دو روی سکه ی برخی رفتارها و تصمیمات در شورا و شهرداری: مطالبات را به موقع وصول نکنید؛ سپس بابت وصول آن درصد بگیرید!

 

رضا مهرداد

روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم سیاسی

 

حضور برخی ناشایستگان بر ارکان این شهر کمتر از له شدن نیشابوریان زیر سم اسبان «جوجی» نبوده و نیست!

آثار نا به سامانی و بی برنامگی در مدیریت شهر ، کمتر از له شدن نیشابوریان زیر سم اسبان «جوجی» نبوده و نیست، در حوزه ی ثروتمند اما فقیر شهرداری خبرهای متضاد و متناقض زیاد است. برای آگاهی شما شهروندان، یعنی پرداخت کنندگان عوارض و هزینه های اداره شهر، برخی را به اطلاع رسانده، سپس تلاش خواهم کرد تحلیلی هم داشته باشم:

 

 

خبر اول: پرداخت روزانه ۱۱میلون به بانک شهر

شهرداری نیشابور به دلیل عدم توانایی دربازپرداخت وام «ده میلیارد» تومانی بانک شهر، روزانه «یازده میلیون» تومان جریمه یا سود به بانک شهر پرداخت می کند .

خبر دوم: پاس نشدن چک ها

به دلیل کاهش ساخت و سازها و درآمد ، شهرداری نیشابور توانایی پرداخت مطالبات بسیاری از پیمانکاران را ندارد . گفته می شود چک های روز صادر شده در وجه برخی از طلب کاران نیز به موقع پاس نمی شود.

خبر سوم: ناتوانی در پرداخت حق کارگر

شهرداری توان پرداخت حقوق و عیدی دو ماه آخر سال ۹۴ تعدادی از کارگران به خصوص نیروهای«خدماتی» را ندارد. این عده که حقوق اندکی هم دریافت می کنند بسیار ناراضی هستند.

خبر چهارم: کاهش حقوق و تعدیل نیرو

شهردار نیشابور اعلام کرد به دلیل تورم نیرو و وضعیت بد اقتصادی؛ سیاست تعدیل نیرو را اجرا می نماید، اضافه کار پرسنل را  تعدیل و یا قطع می نماید. در همین رابطه به همکاری برخی نیروهای حتی با سابقه خاتمه داده شد و اضافه کار بسیاری، کم یا قطع شد.

خبر اول: حقوق بیست میلیونی برای شهردار

شهردار نیشابور بدون  مصوبه ی شورا و بر خلاف آیین نامه ی مالی« پرداخت حقوق شهرداران»، ماهیانه «دویست میلیون ریال» حقوق برداشت کرد. ایشان برای سه ماه متوالی، ششصد میلیون ریال برداشت نمود.

خبر دوم: سخاوت شورا!

افشاگری خیام نامه در خصوص حقوق غیر قانونی شهردار؛ سبب شد تا شورا بر خلاف آیین نامه ی پرداخت حقوق شهرداران؛ حقوق شهردار را از بیست میلیون تومان به «هشت میلیون» کاهش دهد. البته کمیته ی انطباق مصوبات شورا مستقر در فرمانداری ، متاسفانه این مصوبه را تایید نمود. گفته می شود حقوق شهردار نیشابور بر اساس آیین نامه باید حدود «پنج میلیون» تومان باشد.

خبر سوم: ۶۵ میلیون تومان هزینه رهن خانه

شهردار نیشابور منزل مسکونی انتخابی توسط همکاران را نپسندید و علی رغم عقد قرارداد و پرداخت «ششصد و پنجاه میلیون» ریال  وجه رهن به مالک؛ وی منزل دیگری را انتخاب و چک جدیدی به مبلغ «ششصدو پنجاه میلیون» ریال بر خلاف قانون در وجه «خود»(!) صادر تا به مالک جدید پرداخت کند. گفته می شود منزل جدید شهردار بیش از «پنج میلیارد» ریال به شهرداری بدهی دارد.

خبر چهارم: تلاش برای خرید کارخانه جدید

شهردار نیشابور بدون مصوبه ی شورا و رعایت تشریفات قانونی، تصمیم به خرید کارخانه ی جدید آسفالت به ارزش بیش از «بیست میلیارد ریال» می گیرد و خود، به اتفاق تعدادی از همکاران عازم تهران می شوند. مخالفت رییس شورا این خرید را ابتر می کند.

خبر پنجم: پول شهرداری دست مستاجر!

پیمان کار کشتارگاه نیشابور که آن را به مبلغ «پنج میلیارد و هفتصد میلیون» ریال برای مدت یک سال از شهرداری اجاره نموده، با پایان یافتن قرارداد تاکنون وجهی به شهرداری پرداخت ننموده است. گفته می شود پیمان کار مدعی است مبالغی را صرف تجهیز کشتارگاه نموده است.

خبر ششم: پرداخت ویژه به برخی کارکنان

در پایان سال ۱۳۹۴ و در آستانه ی استیضاح، شهردار نیشابور به هر یک از کارکنان مبلغی بین «یک میلیون و پانصد» ریال تا «پانزده میلیون ریال» پاداش پرداخت نمود.

خبر هفتم: عیدی به استیضاح کنندگان

شهردار نیشابور در آستانه ی استیضاح، بر خلاف قانون و رفتار حرفه ای؛ به حساب هر یک از سیزده نفراعضای شورای شهر«پنجاه میلیون» ریال واریز نمود. تعدادی از اعضا این مبلغ مشکوک را به حساب شهرداری برگرداندند.

خبر هشتم: پرداخت ویژه این بار به مدیران

در آغاز سال ۱۳۹۵ شهردار نیشابور بر اساس مصوبه ی« شش سال» پیش! شورای شهر؛  تصمیم به پرداخت سر جمع «۳۲۰ میلیون» ریال به بیست نفر ازمدیران ارشد و میانی شهرداری گرفته است. این پرداخت ها بابت تلاش مدیران جهت وصول مطالبات معلق و معوق شهرداری بوده است. گفته می شود این پرداخت با مصوبه شش سال پیش خلاف قانون است. این یعنی« مطالبات را به موقع وصول نکنید سپس بابت وصول درصد بگیرید»! تا لحظه ی تنظیم خبر، صورت جلسه ی این پرداخت تنظیم شده  اما از واریز شدن یا نشدن مبالغ فوق، خبر دقیقی در دست نیست.

خبر نهم: ۸ماه حضور، ۱۶۶ میلیون تومان دریافتی

علاوه بر حقوق هشت میلیون تومانی؛ شهردار نیشابور بابت حدود هشت ماه حضور در این سمت؛ ۵۹ میلیون تومان حق اضافه کار،۲۳ میلیون تومان حق جلسه ( بابت هر جلسه چهار میلیون ریال) و بیش از ۲۰ میلیون تومان بابت حضور در هیات مدیره ی سازمان ها دریافت نموده است.

به این ترتیب شهردار بابت هشت ماه حضور در نیشابور: ۶۴ میلیون تومان حقوق، ۵۹ میلیون اضافه کار، ۲۳ میلیون حق جلسه، ۲۰ میلیون تومان حق هیات مدیره دریافت نموده است که سر جمع آن: یک میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال  (۱۶۶ میلیون تومان) می شود.

خبر دهم: استخدام های سفارشی

بر خلاف مصوبه ی شورا مبنی بر تسویه حساب همه ی کسانی که بعد از شروع به کار شورای چهارم (سال۱۳۹۲) در شهرداری دعوت به کار شده اند و شعارهای شهردار برای تعدیل نیرو و کاهش هزینه ها؛ در آستانه ی استیضاح بیش از بیست نفر نیروی جدید در شهرداری دعوت به کار شدند. زمان انجام این اقدام ، شائبه ی سفارشی بودن آن از جانب شورائیان را دارد! برخی از آقازاده های شورا نیز یا ارتقاء مقام یافتند و یا پیمانکار شهرداری بودند و یا شدند.

خبر یازدهم: جاده سازی سفارشی

علی رغم بحران مالی در شهرداری و نیاز شهر به اولویت بندی پروژه ها از جمله تکمیل بلوار ملاصدرا برای کاهش بار ترافیکی خیابان ۱۷ شهریور و پانزده خرداد، در آستانه ی استیضاح، شهردار در اقدامی عجیب، پروژه ی تعریض، زیر سازی و احداث بلوار در مسیر خیابان استقلال (جاده ی یحیی آباد و ده شیخ) را اجرایی نمود. گفته می شود انجام این پروژه سبب افزایش چند صد درصدی املاک شده است. این که چه کسانی از شهروندان محترم در این مسیر صاحب ملک بوده اند و یا شده اند، را به شما واگذار می کنیم تا خود پرتغال فروش را پیدا کنید. ما هم شاید دردسری نداشته باشیم.

شهرداری نیشابور قصد بازگشایی و تعریض مسیر خیابان ابراهیمی به مقبره ی شیخ عطار را داشت که با مخالفت برخی اعضای شورا فعلا مسکوت ماند. در یک سال باقی مانده تا انتخابات شورا، از اجرای این طرح های بدون اولویت، بسیار خواهید شنید. باز هم ما دنبال پرتغال فروش نخواهیم بود.

خبر دوازدهم:

با مخالفت شورای عالی مسکن و شهرسازی؛ شمال بیمارستان حکیم مسکونی نخواهد شد. آیا این تصمیم  منافع صاحبان قدرت، زمین و رانت های اطلاعاتی را به خطر انداخته است؟ آیا بازگشایی بلوار فضل به جاده ی باغرود را از اولویت برخی زمینداران صاحب جایگاه در نهادهای شهری خارج خواهد نمود تا شاید نوبت به بلوار «ملاصدرا» ها برسد؟

خبر سیزدهم:

۱۳ ناخجسته، باشد برای شماره های بعد!

یکم:

«شهرهای  بزرگ را انسان های بزرگ می سازند». سپردن امور به دست انسان های کوچک و کوته بین ثمره ای جز منفعت گرایی های شخصی و باندی ندارد. این افراد استاد از دست دادن فرصت ها و هرز دادن منابعی هستند که ثمره و حاصل دسترنج عده ی زیادی است . مردم ایران و از جمله شهروندان نیشابوری از قهر با صندوق های رای زیان فراوان دیده اند. زیان «دیار مغول زده ی» ما از حضور برخی ناشایستگان بر ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری این شهر کمتر از له شدن نیشابوریان زیر سم اسبان «جوجی» نبوده و نیست.

دوم:

ما فقیر نیستیم؛ نیشابور هم فقیر نیست. ما نیازمند برنامه ریزی برای استفاده ی درست و بهینه از منابع محدود موجود؛ هستیم. حضور شایستگان در سمت های کلیدی، چون  مجموعه ی  ثروتمند و فرصت ساز شهرداری یک ضرورت است. انتخاب افراد ناتوان و قانون گریز جز افزایش دامنه ی بحران نتیجه ای نداشته و ندارد.

سوم:

محافظه کاران پس از شکست در انتخابات مجلس؛ حفظ  شهرداری به عنوان کانون پول، فرصت و رای را در دستور کار قرار داده اند. آن ها در صدد پیاده کردن مدل شهرداری مشهد درانتخابات مجلس دهم و استفاده از این کانون مهم برای  حفظ کرسی های خود در شورا و بازگشت به انحصار قدرت در همه ی حوزه ها هستند. این شیفتگان قدرت در نیشابور نیز به تکاپو افتاده اند. طبقه ی متوسط و آگاه باید به خود آید و فارغ از برخی کاستی ها و دلخوری ها؛ از هم اکنون برای انتخابات شورا و البته ریاست جمهوری فکر کند، در غیر این صورت باید شاهد ادامه ی روندهای مفسده انگیز و فرصت سوز باشیم.

چهارم:

حد اقل انتظار از نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی این است که مدیران ضعیف، فرصت سوز، قانون گریز و متجاوزان به  اموال مردم  را در هر جایگاهی  در کوتاه ترین زمان ،عادلانه محاکمه کنند تا دیگر هر کسی هوس سکانداری کشتی مدیریت را در حوزه های مختلف فارغ از توانمندی در سر نپروراند.

پنجم:

نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی، اعتماد و فضای لازم را برای فعالیت قانون مند مطبوعات و رسانه ها فراهم کنند و اجازه ندهند شاکیان حرفه ای، با نفوذ و قدرتمند در مسیر اطلاع رسانی درست، مشکل ایجاد کنند. فعالیت رسانه ها نقش شگرفی در کنترل مفاسدی خواهد داشت که همچون موریانه می تواند پایه های یک نظام را سست نماید.

به امید آن روز

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.