مراسم افتتاحیه چاه عمیق کشاورزی روستای دهنو علی خان آباد( الخان آباد )60 سال پیش
مراسم افتتاحیه چاه عمیق کشاورزی روستای دهنو علی خان آباد( الخان آباد )60 سال پیش

مراسم افتتاحیه چاه عمیق کشاورزی روستای دهنو علی خان آباد(الخان آباد)متعلق به حاج غلامحسین امیریانی توسط فرماندار وقت نیشابور وبا نظارت حاج آقا واعظی در حدود 60 سال پیش ، البته گفتنی است که نخستین چاه عمیق نیشابور توسط اجلال خان گنجی در منطقه بزقوچان ودر ابتدای دهه 30حفر شد که حفر آن منجر به […]

مراسم افتتاحیه چاه عمیق کشاورزی روستای دهنو علی خان آباد(الخان آباد)متعلق به حاج غلامحسین امیریانی توسط فرماندار وقت نیشابور وبا نظارت حاج آقا واعظی در حدود 60 سال پیش ، البته گفتنی است که نخستین چاه عمیق نیشابور توسط اجلال خان گنجی در منطقه بزقوچان ودر ابتدای دهه 30حفر شد که حفر آن منجر به خشک شدن برخی قنات ها از جمله قنات پر آب روستای بحرود گردید

افراد شناخته شده در عکس براساس شماره عبارتنداز:

1-حاج غلامحسین امیریانی 2-فرماندار وقت نیشابور 3-مهندس میریاز کارشناسان چاه عمیق 4-و5-مسئولین شرکت چاه عمیق 6-حاج امیر امیر زاده 7-مرحوم حاجی واعظی 8-قاسم قاسمیان 10-علی خداپرست