آیت اله زاده اصفهانی در بین دو شیخ نیشابوری در 70سال قبل
آیت اله زاده اصفهانی در بین دو شیخ نیشابوری در 70سال قبل

شناسنامه عکس : 3نفر جلو از راست به چپ: 1-آیه الله شیخ محمد حسین نجفی از علمای نیشابور که تولیت مدرسه علمیه گلشن نیشابور با وی بود  2- آیه الله زاده ی اصفهانی  3-  آیه الله شیخ محمد کریم فقیدی نماینده مخصوص آیت الله اصفهانی در نیشابور پشت سر به ترتیب پسر عموی آقای موسوی […]

شناسنامه عکس :

3نفر جلو از راست به چپ:

1-آیه الله شیخ محمد حسین نجفی از علمای نیشابور که تولیت مدرسه علمیه گلشن نیشابور با وی بود  2- آیه الله زاده ی اصفهانی  3-  آیه الله شیخ محمد کریم فقیدی نماینده مخصوص آیت الله اصفهانی در نیشابور

پشت سر به ترتیب پسر عموی آقای موسوی ( یک چشمش دیده می شود) حجه الاسلام حاج آقای موسوی پیشنماز- حاج احمد دهسنگی – کربلایی محمد حسین نظافتی ( باجناق آقا شیخ محمد کریم فقیدی)

آقا سید حسین اصفهانی فرزند دوم آیه الله آسید ابوالحسن مرجع تقلید شیعیان در سال 1327 از نجف به قصد زیارت علی بن موسی الرضا (ع) عازم مشهد می شوند. پس از ورود آیت اله زاده اصفهانی  به نیشابور چون آیه الله شیخ محمد کریم فقیدی در نیشابور نماینده ی مخصوص آیه الله العظمی اصفهانی به شمار می رفتند ، به منزل ایشان وارد شدند . گفتنی است که در زمان ورود ایشان جمعیت زیادی ازمردم نیشابورتا باغنو به استقبال رفتند وآقا سید حسن اصفهانی از فلکه ی ایران به همراه مستقبلین تا خانه ی آیت الله فقیدی که در کوچه ی شرقی مسجد جامع بود پیاده آمدند و در طول راه گوسفندان زیادی جلو ایشان ذبح شد. در طی دوسه روزی که در نیشابوراقامت داشتند مردم ازطبقات و اقشارمختلف برای احوال پرسی و استفاده از بیانات ایشان به محل اقامت وی می آمدند. دو اتفاق جالب که در سفرآیت الله زاده اصفهانی به نیشابوراتفاق افتاد یکی این بود که یک روز بعد ازآمدن آیه الله زاده ی اصفهانی به نیشابور، آقای دکتر علی محمد بیان که از خواص مریدان مرحوم آقا شیخ محمد کریم فقیدی بود از دنیا می روند . پدرم به اتفاق آیه الله زاده و جمعیت زیادی از مردم به مسجد جامع می روند و نماز میت را آیه الله زاده اصفهانی اقامه می فرمایند. و اتفاق دوم این بود که زنان زیادی در محوطه حیاط منزل آیت الله فقیدی اجتماع کرده و خواستار دست بوسی آقا زاده بودند وهرچه آقازاده اصفهانی آنان را توجیه کردند که دست بوسی برای بانوان امکان پذیر نیست قانع نشدند تا این که عاقبت دستکش ضخیمی در دست ایشان کردند و دستشان را به عبا پیچیدند و از دریچه ی ” اُرسی “( پنجره چوبی منبت کاری و مزین به شیشه های الوان) بیرون کردند تا زنان دست آقا را ببوسند!؟

 

محل: مدرسه علمیه گلشن نیشابور

تاریخ عکس: 1327ه.ش

فرستنده عکس: عبداجلیل فقیدی فرزن آیت الله فقیدی