چهارشنبه, ۱۲ بهمن , ۱۴۰۱ | Wednesday, 1 February , 2023
کاریکاتور 01 مرداد 1398

کاریکاتور

کاریکاتور 15 تیر 1398

کاریکاتور

05 تیر 1398

کاریکاتور

کاریکاتور_منا 03 آبان 1394

کاریکاتور_منا

کاریکاتور 15 مهر 1394

کاریکاتور

09 مهر 1394

کاریکاتور مدرسه

کاری از هادی لگزیان

16 شهریور 1394

کاریکاتور

کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور وضع کتاب فروشی ها 09 شهریور 1394

کاریکاتور وضع کتاب فروشی ها

کاریکاتور وضع کتاب فروشی ها کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور 13 مرداد 1394

کاریکاتور

کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور بنزین 13 مرداد 1394

کاریکاتور بنزین

کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور 26 خرداد 1394

کاریکاتور

کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور 13 خرداد 1394

کاریکاتور

  کاری از هادی لگزیان ک کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور حقوق 27 اردیبهشت 1394

کاریکاتور حقوق

کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور 20 اردیبهشت 1394

کاریکاتور

کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور 08 اردیبهشت 1394

کاریکاتور

کاری از هادی لگزیان

کاریکاتور 20 فروردین 1394

کاریکاتور

کاری از هادی لگزیان