جمعه, ۲۲ تیر , ۱۴۰۳ | Friday, 12 July , 2024
دانشنامه پیشینه تاریخی نیشابور 21 تیر 1403

دانشنامه پیشینه تاریخی نیشابور

موید ثابتی در پی مهلت یک‌ماهه وزارت راه برای نگارش کتاب و رساندن آن به آیین گشایش ایستگاه راه‌آهن نیشابور، عملاً کتابی ۸۵ صفحه‌ای را فراهم آورده است که با افزودن فهرست‌های اسماء رجال؛ اسامی شهرها و قراء و اماکن؛ و اسامی مآخذ تالیف کتاب، به ۹۸ صفحه می‌رسد. در واقع؛ این کتاب، گردآوردی از منابعی است که مولف، در پایان کتاب نام آن‌ها را آورده است. به عنوان نمونه، چند مبحث نخست کتاب، رونوشت بخش‌هایی از ترجمه محمد خلیفه نیشابوری (اوایل سده۸ق) بر تاریخ نیشابور حاکم (۳۲۱-۴۰۵ق) است. تنگی وقت و شتاب‌زدگی در نگارش کتاب، هر چند نوشتاری کم‌بهره از پیوستگی هم‌آهنگ رویدادها، بازنمایی فرایندها و ژرفایش در دقایق تاریخی را فراهم آورده است اما کوشش مولف را در ارایه روایتی گذرا مشتمل بر شماری از رویدادها و مایه‌های برجسته بیانگر هویت تاریخی و فرهنگی نیشابور، و با نظر به همه محدودیت‌های پژوهشی زمان تالیف کتاب، باید موفق ارزیابی نمود. کتاب، فهرست مندرجات ندارد؛ اما مباحث یا بخش‌های آن عبارتند از: شهر نیشابور؛ ذکر بناء قهندز و شهر قدیم و مفاخر و اوضاع و محلات و بارو و وادیها و محلات نیشابور قدیم و ذکر فتح نیشابور بر دست صحابه و تابعین و تاریخ نیشابور طبق روایات دیگر؛ شیخ ابوسعید ابوالخیر؛ نظامیه نیشابور؛ ورود آتسز خوارزمشاه به نیشابور و افکندن نام سلطان سنجر از خطبه آن شهر؛ نامه آتسز خوارزمشاه باهالی نیشابور؛ فتنه غز؛ قتل امام محمد یحیی نیشابوری؛ قصیده خاقانی راجع به حادثه غز و رثای امام محمد یحیی؛ قصیده دیگر خاقانی در رثاء امام محمد یحیی نیشابوری؛ خوارزمشاهیان؛ حمله مغول؛ سربداری‌ها؛ امیرتیمور گورکان؛ علماء نیشابور (۴۸ تن)؛ حکیم عمر خیام؛ شیخ فریدالدین عطار؛ شعرای نیشابور (۱۹ تن)؛ وضعیت فعلی شهر نیشابور؛ پیدا شدن زرتشت و پذیرفتن گشتاسب دین او؛ و ذکر عصیان اصفهبد خورشید بر منصور خلیفه. گفته شد مباحثی از کتاب، بازنویسی بخش‌هایی از «تاریخ نیشابور» ابوعبدالله حاکم است؛ اما نخستین نسخه چاپی از تاریخ حاکم را بهمن کریمی از روی عکس‌های نسخه «کتابخانه کورسنلو جامع» شهر بورسای ترکیه(۱۰) در سال ۱۳۳۹ به یاری کتابخانه ابن سینا در تهران منتشر نموده است. او در یادداشت آغاز کتاب، نشان نسخه عکسی «تاریخ نیشابور» بورسا را در کتابخانه ملی می‌دهد. بنابراین؛ موید ثابتی که کتاب خود را در ۱۳۳۵ و چند سال پیش از تصحیح کریمی فراهم آورده، می‌بایست به نسخه‌ای خطی از تاریخ حاکم دسترسی داشته باشد و با این پیشینه؛ کتاب موید ثابتی، نخستین کتاب فارسی‌زبان چاپی ویژه تاریخ نیشابور است.

بی بی منجمه نیشابوری،اولین بانوی اختر فیزیک و مادر نجوم ایران 16 خرداد 1403
مشاهیر زنان نیشابور

بی بی منجمه نیشابوری،اولین بانوی اختر فیزیک و مادر نجوم ایران

جمعی از دانشجویان نیشابوری دانشگاه مشهد، سال ۱۳۵۰ 16 خرداد 1403
نیشابور گذشته از نگاه دوربین

جمعی از دانشجویان نیشابوری دانشگاه مشهد، سال ۱۳۵۰

13 خرداد 1403
سر تراشی اصولگرایان

از خالص سازی تا پولشویی تا حَرَمسراسازی تا پشم شدن مجلس !

قدیم ترها می گفتند که: سلمانی ها (آرایشگران) بیکار که می شوند، سر یکدیگر را می تراشند!. این روزها اصولگرایان و نو اصولگرایان ایران خار درچشم و استخوان در گلو گرفتار وضعیتی شده اند