همه ی وکلای نیشابور در ۳۴ دوره پارلمان

نعمت ا… صادقی

۱۰۹ سال پیش ، تلاش های ایرانیان برای شورایی کردن حکومت ، به ثمر نشست و مجلس شورای ملی که میراث گران بهای آزادی خواهان در انقلاب مشروطیت بود، پا به عرصه سیاست در ایران نهاد.
از آن دوره تا زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ شاهد تشکیل ۲۴ دوره مجلس شورای ملی وپس از انقلاب اسلامی نیز تاکنون (اسفند ۱۳۹۴ )۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی درایران هستیم شهر نیشابور دراین مدت ۱۰۹ سال ۲۵ نفر نماینده را به مجلس فرستاده که بعضی یک دوره وبرخی تا ۶ دوره نمایندگی کردهاند

دوره اول مجلس شورای ملی :
دراین دوره مجلس که در سیزدهم مهرماه ۱۲۸۵ ه ش تاسیس شد ، مردم نیشابور نماینده ای درمجلس شورای ملی نداشتند
دومین دوره ( آبان ۱۲۸۸ تا  ۳دی ۱۲۹۰ )  
قوام الاسام : روحانی ، دارای تحصیلات قدیم درحدود مدرسی. بعد از یک سال وپنج ماه وکالت ازنمایندگی مجلس استعفا کرد.
میرزا قاسم خان صور اسرافیل : پس از استعفای قوام الاسلام، ازطرف مجلس به جای او برای ۷ ماه باقیمانده به نمایندگی مردم نیشابور انتصاب شد.
(تولد ۱۲۹۹ ه.ق- فوت ۱۳۶۸ ه.ق) پسر(میرزا حسن خان تبریزی ) است.

سوابق : سرمایه گذار روزنامه صور اسرافیل. -وکیل مردم شهرستان ساوجبلاغ وشهریار در دوره سوم مجلس – کفیل و وزیر وزارت پست و تلگراف در کابینه مخبرالسلطنه
سومین دوره :   ( آذر ۱۲۹۳ تا آبان ۱۳۹۴ ) شاهزاده محمد هاشم میرزا افسر، ملقب به شیخ الرئیس زاده ۱۲۵۳ شمسی درسبزوار

– دارای تحصیات حدود عالی درادبیات

چهارمین دوره مجلس(تیر ۱۳۰۰ ه ش تا خرداد ۱۳۰۲ ) :

میرزا سید ابراهیم خان عمیدالحکما (عمید السلطنه)

-متولد تهران ، تحصیل کرده علم طب

-با انتصاب قوا مالسلطنه به نخست وزیری، وی به وزارت عدلیه انتخاب و از نمایندگی مردم نیشابوراستعفا داد.

( محمد دانش بزرگ نیا) زاده مشهد واز شاعران ومشروطه خواهان -پس از استعفای عمید السلطنه،نمایندگی مردم نیشابوردرمجلس دوره چهارم را در دست گرفت

دوره های ۵ و ۶و ۷و ۸ مجلس (بهمن ۱۳۰۲ تا اسفند ۱۳۱۱ )

( سردار معظم ) فرزند کریم داد امیر منظم (مالک)متولد ۱۲۵۸شمسی

دارای تحصیات عالی در رشته نظام از دانشکده نظام روسیه

ملاک وکارمند دولت( وزیر دربار )

در دوره نهم با این که به نمایندگی نیشابور برگزیده شد ولی به زندان افتاد واعتبار نامه اش رد شد

دوره ۹ و ۱۰ مجلس: ( اسفند ۱۳۱۱ تا شهریور ۱۳۱۸ )

میرزا حیدر کمالی نیشابوری فرزند آقا محمد مهدی (بلور فروش)

متولد ۱۲۵۱ شمسی

تحصیلات متعارف

شغل تاجر

دوره ی ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ مجلس شورای ملی

(شهریور ۱۳۱۶ تا اسفند  ۱۳۲۴) :

شیخ محمد تقی ذوالقدر معروف به امین الشریعه فسایی (اصطهباناتی ) فرزند حاج ملا اسماعیل فسایی (روضه خوان)

متولد ۱۲۶۲ شمسی

تحصیلات قدیم درحدود سطح

نماینده ایلات خمسه در دوره  ۴،فسا وشیراز در دوره های  ۵،۶،۷  و ۱۴

دوره های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷   )اسفند ۱۳۲۲ تا فروردین ۱۳۳۵ ):

حسن نبوی فرزند حاج محمد رحیم  (روحانی)

متولد حدود ۱۲۸۱ شمسی درسبزوار

دارای تحصیات قدیم حدود سطح وفارغ التحصیل کلاس ثبت

کارمند دولت

دوره های ۱۸ و۱۹( خرداد ۱۳۳۵ تا اسفند۱۳۳۹) :

عبدالله سعیدی فرزند ابراهیم سعیدی  (ملاک عمده نیشابور)

متولد ۱۳۰۱ شمسی

دارای تحصیلات حدود فوق دیپلم ملاک

دوره ۲۰ مجلس شورای ملی : (اسفند ۱۳۳۹ تا اردیبهشت ۱۳۴۰ )

دراین دوره حوزه انتخابیه نیشابور و ۱۸ شهرستان دیگر نماینده نداشت ومجلس دوره بیستم پس از ۷۸ روز به انحلال انجامید.

دوره ی ۲۱ مجلس شورای ملی : ( مهر ۱۳۴۲ تا مهر۱۳۴۶)

مهندس یحیی مجتهدی  متولد ۱۳۰۹ – فرزند روحانی سرشناس نیشابور میرزا ابوالقاسم مجتهدی

فارغ التحصیل مهندسی رشته کشاورزی از سویس وآمر یکا کارمند دولت ومدیر کل دفتر امور مجتمع های شیر وگوشت بود.

دوره ی ۲۲ مجلس شورای ملی ( مهر ۱۳۴۶ تا  شهریور ۱۳۵۰)

دکنرعبدالعظیم حبیب اللهی فرزند محمد ونوه ارشد میرزا حبیب خراسانی؛ شاعر معروف معاصر و مجتهد به نام متولد ۱۳۰۲ خورشیدی در مشهد

دارای دانشنامه دامپزشکی

رییس اداره دامپزشکی قوچان و تربت حیدریه و رشت (۱۳۴۲ – ۱۳۳۳ ) و رییس اداره کشاورزی نیشابور    (۱۳۴۲ ۱۳۴۶ )

دوره ۲۳ مجلس شورای ملی ( شهریور ۱۳۵۰ تا شهریور۱۳۵۴)

در دوره بیست وسوم مجلس، نیشابور صاحب دو کرسی نمایندگی شد.

۱_ دکتر عبدالعظیم حبیب اللهی که دوره قبل نیز نماینده نیشابور بود

۲_  علی احمد خورشید فرزند عبدالعلی

متولد ۱۳۰۶ ه.ش

لیسانس حقوق قضایی دانشگاه تهران

–  رئیس دادگاه عالی خراسان

دوره ۲۴ مجلس شورای ملی ( شهریور ۱۳۵۴ تا بهمن ۱۳۵۷)

۱  _ علی احمد خورشید که در دوره ۲۳ نیز نمایند ه مجلس از نیشابور بود

۲ _ محمد حسین کاشفیفرزند غلامرضامتولد ۱۳۰۰  شمسی

دارای لیسانس بانکداری

کارمند بانک ملی نیشابور

نمایندگان ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی

اولین دوره مجلس شورای اسلامی (خرداد   ۱۳۵۹ _  ۱۳۶۳ خرداد )

۱_ حسین انصاری راد _متولد ۱۳۱۶    

تحصیلات : اجتهاد

سابقه :فرماندهی سپاه ، امام جمعه، مسئول جهاد سازندگی

عضویت درکمیسیون طرح های انقلاب ۸۸ و ۹۰ قانون اساسیریاست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

نماینده نیشابور در دوره های اول وپنجم وششم مجلس شورای اسلامی

۲ _عبدالحسین جلالی _ متولد ۱۳۳۰

تحصیات: مقدمات  لیسانس حقوق قضایی

سابقه : عضو کمیسیون امور داخلی کشور

دومین دوره مجلس شورای اسلامی (خرداد  ۱۳۶۳ – خرداد ۱۳۶۷ )

حسین سبحانی نیا –  فرزند عبدالرحیم – متولد ۱۳۳۳

تحصیات :خارجه فقه (حوزه) فوق لیسانس روابط بین المللدکترای علوم سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی وعضو هیئت رئیسه مجلس

سابقه : اشتغال دروزارت خارجهسفیر ج.ا.ا در کشور مغربمشاور وزیر خارجه و رئیس اداره

گزینش، آموزش و ارزشیابی وزارت خارجه

نماینده نیشابور در دوره های ۹-  ۲- ۳- ۴- ۷- ۸

۲  _ علی شوشتری

  متولد  ۱۳۲۹

میزان تحصیلات : درس خارج

سابقه : فرمانده سپاهمسئول عقیدتی سیاسی شهربانی نیشابور

عضویت درکمیسیون امور دفاعی

سومین دوره مجلس شورای اسلامی

(خرداد ۱۳۶۷  – خرداد ۱۳۷۱ )

۱- محمد اکبر زاده

متولد ۱۳۳۹

تحصیات : لیسانس مهندسی عمران

سابقه : عضویت درشورای مرکزی جهاد سازندگی نیشابور

۲- حسین سبحانی نیا

چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی

(خرداد ۱۳۷۱ – خرداد  ۱۳۷۵ )

۱-حسین سبحانی نیا

۲- علی مروی

نام پدر : محمد

متولد  ۱۳۳۷

تحصیات  :لیسانس روانشناسی فوق لیسانس علوم سیاسیدکترای علوم تربیتی(مدیریت)

سابقه: دبیرمشاور ومسئول آموزش وپرورش نیشابور وتبادکان

فعالیت ها : عضویت در کمیسیون آموزش وپرورشمعاون حقوقی امور مجلس وزارت نفت معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعیعضو کمیسیون انرژینایب رئیس اول کمیسیون انرژیرئیس کمیسیون انرژی

نماینده نیشابور دردوره های ۴ و ۵ و ۹ مجلس شورای اسلامی

پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی

(خرداد ۱۳۷۵ – خرداد ۱۳۷۹)

۱- حسین انصاری راد

۲ -علی مروی

ششمین دوره مجلس شورای اسلامی

(خرداد  ۱۳۷۹ – خرداد ۱۳۸۳ )

۱- حسین انصاری راد

۲-محمد رضا دولت آبادی

نام پدر : رمضانعلی

متولد : ۱۳۳۵ نیشابور

تحصیات : خارج فقه و اصول (معادل دکترا)

سوابق : دادستان عمومی و انقلاب جنوب و نیز شمال خراسانقاضی جنایی استان خراسان رضوی و رئیس شعبه ده دادگاه عمومیوکیل دادگستری

هفتمین دوره مجلس شورا اسلامی

(خرداد  ۱۳۸۳– خرداد ۱۳۸۷)

۱-غلامحسن مظفری

متولد ۱۳۴۷ روستای مظفرآباد نیشابور

تحصیلات : مهندسی کشاوری

کارشناسی ارشد مدیریّت

سوابق : رئیس سابق جهاد

دانشگاهی استان خراسان، فرماندار نیشابور در سال ۱۳۷۷ و معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری خراسان معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری تهرانفرماندار نیشابور ۱۳۹۴

هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی

(خرداد ۱۳۸۷ خرداد ۱۳۹۱ )

۱- سید علی حسینی

زاده ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۰نیشابور

تحصیلات: فوق لیسانس روابط بین المللدکترای حقوق بین المللخارج فقه و اصول

فعالیت های قبل از نمایندگی : رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمسارمعاون فرهنگی و قائم مقام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان های خراسان، خراسان رضوی و سمنانمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستانعضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس

فعالیت های بعد از نمایندگی: – عضو هیات امنای نهاد کتابخانه عمومی کشوردبیر نهضت مطالعه مفید کشور، مدیرکل مقررات ، طرح ها و امورمجلس دانشگاه آزاد اسلامی کشور

۲- حسین سبحانی نیا

نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

(خرداد ۱۳۹۱– خرداد ۱۳۹۵)

۱- حسین سبحانی نیا

۲- علی مروی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

(خرداد ۱۳۹۵ -…)

۱- دکتر حمید گرمابی

متولد ۱۳۴۰ در نیشابور

تحصیلات : دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه (مک گیل) کشور کانادا

سوابق : رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو کمیتۀ فناوری نانو وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 –مشاور مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی و راه آهن کشور

۲- هاجر چنارانی

نام پدر : موسی

متولد : ۱۳۵۷

تحصیلات : کارشناس ارشد جامعه شناسی

سوابق : دبیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانکارشناس امور ایثارگرانمشاور امور بانوانکارشناس امور دانشجویی در دانشگاه سورهکارشناس ستاد شاهد و امور ایثارگران در دانشگاه الزهرا

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.