عزم حوزه علمیه برای تصرف «وکیلی ۸»

بهترین هنرستان دخترانه نیشابور، حوزه علمیه می شود؟!

شاید انتشار یک تصویر از بنر اطلاع رسانی پذیرش طلبه در حوزه های علمیه نیشابور برای سال تحصیلی آینده، در حالت معمول اهمیت خبری برای پرداختن در نشریه نداشته باشد اما موضوعی که در فراسوی این بنر نهفته، طلوع یک مدرسه علمیه جدید بدون وجود خارجی است که بنابر این اطلاعیه، «حوزه علمیه وکیلی!» نام دارد؛ نامی که پیش از این یادآور خیرخواهی عبدالرضا وکیلی، خیرمدرسه ساز نیشابوری است.

یک سال و دوماه پیش، نخستین بار زمزمه تلاش های امام جمعه و حوزه علمیه برای تصرف «هنرستان وکیلی ۸» با حکم قضایی شنیده شد. جدال آموزش پرورش و حوزه علمیه بر سر مالکیت این آموزشگاه، محور اصلی پرونده ای ۱۳ ساله است.

قبل از ساخته شدن آموزشگاه وکیلی در سال ۸۴، واقف با وقف این زمین، آن  را در اختیار امام جمعه وقت قرار داده تا در زمین یادشده، حوزه علمیه ساخته شود. با گذشت چندسال از این وقف و با توجه به اینکه اقدامی از سوی حوزه علمیه برای ساخت بنای مدرسه علمیه در این زمین انجام نشده، مرحوم غرویان، امام جمعه وقت، از مهندس وکیلی برای ساخت بنای حوزه علمیه در این زمین کمک می خواهد.

وکیلی نیز بیان می کند که با توجه به نیاز آموزش و پرورش به فضای آموزشی، تمایل دارد در این حوزه خیراندیشی کند و در صورتی که این زمین با تغییر وقف در اختیار آموزش و پرورش قرارگیرد، او آموزشگاهی در خور را در این مکان تاسیس خواهد کرد.

مرحوم غرویان با استفتاء از رهبری در این خصوص، امکان واگذاری این زمین به آموزش و پرورش و ساخت مدرسه در آن را از لحاظ شرعی بلامانع می داند. البته نسخه ای مکتوب از نامه نگاری غرویان با دفتر رهبری موجود نیست. موضوعی که در دادگاه نیز دست آویز حوزه علمیه برای رد این ادعاست. هم اکنون نیز نظر رهبری درباره این اقدام (البته به نقل از مرحوم عبدالجواد غرویان، امام جمعه وقت نیشابور) روی برگه ای چاپی در محل مدرسه موجود است. دستخطی که اصالت آن نیز از سوی برخی مورد تردید قرار گرفته است!

به هر ترتیب، هنرستان دخترانه وکیلی ۸، در سال ۸۴ و با حضور وزیر وقت آموزش و پرورش، مدیرکل اوقاف، وکیلی، واقف زمین و تنی چند از مسئولین نیشابور افتتاح شد.

مدارک ضد ونقیض در پرونده؛

آموزش و پرورش زمین را از حوزه علمیه اجاره کرده است!

یکی از نقاط تاریک و مبهم این پرونده، اجاره نامه ای است که بنابرآن ، آموزش و پرورش از سال ۸۱، زمین آموزشگاه فعلی وکیلی ۸ را به مدت ۱۵ سال از حوزه علمیه اجاره کرده است.

این سند که به امضای امام جمعه و رئیس وقت آموزش و پرورش نیشابور رسیده است، ادعای آموزش و پرورش بر مالکیت قطعی این زمین را رد می کند.

حوزه علمیه  و امام جمعه نیز همزمان با پایان مهلت ذکرشده در این اجاره نامه، ضمن غیرقانونی و غیرشرعی خواندن این مکتوبه، حضور آموزش و پرورش در این زمین را یک «تصرف عدوانی» دانسته اند.

مهلت ۹ ماهه آموزش و پرورش از حوزه علمیه

دادگاه حکم به قلع و قمع بنا داده است

نظر دادگاه بدوی و تجدید نظر در این پرونده، تخلیه بنا و قلع قمع آن است که دوم مهر۹۷، موعد اجرای حکم است.آموزش و پرورش با رایزنی و جلسات متعدد توانست ۹ ماه از شاکیان پرونده برای اجرای حکم مهلت بگیرد.

به این ترتیب، آغاز تیرماه سال آینده، بعد از پایان امتحانات دانش آموزان، حکم اجرایی می شود.

مدیر آموزش و پرورش :

در صورت اجرای حکم، کلاس های هنرستان کنار خیابان و در داخل کاکنس تشکیل می شود

۶ زمین جایگزین به حوزه علمیه پیشنهاد شده است

رئیس حوزه علمیه: آموزش و پرورشی ها خوابند و پیگیری نمی کنند!

مدیر آموزش و پرورش نیشابور در این خصوص می گوید: از لحاظ قانونی حق با حوزه علمیه است و دوم مهر سال ۹۷ ما باید مدرسه را تخلیه می کردیم اما با مذاکرات انجام شده توانستیم تا پایان سال تحصیلی جاری در تیرماه، از شاکیان مهلت بگیریم.

حسین مهرآبادی در گفتگو با «خیام نامه» تصریح کرد: ۱۵ سال پیش یک اشتباه  در آموزش و پرورش انجام شده که این زمین را در زمان ساخت از حوزه علمیه اجاره کرده اند. درحالی که بقیه مدارک و شواهد از واگذاری کامل این زمین به آموزش و پرورش حکایت دارند.

او با اشاره به راهکار پیش بینی شده برای تغییر حکم، بیان کرد: تنها راه حل موجود، توافق برای واگذاری زمین جایگزین برای ساخت حوزه علمیه از سمت آموزش وپرورش است.یک ماه پیش در مجموعه آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدیم که زمین مشابهی را معرفی کنیم و سرانجام  ۶ زمین جایگزین را به حوزه علمیه معرفی کرده ایم تا در این میان با میل خود زمینی را برای ساخت مدرسه علمیه انتخاب کنند.

وی یادآورشد: حوزه علمیه از ابتدا با هیچ شرایطی قانع نشد اما اینجا صاحب نظر، نماینده ولی فقیه در اوقاف است. اگر او این امر را خلاف شرع نداند، موضوع حل شدنی است. امام جمعه هم گفته که اگر اوقاف به امر جابجایی زمین وقف، نظر مثبت دهد، ما حرفی نداریم.

او با اشاره با وضعیت فعلی هنرستان وکیلی ۸، اذعان کرد: سال آینده ۱۷۰۰ نفر در رشته های فنی وارد آموزش و پرورش نیشابور می شوند که برای ساماندهی این تعداد، باید بر اساس توسعه متوازن، علاوه بر هنرستان های موجود، باید ۳ آموزشگاه فنی دیگر نیز تاسیس کنیم. حالا در صورت اجرای حکم، باید کلاس های درس این آموزشگاه را در کنارخیابان و داخل کانکس برگزار کنیم!

به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر، ۴۸۶ هنرجو در آموزشگاه وکیلی ۸ در حال تحصیل هستند.

این گفته ها از سوی مهرآبادی در حالی ذکر می شود که محیطی، رئیس حوزه علمیه گلشن نیشابور نظر دیگری دارد.

او بیان کرد: آموزش و پرورش تا کنون به طور مستقیم با بنده که مسئول مستقیم این پرونده ام، برای رایزنی در خصوص راه حل جایگزین، مراجعه نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: من چند بار خواستم تا برای گفت وگوی بیشتر، جلسه حضوری بگذارند اما دوستان در آموزش و پرورش خواب اند و پیگیری نمی کنند. ما که نمی توانیم اموال حوزه علمیه را رها کنیم.

محیطی با اشاره به روند صدور حکم این پرونده، گفت: در حوزه وقف هیچ کس جز ولی فقیه اختیاری ندارد. ما بعد از طرح شکایت، دوباره موضوع را با تمام جزئیات برای کسب تکلیف به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردیم که نظر ایشان هم عمل به نیت اولیه وقف یعنی ساخت حوزه علمیه است

وی با بیان اینکه ما دوست نداریم در پرداختن به این پرونده تنش ایجاد شود، اذعان کرد: نمی خواهیم آقای وکیلی به عنوان یک خیر نیک اندیش از این موضوع دلگیر شوند. به همین منظور هم از راه حل جایگزین استقبال می کنیم. آموزش و پرورش مکان های جایگزین را معرفی کند؛ این زمین ها پس از کارشناسی و تنظیم صورت جلسه، برای تعیین تکلیف به دفتر رهبری ارسال شود.

او در خصوص جذب طلبه در سال آینده نیز افزود: ما تنها حوزه علمیه ای در سطح کشور هستیم که یک طلبه غیربومی نداریم و بازهم، ۱۰ برابر ظرفیت، متقاضی ورود داریم.

به گفته محیطی، هم اکنون در سه حوزه علمیه نیشابور، ۵۰۰ طلبه در حال تحصیل هستند.

وکیلی:

تا تعیین نکلیف وکیلی ۸، تمام کارهایم را در نیشابور متوقف می کنم

این ها همه در حالی است که عبدالرضا وکیلی، خیّر نام آشنای نیشابوری نیز در پیامی تلگرامی در واکنش به این موضوع گفت: تا تعیین تکلیف وکیلی ۸ ، احداث ابنیه جدید و ۱۰ آموزشگاه منتهی به وکیلی ۹۰که باید در سال ۱۳۹۸ افتتاح گردند را متوقف کرده ام.

در بخشی از این پیام آمده است: واقف زمین بنا به وصیت خودش در در مقابل واگذاری زمینش برای ساخت مدرسه، در داخل آموزشگاه وکیلی ۸ مدفون است ، حال چطور بعضی سودای تغییر کاربری مدرسه را به حوزه در  سر دارند؟

گذشته از آن در اثراشتباه وحشتناک آموزش و پرورش وقت ، بعداز احداث آموزشگاه و بدون اطلاع من، قرار داد اجاره ۱۵ ساله زمین بین مرحوم امام جمعه و آموزش وپرورش امضا گردیده! به عبارتی امام جمعه و آموزش و پرورش وقت این مساله را ازچشم من پنهان کرده اند و فقط به بنده گفتند که مرحوم میثمی، واقف زمین، وقفنامه خود را از اهدا زمین به حوزه علمیه به اهدا آن به آموزش و پرورش تغییر داده است. اشتباه وحشتناک تر را آموزش و پرورش در بی خبر نگه داشتن من از شکایت حوزه علمیه علیه من و آموزش و پرورش مرتکب شده و زمانی مرا از جریان آگاه ساختند که دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی در باز پس گیری زمین را تایید نموده بود. حتی برگ احضاریه اینجانب به دادسرا و دادگاه را نیز برایم نفرستادند و عجب در این که دادسرا و دادگاه بدون حضور من و استماع دیدگاه من به انشای رای اقدام نموده اند.

چنانچه حوزه و امام‌جمعه اصرار در باز پس گیری زمین بنمایند اینجانب بلافاصله بعد از اتمام امتحانات دخترانم، دستور تخریب ساختمان را که متعلق به اینجانب می‌باشد خواهم داد.

سر انجام این مناقشه هر چه باشد، در «شرایط عادی» نتیجه از دو حال خارج نیست: روز اول مهر ماه آینده، یا دختران هنرجو پا به این مجموعه آموزشی می گذارند، یا طلبه ها داخل کلاس های آن مشغول تعلیم می شوند. حالت سوم،تخریب بنا بر اساس حکم دادگاه است تا هم آموزش و پرورش و هم حوزه علمیه، دنبال ساختن بنای جدیدی باشند!

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.