مشاهیر زنان نیشابور (قسمت چهارم)

نعمت الله صادقی

 

۱۹--امه الرحیمه القشیریه(کریمه):

دختر زین الاسلام ابوالقاسم قشیری از فاطمه نوه ی دختری ابوعلی دقاق ومادر عبدالغافر مولف السیاق لتاریخ النیسابور بود که راه عبادت و زهد را از مادرش و طریق معرفت  را از پدرش آموخت.. وی کتاب مسند ابوالعباس حسن بن سفیان شبیانی نسوی را استماع می کرد و از پدرش زین الاسلام و از ابوالحسن عبدالغافر و ازجده اش نیزحدیث هایی را دریافت نمود. و بعضی مشایخ نیشابور نیز از وی  روایت حدیث کرده اند: تولد او در سال ۴۱۲ هجری بود و فوتش درسال  ۴۸۶هجری اتفاق افتاد.(۱)

۲۰-ام سعد:

فاطمه دختر ابونصر خلف بن طاهربن محمد شحامی،ازخاندان شحامی نیشابوربود که همگی راویان حدیث بودند.(۲)

۲۱-ماهک:

وی دختر قشیری بود.سمعانی درضمن ترجمه حال ابویعلی عبدالحجاج بن اسماعیل بن ابی سعد نیشابوری می گوید که او حدیث از مادرش دخترماهک که وی دختر ابوالقاسم عبدالکریم قشیری بود،سماع کرد. جز این اطلاعی از وی به دست نیامد.(۳)

۲۲-روحک:

دخترفقیه ابوالقاسم صفار(متوفی به سال۴۹۲هجری) وی از خانواده های اهل عالم وحدیث در نیشابوربه شمارمی رفت وازپدرش ونیز از متقدمین احادیث زیادی را استماع کرد.(۴)

۲۳-ملیله نیشابوری:

وی از زنان محدث نیشابوربه شمارمی رفت، ملیله دخترابوالحسن بود که ازفضل بن محب روایت حدیث کرده است وعبدالرحمن بن سمعانی ازاو روایت کرده است.(۵)

۲۴-ام احمد:

ولادت او  درنیمه دوم قرن پنجم هجری بود، اواز زنان محدث وپارسای نیشابورو دخترعایشه بنت سعید نیشابوری بود. اوازمادرش عایشه روایت حدیث کرده است.(۶)

۲۵-خدیجه نیشابوری:

اززنان محدث نیشابور بود.وی دخترابوسعید اسماعیل بن عمربود که از پدرش ونیز ابوعثمان سعید بن محمد بن احمد بحیری حدیث استماع کرد ودرسال۵۲۳هجری سمعانی را اجازه ی روایت حدیث ازخود داد.(۷)

۲۶-فاطمه بیهقی:

وی دخترحسن بن احمد حسین بیهقی بود که درسال ۴۶۰هجری متولد گردید.اوازابومسلم عبدالله بن معتز بن منصور بیهقی حدیث شنید وسمعانی جزئی از حدیث ابوالعباس سراج را ازاستماع کرده است.(۸)

۲۷-جلیله(امه الله):

اززنان محدث نیشابوربود که درسال۴۲۷ هجری متولد شد، اودخترابونصرعبدالرحیم بن عبدالکریم بن هوازن قشیری بود، این زن محدث از ابوالمظفر موسی بن عمران انصاری صوفی و ابوالقاسم عبدالرحمن بن احمد الواحدی روایت کرده و سمعانی ازاوحدیث نوشته است، جلیله درسال۵۴۲هجری فوت نمود ودرباب عزره در نیشابور دفن شد. وی خواهرحره وساره می باشد که هر سه از دختران دانشمند ابی نصر عبدالرحیم بن عبدالکریم بن هوازن قشیری می باشند.(۹)

۲۸-حره(اامه الرحیم):

دخترعبدالکریم بن هوازن قشیری اززنان محدث وازاهالی نیشابورکه درسال۴۷۷ هجری درهمین شهرمتولد ودرسال۵۳۴هجری درهمین شهرفوت کرد.(۱۰) سمعانی ازاوحدیث شنید وازاو به نام  «ام الرحیم»یاد می کند.(۱۱)

۲۹-ساره:

دخترابونصرعبدالرحیم بن عبدالکریم بن هوازن القشیری واززنان محدث دین دار ونیکوکارنیشابوری بود که از موسی بن عمران وعبدالرحمن واحدی حدیث شنید وازابومظفر موسی بن بی الحارث روایت کرده است. سمعانی وابوالخطاب از او استماع حدیث کرده اند. وی خواهر»حره»و»جلیه» می باشد.(۱۲)

۳۰-جوهر:

اززنان پارسا ومحدث نیشابوربود، او دختر عبدالله بن عبدالکریم بن طلحه القشیری و ازاهالی نیشابور بود.جوهرازجدش ابوالقاسم قشیری سماع حدیث کرد وسمعانی درسال۵۳۰هجری برای وی حدیث خواند.(۱۳)

۳۱-دردانه فارسیه:

دختر ابوالحسن حافظ از نوادگان دختری ابوعلی دقاق ونوه ی زین الاسلام و زوجه ی احمد صفار که از جد زین الاسلام وجده اش فاطمه دختر ابوعلی دقاق ومادرش امه الرحیم وازپدرش حدیث دریافت کرد.(۱۴)

نام او درکتاب التحبیر،به نام»ام الغافر»دخترابی عبدالله اسماعیل بن عبد الغافر خواهر ابوالحسن عبدالغافرآمده که تولدش را درسال ۴۴۶هجری ذکرکرده وفوتش رادر۵۳۰هجری.(۱۵)

درکتاب اعلام النساء نیز آمده که وی اززنان نیکوکارومحدث نیشابوری بوده وازجدش عبدالکریم بن هوازن وابوحامد احمد بن حسن ازهرتی ودیگران اخذ حدیث میکرد وسمعانی احادیث وی راضبط می کرد.(۱۶)

منابع: ۱-فارسی، تاریخ نیسابور(المنتخب من السیاق)،ص۶۵۲ وآن رامقایسه کنید باکحاله، اعلام النساء ، ص۱٫۸۵٫

۲-ر.ک: فروزانفر،مقدمه ی ترجمه رساله ی قشیریه، ص۵۱٫

۳-همان،ص۶۰

۴-ر.ک فارسی،تاریخ نیسابور(المنتخب من السیاق)ص۳۵۰٫

۵-ر.ک:کحاله،اعلام النساء،ص۱۹/۵

۶-همان،ص۲۲/۱

۷-همان،ص۱۹/۵

۸-ر.ک:کحاله،اعلام النساء،ص۴۰/۴

۹-همان،ص۲۰۱/۱ وسمعانی،التحبیر،ص۴۰۰/۲

۱۰-ر.ک:کحاله،اعلام النساء،ص۱٫۲۵۴

۱۱-سمعانی ، التحبیر ص۴۰۲/۲

۱۲-رک همان ص۴۱۲ و۴۰۰/۲ وکحاله ، اعلام النساء ، ص۱۳۸-۱۳۷/۲

۱۳- رک همان ونیز: کحاله ،اعلام النساء ، ص۱۳۸-۱۳۷/۲

۱۴-ر.ک:فارسی، تاریخ نیسابور(المنتخب من السیاق)، ص۳۴۳٫

۱۵-ر.ک: سمعانی،التحبیر، ص ۴۰۶/۲

۱۶-ر.ک:کحاله،اعلام النساء صص ۳-۴/۲۴۲٫

به اشتراک بگذارید:


دیدگاه برای “مشاهیر زنان نیشابور (قسمت چهارم)

  1. اشتراک ها: معرفی مشاهیر زنان نیشابور (قسمت چهارم) - نیشابوریا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.