پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳ | Thursday, 20 June , 2024
  • موانع گفت و گو و صدای پای فروپاشی اجتماعی 14 مهر 1397

    موانع گفت و گو و صدای پای فروپاشی اجتماعی

    احسان اسحاقی _ سر دبیر برخی کارشناسان هشدار می دهند که جامعه ایرانی در آستانه یک «فروپاشی اجتماعی» قرار گرفته که می تواند بسیاری از پیوندها و مایه های انسجام جامعه ما را به مخاطره بیفکند. این که در برابر این «احتمال خطیر» چه باید و چه می توان کرد، در تخصص اهل علم جامعه […]

شهرنشيني و پنجره هاي شکسته 21 آبان 1395

شهرنشيني و پنجره هاي شکسته

سعید نبی زاده انسان موجود يا به عبارت ديگر پديده اي چند وجهي ويکي از مهمترين وجوه او، بعد اجتماعي بودن اوست.بررسي سير تکاملي زندگي اجتماعي انسان،مسيري از کوچ نشيني تا ايجاد و حضور در شهرها را نشان مي دهد. گسترش زندگي اجتماعي و گسترش و تغيير نيازهاي بشري همراه با انباشت سرمايه و روي […]

به بهانه ي برپايي نمايشگاه کتاب ( گفتاري در کتاب نخواني کودکان ) 18 آبان 1395

به بهانه ي برپايي نمايشگاه کتاب ( گفتاري در کتاب نخواني کودکان )

  محمدطاهر گاراژيان اکنون نه هنگام سخن گفتن درباره ي کتاب است و نه زمان کنکاش درلزوم کتاب خواني. که هر دوي اين مطالب تا حد نخ نما شدن  مطرح شده اند. مي خواهيم بدانيم جواب کودکان و نوجوانان به اين پرسش چيست؟ چرا تا آن حد که بزرگ تر ها  انتظار دارند، کتاب نمي […]

کارهايي که امروز انجام مي دهم 15 آبان 1395

کارهايي که امروز انجام مي دهم

عليرضا خطيب زاده کارهايي که بايد امروز انجام دهم و شايد هرروز و هميشه… 1ـ سلام را به ياد آورم و سلام کردن را تمرين کنم. چشم بندي بر چشمانم ببندم و هرکس را که از کنارم گذشت سلامي هديه کنم. تا اين گونه بياموزم سلام بي انتظار را. 2ـ خودم را جدي بگيرم و […]

به بهانه ي بي سرانجامي مديريت سياسي در نيشابور ; نيشابورِ مظلوم و کلاف سردرگم فرمانداري 19 مهر 1395

به بهانه ي بي سرانجامي مديريت سياسي در نيشابور ; نيشابورِ مظلوم و کلاف سردرگم فرمانداري

يادداشت مدير مسئول رضا مهرداد روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم سياسي   در نيشابور هنوز هم  رد پاي تفکر قومي- قبيله اي پدر سالار دوره ي پيشامدرن؛ بر شانه هاي اين ديار مغول زده سنگيني مي کند و منافع شهر و شهروندان در اسارت کساني است که سايه ي نامحمودشان بر سر اين شهر […]

منطق فازي، پذيرش تکثّر و لزوم گفتگو نتيجه يک گردش بينامتني 20 شهریور 1395

منطق فازي، پذيرش تکثّر و لزوم گفتگو نتيجه يک گردش بينامتني

علی اکبر رضادوست دم غنيمت شماري در يک بررسي بينامتني کارپه ديِم(Carpe diem) کنايه اي لاتين است که در انگليسي به seize the day ترجمه مي شود و در کتاب نخست از اربعة اشعار غنايي هوراس(65-8 ق.م) شاعر سرشناس روم باستان آمده است. ترجمة فارسي آن غنيمت شمردن دم يا در بافت عرفاني «ابن الوقت» […]

جادوي ادبي (گفتار يکم) 16 شهریور 1395

جادوي ادبي (گفتار يکم)

مجيد نصرآبادي ادبيات امروزه يکي از زمينه هاي مطالعاتي مورد توجه بسياري از اهل کتاب در سراسر جهان مي باشد. مردم بسياري دوست دارند که خاطرات، داستان ها و اشعار ادبي ديگران را بخوانند و نقد و تفسير خود از آن متون را نيز ضميمه خوانش کنند. قصدم در اين سلسله گفتارها که با عنوان […]

فضاهاي کالبدي نيشابور در قرون ميانة اسلامي 09 شهریور 1395

فضاهاي کالبدي نيشابور در قرون ميانة اسلامي

هادي بکائيان دکتراي تاريخ ايران پس از اسلام مفهوم شهر در تاريخ ايران ريشه در دورة ساساني دارد و از واژة «خشت» به معناي جايگاه پادشاهي و مرکز قدرت گرفته شده است. با ورود اسلام به ايران و تحولات سياسي رخ داده و افزايش طبيعي جمعيت در نتيجة مهاجرت اقوام عرب به داخل ايران ، […]

آن چه دولت اعتدال انجام نداده است 24 مرداد 1395

آن چه دولت اعتدال انجام نداده است

  احسان اسحاقي هفته گذشته آغاز چهارمين و آخرين سال فعاليت دولت يازدهم بود. حالا شايد زمان مناسبي باشد که کارنامه تلاش دولت در عمل به وعده هاي انتخاباتي اش را به مرور نشست. دولت اعتدال گراي روحاني هواداران دوآتشه و مخالفان تندرو و غير منصف کم ندارد. هر چند اکثريت مردم از هردوي اين […]

گام سوم شورا  پس از دو گام لرزان 22 خرداد 1395

گام سوم شورا پس از دو گام لرزان

احسان اسحاقي سردبير شوراي چهارم شهر نيشابور، که تا کنون براي ايجاد ثبات در مديريت شهري نيشابور، نتوانسته است توقع شهروندان را برآورده کند، اينک و پس از برکناري شهردار جنجالي اش، بار ديگر در شرايطي دشوار قرار گرفته است. سيدعباس حسيني، که با راي هيات رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت کشور از کار […]

مغالطه ترحم 12 خرداد 1395

مغالطه ترحم

مجيد نصرآبادي مغالطه کردن عبارتست از «استفاده از مقدمه/مقدمات بي‌ربط در استدلال، خواه آن مقدمه/مقدمات صادق باشد/باشند و خواه نه». به بيان ديگر، مغالطه  استدلالي است که «منطقاً» معتبر نيست، يعني در آن صدق مقدمات منطقاً مستلزم صدق نتيجه (و کذب نتيجه منطقاً مستلزم کذب بعضي از مقدمات) نيست. ممکن است همه‌ي مقدمات چنين استدلالي […]

چند پرسش از دادستان و مسئولان شهر  وکيل مردم و امنيت حقوق مردم 02 خرداد 1395

چند پرسش از دادستان و مسئولان شهر وکيل مردم و امنيت حقوق مردم

سرمقاله احسان اسحاقي روزنامه نگار و سردبير خيام نامه   پيش از ورود به اين نوشتار، که به انگيزه دستور دادستان محترم نيشابورمبني بر لغو کنسرت موسيقي سنتي کيوان کلهر به نگارش در آمده، براي آن که متهم به تشويش اذهان عمومي نشوم و ارتکاب فعل نگارش مقاله مستلزم مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي […]

کارگران مشغول کار نيستند 21 اردیبهشت 1395

کارگران مشغول کار نيستند

یادداشت سردبیر احسان اسحاقی 12 ارديبهشت ماه (همزمان با اول ماه مي ميلادي) روز کارگر نام داده شده تا ذهن درگير روزمرگي و نيازمند تلنگر جامعه و مردم، اگر نه براي يک روز، دست کم لحظاتي در هر سال موضع تامل بگيرد و لختي درباره نقش «نيروي انساني» در پيشبرد تمدن و توسعه اقتصادي و […]

التزام عملي به جمهوريت 27 بهمن 1394

التزام عملي به جمهوريت

یادداشت سر دبیر احسان اسحاقی برخي گزاره هاي خبري، که به تناسب موقعيت زماني-مکانيِ بيان آن ها و در متن وقايع خاص از سوي گويندگان صادر مي شود،  به سبب تداوم آن موقعيت ها و نيز بروز رخدادهاي مشابه با موقعيت اوليه، اين خصيصه را مي يابند، که در شرايط گوناگون از سوي تريبون هاي […]