دبستان دخترانه شاهدخت نیشابور در 83 سال قبل
دبستان دخترانه شاهدخت نیشابور در 83 سال قبل

  دبستان شاهدخت که توسط دکتر مهدی بقراط پایه گذاری شد اولین دبستان دخترانه نیشابور محسوب می شود . مکان مدرسه در خیابان فردوسی شمالی روبروی منزل آقای وکیلی قرار داشت . این عکس مربوط به سال 1314 می باشد . مدیریت این مدرسه دراین ایام بر عهده خانم  روح نیا بود .نفر سوم بالااز […]

 

دبستان شاهدخت که توسط دکتر مهدی بقراط پایه گذاری شد اولین دبستان دخترانه نیشابور محسوب می شود . مکان مدرسه در خیابان فردوسی شمالی روبروی منزل آقای وکیلی قرار داشت . این عکس مربوط به سال 1314 می باشد . مدیریت این مدرسه دراین ایام بر عهده خانم  روح نیا بود .نفر سوم بالااز سمت راست خانم مطهره تهرانچی می باشد.