افزايش قيمت خودرو توسط شوراي رقابت، غيرمنطقي است
افزايش قيمت خودرو توسط شوراي رقابت، غيرمنطقي است

نماينده نيشابور و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است با ورود خودروسازان جهاني به بازار خودروهاي داخلي رقابت در بازار آزاد بايد تعيين کننده قيمت باشد. حميد گرمابي در گفتگويي با خبرنگاران با اشاره به مصوبه شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي گفت: البته افزايش قيمت خودرو بدون افزايش کيفيت و صرفا […]

نماينده نيشابور و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است با ورود خودروسازان جهاني به بازار خودروهاي داخلي رقابت در بازار آزاد بايد تعيين کننده قيمت باشد.

حميد گرمابي در گفتگويي با خبرنگاران با اشاره به مصوبه شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي گفت: البته افزايش قيمت خودرو بدون افزايش کيفيت و صرفا توجه به مسائلي چون نرخ تورم نمي تواند روند قابل قبولي در وضعيت کنوني بازار خودرو باشد.

وي با اشاره به اينکه قيمت خودرو داخلي در کشور بيش از توان متوسط جامعه شده است، افزود : بازار کنوني خودرو نمي تواند بيش از اين افزايش قيمت ها را با توجه به روند کيفي سازي و ميزان امکانات و آپشن هاي محصولات قبول کند.

وي با توجه به لزوم خروج شوراي رقابت از موضوع قيمت خودروهاي داخلي افزود: با ورود خودروسازان خارجي به بازار خودروهاي داخلي و گسترش همکاري ها و توليدات جديد، قطعا رقابت در بازار آزاد است که بايد تعيين کننده قيمت باشد.

نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس با اشاره به اين که رقابت سالم در بازار آزاد بايد تعيين کننده قيمت خودروهاي داخلي باشد، تصريح کرد:  امروز افزايش قيمت با جريان کنوني کيفي سازي خودروهاي داخلي، امکان رقابت و بازار فروش را از خودروسازان داخلي مي گيرد.

گرمابي ضمن اشاره به نقش ارتباط با خودروسازان خارجي در ارتقاي کيفي خودروهاي داخلي، افزود :  البته در جريان گسترش همکاري با خودروسازان خارجي، بايد توليدات قديمي خودروسازان متوقف و کيفيت برخي ديگر محصولات موجود در خطوط توليد نيز ارتقا يابد.

وي با تاکيد براينکه بايد الگوهاي جديد طراحي، جايگزين خودروهاي قديمي شود، تصريح کرد : در صورتي که خودروسازان اراده اي براي افزايش کيفيت و توليد مدل هاي جديد داشته باشند ، بازار داخلي را در اختيار خواهند گرفت.

وي همچنين به سهم خودروهاي چيني در بازار خودرو ايران پرداخت و گفت:  هر چند اين خودروها از کيفيت قابل دفاعي برخوردار نيستند، اما به دليل قيمت مناسب و تنوع محصولات سهم زيادي از بازار کشور را به خود اختصاص داده اند.