حق حضانت مادر نسبت به فرزند
حق حضانت مادر نسبت به فرزند

حق حضانت مادر نسبت به فرزند در قسمت هاي گذشته درباره حضانت مطالب به عرض خوانندگان محترم رسيد، ردر اين بخش مي خواهيم در خصوص چگونگي حضانت مادر مطالبي را به عرض خوانندگان محترم برسانيم. سرپرستي و نگهداري طفلي که پدر و مادر او از يکديگر جدا زندگي مي کنند تا سن هفت سالگي با […]

حق حضانت مادر نسبت به فرزند

در قسمت هاي گذشته درباره حضانت مطالب به عرض خوانندگان محترم رسيد، ردر اين بخش مي خواهيم در خصوص چگونگي حضانت مادر مطالبي را به عرض خوانندگان محترم برسانيم.

سرپرستي و نگهداري طفلي که پدر و مادر او از يکديگر جدا زندگي مي کنند تا سن هفت سالگي با مادر است و فرقي نمي کند که طفل پسر باشد يا دختر و پس از هفت سالگي حضانت او با پدر خواهد بود و چنانچه بعد از هفت سالگي در اين خصوص بين پدر و مادر اختلافي پيش آيد، دادگاه با رعايت مصلحت فرزند، حضانت را به پدر يا مادر اعطاء مي نمايد. اگر مادري در حالتي که حضانت طفل با اوست شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. در صورت فوت يکي از والدين حضانت طفل با شخصي است که زنده است هرچند که متوفي پدر باشد و براي فرزند از قبل قيم تعيين کرده باشد. هرگاه در صورت عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر که طفل تحت نظارت اوست سلامت رواني يا جسمي طفل دستخوش خطر قرار گيرد داداگاه براي حضانت طفل تصميم لازم را اتخاذ خواهد کرد. مواردي چون اعتياد به مواد مخدر، فساد اخلاقي، بيماري رواني، سوء استفاده از طفل، ضرب و جرح خارج از حد متعارف و غيره از علائم انحطاط اخلاقي است. در صورتي که در اثر طلاق يا هر علت ديگري والدين در يک منزل نباشند هريک از والدين که طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد. تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير مسائل مربوط به آن بر مبناي توافق پدر و مادر است اما درصورت اختلاف دادگاه تعيين تکليف خواهد کرد. اگر زوجين هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مادر اين حق سلب نمي شود اما اگر زوجين به هر دليلي از هم جدا شوند بنا بر قانون، تا هفت سالگي حضانت با مادر است و اگر مادر ازدواج نمايد حق حضانت از وي سلب مي شود. بايد توجه داشت که اگر مادر از ازدواج دوم خود متارکه نمايد، حق حضانت برخواهد گشت. حضانت براي دختر تا نه سال و براي پسر تا پانزده سالگي مي باشد. پدر يا مادر که حضانت فرزند به او واگذار شده نمي توانند طفل به شهري غير از محل اقامت طرفين يا به خارج از کشور بفرستند، مگر در صورت ضرورت و کسب اجازه از دادگاه، اما مادر مي تواند در خواست صدور گذرنامه را براي طفل تحت حضانت بنمايد. سوالي که مطرح مي شود اين است که در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است، حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند آيا پدر بزرگ طفل مي تواند حضانت را از مادر بگيرد؟ برابر قانون، حضانت به مادر تعلق مي گيرد و ازدواج مادر در اين حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد. اگر پدر يا مادر که حضانت طفل به او سپرده شده است به يک بيماري لاعلاج و واگير دار دچار شود، حق حضانت باطل مي شود مگر اينکه شخص بتواند به وسيله پرستار تکاليف حضانت را انجام دهد.

نویسنده :محسن تقیان