تیم والیبال کلاس پنجمی های دبستان ادیب در 70 سال پیش
تیم والیبال کلاس پنجمی های دبستان ادیب در 70 سال پیش

از راست به چپ: 1-مرحوم رضیانی معلم ورزش  2- قریشی (ساکن تهران) 3- احمد گازرانی ( برادر حسین گازرانی که در انتخابات جنجال برانگیز دوره هفدهم نیشابوردر جلو مسجد ارگ تیر خورد وکشته شد) 4- حسن وثوقی( کارمند بازنشسته اداره ثبت اسناد ) 5- مرحوم اشتهادی ( در جوانی فوت کرد) 6- مرحوم رضا ابراهیم […]

از راست به چپ:

1-مرحوم رضیانی معلم ورزش

 2- قریشی (ساکن تهران)

3- احمد گازرانی ( برادر حسین گازرانی که در انتخابات جنجال برانگیز دوره هفدهم نیشابوردر جلو مسجد ارگ تیر خورد وکشته شد)

4- حسن وثوقی( کارمند بازنشسته اداره ثبت اسناد )

5- مرحوم اشتهادی ( در جوانی فوت کرد)

6- مرحوم رضا ابراهیم نژاد (شرکت سهامی مواد غذایی نیشابور –سرخانه )

7- علی اصغر شفیعی (سرهنگ بازنشسته)