نعل وارونه ی آقای وزیر سابق در نیشابور

نعل وارونه ی آقای وزیر سابق در نیشابور:

حضرت آقا! نیشابور است اینجا!

آقای صفار! لطفا آزاده باشید؟!

وقتی نامش را می شنوی ناخود آگاه یاد «یعقوب لیث صفاری»آن رویگرزاده ای می افتی که در غیاب امنیت، شرافت،انسانیت و بحران های بی شمار « سیاسی، اقتصادی و اجتماعی»؛ جوانمردانه دست در جیب صاحبان ثروت و مکنت می برد تا شاید لقمه ای نان برای فقرا و ضعفا بیابد و لختی از رنج شان بکاهد. اما فرق این «صفار »با آن«صفار»زمین تا آسمان است. یعقوب مرد عمل بود و جوانمردی؛ این همچون رییس «نامحمود»ش و استادش «حسین شریعتمداری»مرد سبک گویی، اتهام پراکنی و «بگم بگم»های توخالی است. یعقوب صفار با دشمن «رودررو» می جنگید و «هرندی» داستان ما با تهمت و افترا می خواهد انسان های شریف را «بی شرافت» کند. آن جا که او حتی «جنم» نام بردن از «او» را ندارد. آن «صفار» به نیشابور درآمد و بساط طاهریان را در سایه ی شمشیر برچید و این«صفار» در سایه به نیشابور آمد و با عرض پوزش از خوانندگان «چیزهایی» شبانه گفت و رفت…

هر چند به هر کس به اندزه ی خودش باید بها داد ! و بهای افرادی چون «حسین صفار هرندی»کیهان نویس، آن قدر نیست که سوژه ما باشد ، اما از آن جا که به نظر می رسد نقد سخنان این گونه «سخن پراکنان» می تواند گوشه هایی از توهین های آنان به شعور آدمی را به نمایش بگذارد؛ پرداختن به آن خالی از لطف نیست:

یکم:استفاده ی جناحی از «سرمایه های اجتماعی» ممنوع؟!

مفهوم سرمایه‌ اجتماعی در سال‌های اخیر در حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی،‌ اقتصاد و اخیرا در علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه ‌اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی‌ ای که می‌توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. در این میان نباید از نقش نهادهای مدنی و دمکراتیک و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی غافل شد. به هر روی، امروز بر جامعه‌شناسان ثابت شده که یکی از ابعاد مهم هر گونه توسعه‌ای توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. از این‌رو سرمایه ‌اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید.

چنان که از این تعریف بر می آید ارزش های والایی چون ایثار جان و مال در راه دفاع از کیان جامعه از تعرض دشمنان، می تواند همچون محوری برای افزایش حس وحدت، همکاری و اطمینان در میان افراد جامعه؛ نقش ایفا کند. مسئولان حق ندارند این «سرمایه ی اجتماعی» ایران را صرف اهداف جناح های سیاسی خاص خود نمایند. چگونه است متولیان مراسم و یادواره های شهدا و آزادگان، این گونه چوب حراج به «محوری» می زنند که می تواند با انباشت حس اعتماد و همکاری نقش مهمی در افزایش وحدت و هم دلی در جامعه داشته باشند؟ دعوت از سخنرانان «یک سونگر و کوته بین» خدمتی در جهت افزایش همگرایی در جامعه ذیل عنوان شهید و آزادگی نخواهد بود. آقایان اگر صادق هستند اهداف باندی و جناحی خود را در جای دیگر بجویند!

دوم: در غیبت سخن فاخر

«ادب مرد به زدولت اوست» از جملات کلیدی ادب پارسی است. البته از دولت مردان «محمود» نباید چنین انتظاری داشت چون «از کوزه همان برون تراود که در اوست». کلاس و سطح گفتمان این مدعیان «کلام» بیشتر از این نیست. آن جا که صفار، وزیر ارشاد دولت نهم از «اراجیف» عده ای خبیث سخن می راند و می گوید:برجام، مرجام «کشک» است! این گفتمان نازل چنان عرصه های زندگی و ادب پارسی را در امروز تحت تاثیر قرار داده که شاید دیگر بازگشتی در آن نباشد.

سوم: لطفا با نعل وارونه زدن به شعور نیشابوریان توهین نکنید!

ظاهرا نعل وارونه زدن تنها تخصص اعراب بدوی برای رد گم کردن در بیابان نبوده است! بلکه برخی در ایران نیز پس از ۱۴۰۰ سال؛ به تاسّی از آن ها، آن هم در عصر دیجیتال و رسانه! از این شیوه ی نخ نما برای توجیه خود و سیاست های غلط رفقای قدیم! استفاده می نمایند. جناب صفار! این جا نیشابور کهن است! مردمانش ریشه در تاریخ دارند و اندیشه های انتقادی خیام جلیل القدرشان دنیا را متاثر کرده است! شما و رفقایتان که هر روز به این دیار سرک می کشید! هرگز گمان مبرید هر آن چه را پراکندید به بوته ی نقد کشیده نشود! فکر نکنید خیامیان حافظه تاریخی ضعیفی دارند و از فسادهای عظیم دولتی که از قضا شما هم شریک آن بودید یادشان رفته است! فکر نکنید با گفتن این جمله که:«در زمان دولت اصلاحات نرخ فحاشی به بسیجیان ارزان شده بود»و ایراد تهمت و افتراهای دیگر به دولت آن عزیزی که گفته اند اسمش را نبر! قدرش را کاسته اید.

حضرت والا مستحضر باشند دولتمردانی به انسانیت، اخلاق، ارزش های اسلامی توهین کردند که هشت سال با دروغ، اختلاس و دست بردن در جیب مردم و از جمله خانواده ی بزرگ ایثارگران و شهدا به آرمان های انقلاب و شهدا خیانت کردند. اجازه دهید رسوایی های دولت پاک دست تان که مثنوی هفتاد من کاغذ می شود؛ آن هم فقط در حوزه ای که شما در این گفتار؛ دم از دفاع از آن را می زنید فقط با آوردن نمونه ای مستند بیان دارم: جعفرزاده عضو هیئت رییسه ی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید با اشاره به کشف فساد ۱۷۰۰ میلیارد ریالی در بنیاد شهید و انتقال آن به خارج از کشور، گفت: «این موضوع در گذشته بوده(دوره ی احمدی نژاد) و حالا ما به مسایل جدیدتری رسیدیم این مطالب جدید بحث فقط رقم نیست، داستان‌های دیگری رخ داده است که البته مجاز به انتشار آن نیستیم. فقط می‌توانم بگویم که ابعاد وحشتناکی دارد و هر کس را که از آن مطلع می شود دچار شرمندگی در مقابل خانواده شهدا می‌کند.»

عزیز دل برادر! شما در سخنان خود جامعه را به دو دسته تقسیم می کنید عقبه ی انقلاب و شهدا و گروهی که «به فرصت ها چنگ انداختند و جیب شان را پر کردند و اختلاس کردند و …» آفتاب آمد دلیل آفتاب!جناب خوب است که شما زمانی این سخنان را به زبان جاری می کنید که تشت رسوایی به ادعای شما و دوستان تان «ارزشی ترین و پاک ترین دولت» تاریخ از «هفت آسمان به زمین افتاده» و گند و بوی اختلاس و دکل دزدی و حیف و میل اموال مردم همه جا را گرفته! لطفا جای خود و دوستان پاک دست تان را در این تقسیم بندی معین کنید!!

جناب ارزش مدار، که هر روز به نام خانواده ی بزرگ ایثارگران به این و آن می تازید! و از ایراد هیچ چیزی به منتقدانتان ابایی ندارید! چه کسانی باید شرمنده ارزش ها باشند؟ شما و دولت تمام قد اصول گرای تان که به گفته ی مقامات مسئول در مجلس به بودجه ی خانواده شهدا و ایثارگران هم رحم نکردند و آن را به سرزمین به گفته ی شما «کفار» منتقل کردند تا به تعبیر شما به «آلاف و الوفی» برسند یا رییس دولت اصلاحات؟حضرت آقا! خراسان است اینجا؛ سخن گفتن نه آسان است اینجا!

چهارم:تناقض گویی،تهمت زنی،کلی گویی! رسم دیرینه

جناب آقا! شما و هم فکران شما که به حمد خدا از مصونیتی آهنین برخوردارید! در فضایی که سنگ ها را بسته اند، در حضور مستمعین تان بس ناجوانمردانه، یک طرفه و به دور از انصاف و عدلی که برای آن یقه می درانید و گلو پاره می کنید سخن متناقض می رانید و بر خلاف ارزش های انسانی و صریح اسلام تهمت می زنید. این رسم دیرینه ی شما برای حذف رقیب بوده و هست و خواهد بود.

آن جا که «عمل تیم هسته ای را در کشیدن حقوق ما از حلقوم دیگران» ستایش می کنید در تناقض با این سخن شماست که «برجام مرجام همه اش کشک است». یا با گفتن این جمله که «همان ها که در ماه مبارک رمضان عربده کشیدند و بطری های خود را سر کشیدند و در جیب(!) برخی هم مشروب پیدا شد» علاوه بر کلی گویی! احتمالا به کسانی که چون شما نمی اندیشند ناجوانمردانه تهمت می زنید. البته که متاسفانه این رسم ۲۰۰ساله شمایان است و خیلی دور از انتظار نیست اما بازهم بدانید این جا نیشابور است و شهر خیام.

حضرت والا!

نقد گفتمان نکم مایه و متناقض شما خیلی به درازا انجامید. لازم می دانم در پایان یادآوری نمایم که اگر رییس دولت اصلاحات بر خلاف دولت شما و خودی و غیر خودی کردن های تان؛ اجازه می داد در مراسم ها به گفته ی شما «اعضای بسیج دانشجویی در ردیف های جلو بنشینند» نه به ادعای شما به خاطر ترس از موافقان که در راستای شعار جاودان «زنده باد مخالف من» بوده است و این افتخار همه ی مصلحینی است که بر خلاف تمامیت خواهان و اقتدار گرایان، مخالف را زنده و پویا می خواهند نه این که باز هم با ادبیات نازل شما «پخ شان» کنی همه شان در بروند!

فهم این موضوع نباید چندان سخت باشد که انسان به حکم اشرف مخلوقات بودن صاحب اختیار است و نیازی نیست چون «حیوان» پخ شود!! یا ابزاری(!) نشان ش داده شود. امیدواریم که واقعا برای شما هم سخت نباشد.

تا وقتی دیگر

رضا مهرداد

به اشتراک بگذارید:


دیدگاه برای “نعل وارونه ی آقای وزیر سابق در نیشابور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.