چگونه خلاقیت کودکان راشکوفاکنیم

چگونه خلاقیت کودکان راشکوفاکنیم

هرچیزی که کودک می گویدویاانجام می دهد، می تواندخلاق به حساب آیددرصورتیکه دوهدف وقانون راتامین کند:

اول آنکه بایداساساباکارهایی که کودک قبلاانجام داده وتمام چیزهایی که قبلادیده وشنیده است،متفاوت باشد.دوم آنکه برای رسیدن به هدف مشخصی باشدوبه طریقی برای کودک جذاب ومعنی دارباشد.

راهکارهای شکوفاشدن خلاقیت درکودکان

۱-به کودکان آزادی عمل بدهید.سعی نکنیدکودکتان رابیش ازحدکنترل نموده وفعالیت های آنهارامحدودسازید.

۲-برای کودکان به عنوان یک فردارزشمنداحترام قایل شوید.به توانایی آنهاایمان داشته باشید.احترام گذاشتن به کودکان وایمان به توانایی های آنهااعتمادبه نفس وقدرت ریسک آنهاراافزایش می دهد.

۳-اجازه ندهیدکودکتان بیش ازحدبه شماوابسته شودولی طوری رفتارکنیدکه بدانندموردعلاقه اندوموردحمایت شماهستند.

۴-قوانین زیادومحدودکننده ای وضع نکنید.البته این به معنی آزادی کامل بچه ها نیست.ازکودکان انتظارداشته باشیدکه مستقل امابامسئولیت عمل کنند.

۵-به دستاوردهای کودک توجه داشته باشیدوکودکان راتشویق کنیدکه برای انجام کارهای جدیدوجالب تلاش کنندودرمقابل شکستها صبوروشکیباباشند.

۶-درانجام کارهای خلاق کودکان راتشویق کنید.ازطریق درسها،وسایل وبرانگیختن تجارب؛خلاقیت نوشکفته کودکان راپرورش وتوسعه دهید.

۷-توجه افراطی به برنامه های تلویزیون ورایانه وبازی های کامپیوتری باعث کاهش خلاقیت کودک می شود.مراقب باشیدفرزندشماوقت خودرابااین نوع برنامه هاپرنکند.

۸-ازهمان ابتدای کودکی حواس پنجگانه کودک رابکاربگیرید.نگاه کردن،شنیدن،بوئیدن،چشیدن ولمس کردن بایدبابهترین های راهکارهاتقویت شوند.بنابراین حتی با بازی های زیباوخلاقانه هم می توانیدحواس پنج گانه کودک راتقویت نمایید.

۹-تفاوتهای هوشی افرادرادرنظربگیریدوازهرفردی به اندازه توانش انتظارداشته باشید.

۱۰-حافظه کودک رابی جهت بامطالب غیرضروری ویامطالبی که باشرایط سنی اومناسب نیست،پرنکنید.

۱۱-ازتقویت حس کنجکاوی کودک برای تقویت خلاقیتش استفاده نمایید؛به سوالهایی که کودک شماازروی کنجکاوی ازشما می پرسد،باحوصله ودرست پاسخ دهید.اگرجواب سوالی رانمی دانید صادقانه بگویید (نمی دانم)ولی راههای رسیدن به جواب درست رابه کودک آموزش دهید.

علیرضا حدادی

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.