در خبرها نيامده بود که:
در خبرها نيامده بود که:

در خبرها نيامده بود که: در حاليکه 16ماه تا برگزاري انتخابات مجلس باقي مانده است فعاليت هاي زود هنگام تبليغاتي بويژه از جانب نمايندگان فعلي و برخي از اعضاي شورا آغاز شده است ، استفاده از مساجد و اوقات نماز مومنين از ويژگي هاي اصلي اين فعاليت هاست. گفته مي شود برخي از شوراييان قصد […]

در خبرها نيامده بود که:

در حاليکه 16ماه تا برگزاري انتخابات مجلس باقي مانده است فعاليت هاي زود هنگام تبليغاتي بويژه از جانب نمايندگان فعلي و برخي از اعضاي شورا آغاز شده است ، استفاده از مساجد و اوقات نماز مومنين از ويژگي هاي اصلي اين فعاليت هاست. گفته مي شود برخي از شوراييان قصد کانديداتوري از شهر هاي ديگر از جمله سبزوار و شيروان را دارند!

در خبرهانيامده بود که:

بدنبال ارسال پيامک هاي گسترده براي حضور در جلسه ي هواداران سبحاني نيا در روز جمعه 25/7/93در مسجدي واقع در فردوسي شمالي 6 ،حدود صد نفر در اين جلسه حاضر شدند! در اين جلسه يکي از سخنرانان بدون اشاره به نام يک نشريه منتقد، گفت: اين هفته نامه دارد تيشه به ريشه ي ما مي زند، ما بايد مراقب باشيم!

در خبرها نيامده بود که:

در حالي که مراسم توديع و معارفه ي فرماندار و سرپرست فرمانداري نيشابور در سالن شهيد عابد واقع در جنب ساختمان فرمانداري در حال برگزاري بود برخورد تند رييس حراست فرمانداري با چند ارباب رجوع در داخل ساختمان فرمانداري سبب اعتراض آنان شد. اين شهروندان که به صورت عادي و براي انجام کارهاي خود به فرمانداري مراجعه کرده بودند نسبت به اين رفتار رييس حراست معترض شدند و رييس حراست بر خلاف معمول با توسل به مامورين مستقر در فرمانداري خواستار خروج شهروندان شد. در باره ي انگيزه ي اين مدير در ايجاد تنش در زمان برگزاري مراسم فوق سخن بسيار است!

در خبرها نيامده بود که:

براي برگزاري المپياد ورزشي محلات نيشابور که تاکنون دويست ميليون تومان از جيب نيشابوريان رسما هزينه داشته است، تاکنون بيش از 30ميليون تومان فاکتور «خريد غذا» ارايه شده است! و احتمال افزايش اين مبلغ هم وجود دارد.آدم با شنيدن اين خبرها يک جوري ياد مسابقه ي بخور بخور تلويزيون مي افتد.

در خبرها نيامده بود که:

متوليان برگزاري المپياد ورزشي محلات به بهانه ي تاسيس باشگاه ورزشي شهرداري، طرحي را در شورا مطرح نموده اند که گويا بر اساس آن 400ميليون تومان بايد در قالب بودجه در اختيار اين باشگاه قرار گيرد. بر طبق اين اساس نامه پيشنهادي مديرعامل اين باشگاه يکي از اعضاي شورا! خواهد بود. وي از اعضاي موثر در برگزاري المپياد هم بوده است.

در خبرها نيامده بودکه:

برادر يکي از اعضاي شورا! طرحي براي ايجاد يک هيئت مذهبي! ارايه نموده که اگر تصويب شود مبلغ 30ميليون تومان از پول مردم در شهرداري در شروع کار بايد در اختيار آقاي «برادر» قرار گيرد. اين فرد از کساني بوده است که به دليل قرابت با يک عضو شورا در برگزاري المپياد نقش موثري داشته است!

در خبرها نيامده بود که:

پس از تغيير هيات رييسه شورا رفت و آمدهاي يک آقازاده ي شهير به شورا ي شهر و ديدار و جلسه ي وي با برخي از اعضا افزايش يافته است.

در خبرها نيامده بود که:

در حالي که نصب پنج عدد کيوسک انتظامي در مناطق مختلف شهر 17ميليون تومان براي شهرداري هزينه داشته است، اعضاي شورا با اين اقدام مخالف بوده و در جلسه ي سه شنبه گذشته راي به جمع آوري آن داده اند.

در خبرها نيامده بود که:

در راستاي صرفه جويي در آموزش و پرورش ظاهرا کيفيت فداي کميت شده است! از جمله ده ها نفر از فرهنگياني که تخصص تدريس در مقطع متوسطه دارند به ابتدايي منتقل شده اند! گفتني است تدريس در اين دو مقطع هيچ تناسب و سنخيتي با يکديگر ندارد و اين اقدام مي تواند پيامدهاي غير قابل جبراني به ويژه براي دانش آموزان داشته باشد.