وکلای نیشابور از مشروطه تا امروز ( قسمت پنجم)

557977_PhotoAوکلای نیشابوردر ۹ دوره مجلس پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی واسقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی ، وبه تبع ازآن اقدام به برگزاری انتخابات مجلس شورا گردید .گفتنی است که تا مجلس دوره سوم نام مجلس همان مجلس شورای ملی بود ودر دوره سوم به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت . از اولین دوره انتخابات مجلس شورا که دراسفند ۱۳۵۸ برگزارشد تااسفند۱۳۹۴، ۹دوره انتخابات پرفراز ونشیب مجلس پشت سر گذاشته شده که هرکدام داستان مفصلی دارد ونگارش مقاله مستقلی را می طلبد واکنون که درآستانه برگزاری دهمین دوره مجلس قرار داریم ،امید آن داریم که نگارش مقاله زیر بتواند اندکی برآگاهی شهروندان نسبت به انتخابات گذشته بیفزاید ومورد بهره گیری در انتخابات پیش رو واقع گردد .

 

 

 

 

مجلس اول ، حضور همه ی سلیقه ها

انتخابات مجلس دوره اول با آزادی نسبی و بدون نظارت شورای نگهبان در خرداد ماه ۱۳۵۹ برگزار شد . ودرحدود، ۵۲ درصد از واجدان شرایط در آن شرکت‌کردند. در این مجلس نمایندگان مختلفی از تفکرات گوناگون به چشم می‏خورد که پس از مستقلین، اکثریت آن‏ها مربوط به حزب قدرتمند جمهوری اسلامی و ائتلاف‌های همراه آن بود. از نهضت آزادی، ائتلاف طرفداران رییس جمهور، جبهه‌ی ملی و حتی حزب توده نیز در این مجلس نمایندگانی حضور داشتند.

درمجلس دوره اول ،حدود یازده نفرازنیشابورازجمله حسین انصاری راد-عبدالحسین جلالی  – احمد سمیعی  – دادپور- تقی آبادی – ستارمحمودی و… داعیه دار وکالت مجلس شدند و به رقابت رداختند که توانستند حدود  ۸۰۹۷۲ نفرنیشابوری را به پای صنوق های رای بیاورند که درنتیجه ی آن  حسین انصاری راد که در سال ۱۳۵۷مدیریت انقلاب درنیشابور را به دست داشت ودارای تحصیات حوزوی درحد اجتهاد بود به همراه عبدالحسین جلالی که اولین دادستان انقلاب نیشابور بعد ازانقلاب به شمار می رفت ولیسانس حقوق قضایی داشت وزاده شاهرود بود با اکثریت آرا وارد مجلس شدند.انصاری راد دراین انتخابات ۵۹۶۲۳ رای یعنی ۷۳/۰ آرای ماخوذه را به خود اختصاص داد وجلالی ۴۵۴۵۵رای معادل۵۶/ ۰ آرا را

مجلس دوم ،یکدست راست

انتخابات دومین دوره مجلس پس از انقلاب تحت نظارت کامل شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ انجام شد. میزان مشارکت عمومی در این انتخابات شامل ۶۴ درصد بود. در این مجلس ۲۷۰ نماینده حضور داشتند که اکثریت از آن جناح راست حزب جمهوری اسلامی بود. مجلس دوم در مجموع فضای یکدستی داشت و اختلافات در آن مربوط به جناح چپ و راست داخل حزب جمهوری اسلامی بود.

در انتخابات دومین دوره مجلس شورا درنیشابور حدود ۱۲۵۱۸۸نفر شرکت کردند ودر غیاب کاندیدای شاخص ومطرحی مثل حسین انصاری راد ، بین هفت داوطلب نمایندگی مجلس یعنی: حسین سبحانی نیا ،سعید منتظری(نجفی)علی شوشتری،رجبعلی سلامی ،سید رضاحسینی،ملازاده وسید حسین قدمگاهی ، رقابت انتخاباتی انجام گرفت و سرانجام حسین سبحانی نیا که معرفی شده ازسوی حزب جمهوری اسلامی بود درمرحله اول باکسب ۷۰۱۰۱رای (معادل ۵۶/۰آرا)راهی پارلمان شد وسعید منتطری(نجفی) فرزند آقارضا نجفی ونوه شیخ محمد حسین نجفی از روحانیون بانفوذ نیشابورسالهای گذشته ،و نیزعلی شوشتری که هردو روحانی بودند به ترتیب با ۵۶۸۲۲و۴۹۵۸۰ رای به مرحله دوم راه یافتند که درانتخابات مرحله دوم که در اردیبهت ۱۳۶۲ برگزار شد، از مجموع ۸۸۴۳۳رای علی شوشتری که سابقه فرماندهی سپاه ومسئولیت عقیدتی سیاسی شهربانی نیشابور را در پرونده خود داشت، باکسب ۴۶۶۷۰رای ( ۵۰/۵۰/۰آرا )به جمع نمایندگان دوره دوم مجلس پیوست.

مجلس سوم  ، یکه تازی چپ ها

انتخابات دوره‏ سوم مجلس شورای اسلامی (البته آن موقع در قانون اساسی هنوز نام مجلس شورای ملی وجود داشت) در فروردین ۱۳۶۷ و تحت نظارت شورای نگهبان انجام شد . در این انتخابات حدود ۶۰ درصد از واجدین شرایط پای صندوق‌های رای آمدند. با اینکه در این مجلس مجمع روحانیون مبارز (وابسته به جناح چپ) به پیروزی چشم گیری دست یافت، اما ریاست این مجلس نیز تا سال ۱۳۶۸ بر عهده‏ هاشمی رفسنجانی بود. در این دوره پس از بازنگری در قانون اساسی، نام مجلس شورای ملی رسما به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.

در سومین دوره انتخابات مجلس ،۱۱۳۳۶۳نفر ازنیشابوری برای انتخاب دونماینده خود ازبین ۹ نفر داوطلب نمایندگی مجلس (حسین سبحانی نیا- محمداکبرزاده  – علی شوشتری-علی اکبر عسکری – تیمور (علی)عسکری-سیدرضاحسینی-عبدالوهاب ملازاده-عین الله معتمدیه) پای صندوق های رای رفتند و ازاین بین محمد اکبرزاده  دارنده مهندسی عمران وعضو شورای مرکزی جهاد نیشابورکه جزو جوان ترین نماینده ها درمجلس محسوب می شد با به دست آوردن  ۷۵۹۱۸رای معادل ۶۷/۰ آرا به همراه حسین سبحانی نیا که دارای تحصیلات خارج فقه وفوق لیسانس روابط بین الملل بود،و ۴۹۸۳۸رای معادل۳۶/۰آرا به دست آورده بود، به مجلس شورا ی اسلامی راه یافتند.ازدونماینده نیشابور یکی (سبحانی نیا)منسوب به راست -اصولگرا ونماینده دیگر(اکبرزاده )جزوجناح جناح چپ  – اصلاح طلب ،مجلس بود

مجلس چهارم ، پیروزی راست دردوحرکت

انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی با مشارکت حدود ۵۸ درصدی مردم در سال ۱۳۷۱ برگزار شد. در این مجلس اکثریت با جناح راست بود و علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی به‌ ترتیب رییس و نایب رییس آن بودند.

درانتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی ، حدود ۱۴۲۵۸۱ نفر ازمردم نیشابور وبخش های تابعه پای صندوق های رای رفتند تا ازمیان چهره هایی چون سبحانی نیا-علی مروی-محمد رضادولت آبادی-مروج الشریعه – ابوالفضل فروغی راد  – سیدحسین موسوی نژاد-سید محمد حسینی و محمد گل پرور ،کانیدای مورد نظر خود را برای مجلس چینش کنند . در این دوره سبحانی نیا با ۵۸۶۶۵رای (۶۰/۰) درهمان دوراول راهی مجلس شد وعلی مروی با۴۵۶۰۲رای وسعید نجفی ۴۶۶۳۱رای به مرحله دوم راه یافتند که در مرحله دوم علی مروی توانست با رای همکاران آموزش وپرورشی خود وبا کسب ۶۴۵۹۲رای ، رقیب روحانی خود را که ناکام انتخابات مرحله دوم دوره ی قبل  نیز محسوب می شد ،شکست دهد وبه پارلمان شورای اسلامی راه یابد.

مجلس پنجم ، توازن چپ وراست

انتخابات دور پنجم مجلس در اسفند ۱۳۷۴ برگزار گردید.اندکی بیش از ۷۱درصد از واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند که بالاترین میزان مشارکت در ادوار مجلس پس از انقلاب می ‏باشد. در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر شرکت جامعه روحانیت مبارز (وابسته به جناح راست) و نیرو‌های پیرو خط امام (وابسته به جناح چپ) ، حزب تازه تاسیس کارگزاران سازندگی نیز به رقابت پرداخت. گفتنی است مجمع روحانیون مبارز (وابسته به جناح چپ) ، به علت اعتراض به رد صلاحیت‌های گسترده ای که با تصویب نظارت استصوابی دراین دوره توسط شورای نگهبان انجام گرفت،از دادن لیست خودداری کرد. اکثریت شکننده‏ی این مجلس نیز متعلق به جناح راست سنتی بود، اما بر خلاف دور گذشته نیروهای چپ و حزب کارگزاران نیز توانستند اقلیت قدرتمند و تاثیر گذاری به وجود بیاورند.

درانتخابات مجلس دوره پنجم از نیشابور۱۸۹۴۵۰ نفر شرکت کردند که تااین دوره سابقه نداشت ورقم بالایی محسوب می شد دراین دوره چهره های شاخصی ازقبیل علی مروی حسین سبحانی نیا  – سید حسین عابدی  – محمد مهدی مروج الشریعه در کنار اشخاص گمنام تری چون نصرت شرفی-علیمحمد صحرایی-یاسینی نسب وحسین قدسی به رقابت انتخاباتی پرداختند . مسئله ی قابل توجه انتخابات دوره پنجم ورود حسین انصاری راد به میدان رقابت انتخاباتی پس ازگذشت چند دوره بود که البته درآخرین روزهای منتهی  به برگزاری انتخابات ، صلاحیت وی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که این امر شور و هیجان خاصی به انتخابات داد وباعث شرکت گسترده تراقشار مختلف درانتخابات گردید وی با وجود فرصت اندک تبلیغات ولی به علت داشتن پایگاه قوی و ریشه دار رای آوری که دراقشار مختلف  نیشابوریان داشت ، توانست رقبای پر قدرتی چون سبحانی نیا، حسین عابدی  ومهدی مروج الشریعه را پشت سر گذاشته وبا کسب ۶۵۳۱۷رای شهروندان نیشابوری درکنارعلی مروی دارای ۸۵۶۳۳رای ، وارد مجلس دوره پنجم شورای اسلامی شود.

مجلس ششم ، مشارکت ۷۰درصدی نیشابوری ها

جریان برخاسته از جناح چپ موسوم به اصلاح‌‌طلبان که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ به پیروزی چشمگیری دست یافته بودند، سه سال بعد یعنی در سال ۷۹ توانستند اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را نیز تصاحب کنند. بنابر اعلان رسمی وزارت کشور، حدود ۷۰ درصد از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. ریاست مجلس ششم شورای اسلامی به  مهدی کروبی سپرده شد و بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی به‌ترتیب به عنوان نایب رییس اول و دوم مجلس انتخاب شدند. درگیری بر سر اصلاح قانون مطبوعات، انتشار نامه‏ محرمانه‏ جمعی از نمایندگان به رهبر انقلاب و در آخر ماجرای تحصن و استعفای برخی نمایندگان به دلیل اعتراض به رد صلاحیت آن‌ها در انتخابات مجلس هفتم، این مجلس را به پر تنش‌ترین مجلس پس از پیروزی انقلاب تبدیل کرد.

شاید بتوان انتخابات مجلس دوره ششم را ، رقابتی ترین دوره انتخاباتی درنیشابور به حساب آورد . دراین دوره بیش از ۳۸ داوطلب نمایندگی مجلس از اقشار مختلف جامعه ، اعم ازفرهنگی ،هنرمند،جهادگر،روحانی، مهندس،کارمند بهداشت ، وکیل ،پزشک ودارای مدارکی از فوق دیپلم گرفته تا دکتری وخاج فقه به رقابت روی آوردند.چهره های شاخص این دوره عبارت بودند ازحسین انصاری راد نماینده دوره اول وپنجم -حسین سبحانی نیا نماینده دوره های دوم وسوم  وچهارم -علی سلیمانی مدیرکل سیاسی  واقتصادی استانداری خراسان وفرماندار سبزوار-داوود کمیلی پورجهادگر، علی مروی فرهنگی ونماینده دوره قبل مجلس، محمد رضادولت آبادی ، مهندس احمد سمیعی و…

دراین دوره که یکی از پر شورترین انتخابات مجلس درکنار مجلس پنجم به شمار می آید ،حدود ۲۰۷۰۰۰نفر شرکت کردند که حسین انصاری راد با کسب ۷۹۰۱۴رای ومحمد رضادولت آبادی با ۷۸۱۹۹رای (۴۷/۰)به مجلس راه یافتند وسبحانی نیا با۶۰۹۰۲رای ومروی با۳۸۹۱۶رای از ناکامان  وبازماندگان این دوره از انتخابات بودند . آمار وارقام وتنوع کاندیداها دراین انتخابات نشان می دهد که اگر میدان رقابت باز باشدوسلیقه های مختلف درسبد رای دهندگان باشد ،از یک سو شرکت گسترده را به دنبال دارد واز سوی دیگر کاندیدای مورد حمایت تحول خواهان واصلاح طلبان نسبت به محافظه کاران شانس بیشتری برای رای آوری پیدا می کند .و این نکته را نیز باید افزود درسه دوره ای که انصاری راد وارد رقابت انتخاباتی نیشابور شده ، مجالی ومیدانی برای رای آوری نماینده شاخص اصولگرایان درنیشابوریعنی سبحانی نیا وجود نداشته است.

مجلس هفتم

انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در سایه‏ رد صلاحیت اصلاح‌‌طلبان در اسفند ماه ۱۳۸۲ و با مشارکت ۵۰ درصدی مردم برگزار شد و اصول‌گرایان توانستند اکثریت مطلق کرسی‌ها را تصاحب کنند.

درمجلس هفتم که با رد صلاحیت نسبتا گسترده ی شورای نگهبان افراد شاخصی چون حسین انصاری راد ازمیدان رقابت کنارگذاشته شدند ،برخی ازچهره های جدید از اردوگاه تحول خواهان واصلاح طلبان ،داوطلب ورود به عرصه نمایندگی شدندکه دربین آنهامی توان به غلامحسین مظفری فرماندار پیشین وفعلی نیشابوراشاره داشت .دراین انتخابات که حدود۱۸۷۰۰۰نیشابوری به پای صندوق های رای رفتند ، نهایتا غلامحسین مظفری با۷۹۰۰۰رای که معادل  ۴۲/۰کل آرامحسوب می شد به همراه  حسین سبحانی نیا با  ۴۱/۰ درصد آرا که نماینده چند دوره نیشابور درمجلس بود، به مجلس دوره هفتم راه یافتند.

مجلس هشتم

انتخابات دوره‏ هشتم مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که بسیاری از نامزد‌های اصلاح طلب و تمام گزینه‏‌های نهضت آزادی رد صلاحیت شدند. درصد مشارکت مردم در این انتخابات ۵۱ درصد و همچنین آرای اخذ شده از تهران مربوط به ۳۰ درصد واجدان شرایط بود. اکثریت کرسی‏‌های این مجلس را اصول‌گرایان توانستند تصاحب کنند.

دراین دوره ی مجلس همچون دوره قبل رد صلاحیت نسبتا زیاد شورای نگهبان منجر به حذف چهره های شاخص اصلاح طلبان نیشابور ازجمله انصاری راد گردید ،خانم مطهره سخاوتی  به عنوان اولین کاندیدای زن ازنیشابور در رقابت انتخاباتی مجلس هفتم شرکت کرد.مظفری فرماندار فعلی و سابق نیشابور در این انتخابات با اختلاف حدود ۱۰۰۰ رای با نفر دوم (حسین سبحانی نیا) از راه یافتن به این مجلس که از خرداد ۸۷ تا خرداد ۹۱ وظیفه‏ی قانون‌گذاری را بر عهده داشت،  بازماند. ودرنتیجه پس از انجام انتخابات از حوزه انتخابیه نیشابور از مجموع ۱۸۷۱۷۶ آراء مأخوذه، چهره جدیدی به نام سید علی حسینی که ویژگی هایی چون سیادت، جوانی ،تحصیلات درحد دکتری داشت، توانست با ۷۱۹۹۱ رأی گوی سبقت را از دیگررقبا برباید وبه عنوان نفر اول وارد مجلس شود وبه دنبال او حسین سبحانی نیا با ۶۵۹۰۰ رأی به عنوان نفر دوم راهی مجلس شورای اسلامی شود.

مجلس نهم ،تکرار مجلس چهارم

انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه ۱۳۹۰ برگزار و با پیروزی اصول‌گرایان به پایان رسید. بر اساس آمار وزارت کشور میزان مشارکت مردم در این انتخابات حدود ۶۴ درصد بود. در انتخابات این دوره اکثریت اصلاح‌‌طلبان فعالیت خاصی برای کسب کرسی‏‌های بهارستان نداشتند. پس از شروع به کار این مجلس در خرداد۹۱ رقابت بین اصول‌گرایان نزدیک به علی لاریجانی و اصول‌گرایان نزدیک به حدادعادل و جبهه‌‏ی پایداری (حامیان احمدی‌نژاد) بیشتر نمایان شد.

برای مجلس دوره ی نهم ازنیشابوروتخت جلگه حدود ۲۵ نفر(شامل چهر های شاخصی چون سیدحسین اکرامی –  علی صائب نیا – عباس علی مدیح – علی مروی- حسین سبحانی نیا – سید علی حسینی – غلامحسین مظفری – حسن صادقی سمرجانی – محمد رضا دولت آبادی خانم هاجر چنارانی وخانم حسینی ) کاندیدای وکالت شدند ودرنتیجه از مجموع ۲۳۴۵۳۲ آرای ماخوذه حسین سبحانی نیا با کسب ۷۸۰۷۹ رای(۳۹/۳۳/۰آرا) و علی مروی با کسب ۷۱۵۲۷ رأی (حدود ۳۳/۰آرا)به پارلمان راه یافتند.

منبع:

۱-دفتر سیاسی فرمانداری نیشابور

۲-سعید پایدار فرد ،پایگاه خبری تحلیلی بهار،۱۹بهمن ۱۳۹۴

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.