غیر واقعی توهین به امام حسین روز یک شنبه بیست و پنج شهریورماه برخی افراد غیر مسئول که خود را به هیئت های مذهبی منتسب می کردند با حضور بدون هماهنگی در یکی از جلسات کمیسیون های شورای شهر در حضور اعضا ، رضا مهرداد را تهدید به بریدن سر کردند. این افراد خواستار اخراج مهرداد از شورا هم شدند.

در خبرها نیامده بود که:

برخی مدعیان که خود را صاحبان اصول و ارزش های اسلامی معرفی می کنند به بهانه ی توهین به امام حسین شنیع ترین بی شرمانه ترین ناسزاها و توهین ها را در فضای مجازی  نثار ناموس و خانواده ی رضا مهرداد نمودند. معلوم نیست رفتار هتاکانه ی این افراد چه نسبتی با رفتار حکمت امیز پیامبر اسلام و ائمه با منتقدان مخالفان و حتی براندازان دارد؟ به نظر می رسد درد این افراد چیزهای دیگری است.