کمک 300 میلیون تومانی یک شهروند نیک اندیش به حوزه سلامت
کمک 300 میلیون تومانی یک شهروند نیک اندیش به حوزه سلامت

قائم مقام مشارکتهای اجتماعی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از کمک 3 میلیارد ریالی شهروند نیکوکار خانم میرصدرایی به حوزه سلامت شهرستان خبر داد. ظهیر مظلومی نژاد به خیام نامه گفت: در جلسه ای که در دفتر رییس دانشکده برگزار گردید دکتر محسن عظیمی نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور، ب از نیت خیراندیشانه، شهروندان نیک […]

قائم مقام مشارکتهای اجتماعی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از کمک 3 میلیارد ریالی شهروند نیکوکار خانم میرصدرایی به حوزه سلامت شهرستان خبر داد.

ظهیر مظلومی نژاد به خیام نامه گفت: در جلسه ای که در دفتر رییس دانشکده برگزار گردید دکتر محسن عظیمی نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور، ب از نیت خیراندیشانه، شهروندان نیک اندیش سلامت، خانواده محترم میرصدرایی، قدردانی نمود

وی افزود: بعد از پایان نشست در اتاق ریاست دانشکده، خیر محترم سلامت به همراه قائم مقام مشارکتهای اجتماعی دانشکده و مدیر گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت از چند پروژه بهداشتی در حال ساخت بازدید کردند.

گفتنی است : خانم میرصدرایی بنا به وصیت خواهر خویش جهت ساخت مرکز بهداشتی و درمانی در یکی از مناطقی محروم شهرستان، مبلغ مذکور را اهدا نمودند.