چهارشنبه, ۱۲ بهمن , ۱۴۰۱ | Wednesday, 1 February , 2023
کاریکاتور 01 مرداد 1398

کاریکاتور

کاریکاتور 15 تیر 1398

کاریکاتور

05 تیر 1398

کاریکاتور

کاریکاتور 14 شهریور 1395

کاریکاتور

  هادی لگزیان

کاریکاتور 09 شهریور 1395

کاریکاتور

  هادي لگزيان

کاریکاتور 29 تیر 1395

کاریکاتور

 

کاریکاتور 04 خرداد 1395

کاریکاتور

کاریکاتور 02 خرداد 1395

کاریکاتور

کاریکاتور 23 اردیبهشت 1395

کاریکاتور

   

کاریکاتور 13 اردیبهشت 1395

کاریکاتور

13 بهمن 1394

کاریکاتور

کاریکاتور 29 آذر 1394

کاریکاتور

     

کاریکاتور 24 آبان 1394

کاریکاتور

کاریکاتور 18 آبان 1394

کاریکاتور

کاریکاتور 18 آبان 1394

کاریکاتور

کاریکاتور 05 آبان 1394

کاریکاتور