مجسمه ی سنگی کشف شده از نیشابوردر موزه متروپولیتن
مجسمه ی سنگی کشف شده از نیشابوردر موزه متروپولیتن

مریم عارفی پور شی ای که در تصویر مشاهده می کنید، شی سنگی است که دارای فرورفتگی ها و برآمدگی هایی بر روی قسمت بالایی آن است و بیشتر شبیه به اشکال حیوانی است که قسمت دست و پا و سر مشخص بوده و به جرئیات آن توجهی نشده است که به نظر می رسد […]

مریم عارفی پور

شی ای که در تصویر مشاهده می کنید، شی سنگی است که دارای فرورفتگی ها و برآمدگی هایی بر روی قسمت بالایی آن است و بیشتر شبیه به اشکال حیوانی است که قسمت دست و پا و سر مشخص بوده و به جرئیات آن توجهی نشده است که به نظر می رسد جرئیات آن قابل اهمیت نبوده و همان شکل کلی آن مد نظر بوده است.

این مجسمه ی سنگی از سنگ مقاوم در برابر آتش ساخته شده است. این شی سنگی به عنوان تکیه گاه میله و سیخ مورد استفاده قرار گرفته است. به گونه ای که دو تا از این تکیه گاه ها در دو سمت اجاق زیر زمین قرار می گیرد و یکی از ویژگی های خانه های کشف شده در نیشابور است.

این مجسمه ی سنگی مربوط به قرن 9 و 10 میلادی و  دارای ارتفاع 11.04 سانتی متر، طول 16.02 سانتی متر و عرض 5.01 سانتی متر است. محل دقیق کشف آن در سایت موزه متروپولیتن ذکر نشده و فقط محل کشف احتمالی آن را نیشابور دانسته است. و همچنین گفته شده در سال 1936 توسط هیئت اعزامی به نیشابور خریده شده و پس از آن در سال 1937 در لیست آثار این موزه ثبت شده است.

این شی سنگی در حال حاضر با شماره سریال 37.40.37 در موزه متروپولیتن موجود است و در گالری 453 این موزه نمایش داده می شود.

منبع: سایت رسمی موزه متروپولیتن