وعده اتمام فاز ۲ تقاطع باغرود تا پایان خرداد ماه

 

5آزاده مهدیار

فاز ۲ تقاطع امام رضا(ع)، که از نیمه دوم آبان ماه آغاز شد، حال روند کُندی را سپری می کند و با وجود حساسیت مسیر و مشکلاتی که در تردد همشهریان ایجاد کرده است. اما از زمان پیش بینی شده برای بهره برداری از این پروژه مدت زیادی می گذرد. پروژه ای که  میلیاردها تومان به آن تزریق شد ولی هنوز نیمه کاره مانده است.

رئیس کمیسیون عمران شورا: روند کُند است و پرداخت به پیمانکار قطره چکانی

از رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در رابطه با چگونگی روند پروژه می پرسیم.

مظاهر اقبالی در گفت و گو با «خیام نامه» با بیان این که متاسفانه روند این پروژه بسیار کند است، تصریح کرد: پیمانکار فاز یک حدود ۷۰۰ میلیون تومان طلبکار است، پیمان کار فاز دو نیز بالای یک میلیارد تومان طلبکار است و متاسفانه شهرداری به تعهدات مالی خود عمل نکرده است.

وی با بیان این که پیمان کار این پروژه، یعنی «شرکت بتن و ماشین آستان قدس»، چندین کارگاه دارد و پروژه های زیادی انجام می دهد، افزود: این ها حرفه ای برخورد می کنند و با تجربه اند، وقتی طلب پیمانکار از یک حدی بالاتر می رود احتیاط می کند، ماشین آلات خود را به کارگاه های دیگر می برد یا پرسنل خود را جابه جا می کند و حجم کار را پایین می آورد و روند عملیات خود را بر اساس پرداختی «قطره چکانی» شهرداری ما تنظیم می کند.

اقبالی با اشاره به سنگین بودن پروژه اظهار داشت: در چنین پروژه ای ماشین آلات سنگین به کار می رود، پیمانکار هم وقتی می بیند طلب ش انباشته شده جا به جایی ماشین آلات را انجام می دهد تا در پروژه های دیگری صرف کند. جا به جایی این ماشین ها هم کار سنگینی است و وقتی این تجهیزات را می برند به این راحتی برنمی گردانند و تا شرکت دوباره به حالت فعال خود برگردد زمان زیادی صرف می شود.

اقبالی در خصوص برنامه زمان بندی پروژه بیان کرد: ابتدا با توجه به مسیر بحرانی و حجم پروژه، «روز شمار» تعیین شد اما این برنامه به شرطی است که تأمین مصالح که بر عهده پیمانکار است و نیز تأمین مالی و پاس شدن صورت وضعیت ها از سوی شهرداری طبق همان برنامه زمان بندی باشد، ولی در مورد این پروژه این امر محقق نشد.

در ادامه از معاون عمرانی شهرداری همین سوالات را در میان گذاشتیم.

شیما نجار با اشاره به کُندی روند پروژه، اظهار کرد: ما نتوانستیم به تعهدات مالی خود عمل کنیم و به دلیل رکود در سراسر کشور، شرکت پیمانکار هم توان مالی اش پایین آمده است.

وی در رابطه با آخرین اقدامات شهرداری با بیان این که شهردار قول پرداخت طلب شرکت را داده و صورت جلسه هم شده است، تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه که جلسه ای برگزار کردیم روند پروژه خیلی بهتر شده ولی باز بارندگی های شدید اخیر که نگه داشت آب در زیر سازی ها را به همراه داشت، سرعت را کند کرد.

نجار در رابطه با طلب پیمانکار گفت: مرحله اول طلب پیمانکار به صورت قسطی پرداخت شده است و ده درصد طلب به عنوان سپرده حُسن انجام کار نگه داشته می شود که اگر پروژه در مدت یک سال ایرادی داشت از آن مبلغ کسر می شود. نجار در مورد زمان بهره برداری از فاز دو بیان داشت: پروژه به جز پل عابر پیاده، تا آخر خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

برای تکمیل گفت و گو به سراغ مهندس ناصری، رئیس کارگاه و نماینده پیمانکار هم رفتیم، اما وی با بیان این که «ما وابسته به آستان قدس هستیم و اجازه مصاحبه نداریم!!» از دادن پاسخ امتناع  کرد. هر چند به نظر می رسد با اذعان شهرداری و شورای شهر در مورد تاخیر پروژه به علت وضعیت مالی شهرداری و شرایط ناشی از رکود، پیمان کار را از پاسخ بیش تر بی نیاز می کند، اما بد نبود تا از زبان پیمانکار هم در مورد ادعای «راه اندازی پروژه تا پایان خرداد» بشنویم.

مشخص نیست که چه تغییری در وضعیت مالی شهرداری یا توافق با پیمانکارش قرار است اتفاق بیفتد اما، عجالتا منتظر تحقق وعده شهرداری برای اتمام پروژه ای می مانیم که تا همین جای کار هم دست کم یک سال از موعد مقرر تاخیر دارد.

وعده اتمام فاز ۲ تقاطع باغرود تا پایان خرداد ماه

فاز ۲ تقاطع امام رضا(ع)، که از نیمه دوم آبان ماه آغاز شد، حال روند کُندی را سپری می کند و با وجود حساسیت مسیر و مشکلاتی که در تردد همشهریان ایجاد کرده است. اما از زمان پیش بینی شده برای بهره برداری از این پروژه مدت زیادی می گذرد. پروژه ای که  میلیاردها تومان به آن تزریق شد ولی هنوز نیمه کاره مانده است.

رئیس کمیسیون عمران شورا: روند کُند است و پرداخت به پیمانکار قطره چکانی

از رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در رابطه با چگونگی روند پروژه می پرسیم.

مظاهر اقبالی در گفت و گو با «خیام نامه» با بیان این که متاسفانه روند این پروژه بسیار کند است، تصریح کرد: پیمانکار فاز یک حدود ۷۰۰ میلیون تومان طلبکار است، پیمان کار فاز دو نیز بالای یک میلیارد تومان طلبکار است و متاسفانه شهرداری به تعهدات مالی خود عمل نکرده است.

وی با بیان این که پیمان کار این پروژه، یعنی «شرکت بتن و ماشین آستان قدس»، چندین کارگاه دارد و پروژه های زیادی انجام می دهد، افزود: این ها حرفه ای برخورد می کنند و با تجربه اند، وقتی طلب پیمانکار از یک حدی بالاتر می رود احتیاط می کند، ماشین آلات خود را به کارگاه های دیگر می برد یا پرسنل خود را جابه جا می کند و حجم کار را پایین می آورد و روند عملیات خود را بر اساس پرداختی «قطره چکانی» شهرداری ما تنظیم می کند.

اقبالی با اشاره به سنگین بودن پروژه اظهار داشت: در چنین پروژه ای ماشین آلات سنگین به کار می رود، پیمانکار هم وقتی می بیند طلب ش انباشته شده جا به جایی ماشین آلات را انجام می دهد تا در پروژه های دیگری صرف کند. جا به جایی این ماشین ها هم کار سنگینی است و وقتی این تجهیزات را می برند به این راحتی برنمی گردانند و تا شرکت دوباره به حالت فعال خود برگردد زمان زیادی صرف می شود.

اقبالی در خصوص برنامه زمان بندی پروژه بیان کرد: ابتدا با توجه به مسیر بحرانی و حجم پروژه، «روز شمار» تعیین شد اما این برنامه به شرطی است که تأمین مصالح که بر عهده پیمانکار است و نیز تأمین مالی و پاس شدن صورت وضعیت ها از سوی شهرداری طبق همان برنامه زمان بندی باشد، ولی در مورد این پروژه این امر محقق نشد.

در ادامه از معاون عمرانی شهرداری همین سوالات را در میان گذاشتیم.

شیما نجار با اشاره به کُندی روند پروژه، اظهار کرد: ما نتوانستیم به تعهدات مالی خود عمل کنیم و به دلیل رکود در سراسر کشور، شرکت پیمانکار هم توان مالی اش پایین آمده است.

وی در رابطه با آخرین اقدامات شهرداری با بیان این که شهردار قول پرداخت طلب شرکت را داده و صورت جلسه هم شده است، تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه که جلسه ای برگزار کردیم روند پروژه خیلی بهتر شده ولی باز بارندگی های شدید اخیر که نگه داشت آب در زیر سازی ها را به همراه داشت، سرعت را کند کرد.

نجار در رابطه با طلب پیمانکار گفت: مرحله اول طلب پیمانکار به صورت قسطی پرداخت شده است و ده درصد طلب به عنوان سپرده حُسن انجام کار نگه داشته می شود که اگر پروژه در مدت یک سال ایرادی داشت از آن مبلغ کسر می شود. نجار در مورد زمان بهره برداری از فاز دو بیان داشت: پروژه به جز پل عابر پیاده، تا آخر خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

برای تکمیل گفت و گو به سراغ مهندس ناصری، رئیس کارگاه و نماینده پیمانکار هم رفتیم، اما وی با بیان این که «ما وابسته به آستان قدس هستیم و اجازه مصاحبه نداریم!!» از دادن پاسخ امتناع  کرد. هر چند به نظر می رسد با اذعان شهرداری و شورای شهر در مورد تاخیر پروژه به علت وضعیت مالی شهرداری و شرایط ناشی از رکود، پیمان کار را از پاسخ بیش تر بی نیاز می کند، اما بد نبود تا از زبان پیمانکار هم در مورد ادعای «راه اندازی پروژه تا پایان خرداد» بشنویم.

مشخص نیست که چه تغییری در وضعیت مالی شهرداری یا توافق با پیمانکارش قرار است اتفاق بیفتد اما، عجالتا منتظر تحقق وعده شهرداری برای اتمام پروژه ای می مانیم که تا همین جای کار هم دست کم یک سال از موعد مقرر تاخیر دارد.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.