چهارشنبه, ۱۲ بهمن , ۱۴۰۱ | Wednesday, 1 February , 2023
کاریکاتور 01 مرداد 1398

کاریکاتور

کاریکاتور 15 تیر 1398

کاریکاتور

05 تیر 1398

کاریکاتور

کاریکاتور 07 مهر 1393

کاریکاتور

کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور روغن پالم 20 شهریور 1393

کاریکاتور روغن پالم

کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور غزه 29 مرداد 1393

کاریکاتور غزه

کاری از : هادی لگزیان

کاریکاتور یارانه 07 آذر 1392

کاریکاتور یارانه

کاریکاتور 07 آذر 1392

کاریکاتور