سالروزهفتم اسفندماه در دفتر حزب مردم سالاری نیشابور: فرزندان تان را از سیاست نترسانید

 

 

آزاده مهدیار

کارکرد احزاب، تغییر شرایط به نفع عموم مردم است

عده ای سیاست گریزی را تبلیغ می کنند تا به جای ما تصمیم بگیرند

حزب مردم سالاری-دفتر نیشابور به مناسبت سالروز هفتم اسفند ماه و پیروزی لیست امید و نیز پیروزی کاندیدای اصلاح طلبان و حامیان دولت در نیشابور، برنامه ای تحت عنوان «واکاوی تحلیلی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی» با حضور دو سخنران روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی برگزار کرد.

در این مراسم که با حضور محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار، تحلیل گر سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و احسان اسحاقی، سردبیر هفته نامه ی  خیام نامه در دفتر حزب مردم سالاری شهرستان برگزارشد، جوادی حصار با اشاره به نقش مردم در رای آوری کاندیداها درهر دوره ازانتخابات، اظهار کرد: باید تلاش کرد مردم آگاهانه وآزادانه انتخاب کنند، شرکت درانتخابات تکلیف مردم یا هبه به آنان نیست، مردم باید به حقوق خود آگاه باشند تا خردمندانه انتخاب کنند.

این تحلیل گر مسائل سیاسی با اشاره به انتخابات پیش رو بیان کرد: باید برای تطابق آرمان ها با واقعیات درانتخابات پیش رو تلاش کنیم ، آگاهانه عمل کنیم، به هم بهتان نزنیم فریب ندهیم ،علیه هم افشاگری نکنیم و توانایی خود را به عرصه بیاوریم؛ دراین صورت است که می توانیم یک گام درجهت مدنیت برداریم، مشکل ما در مناسبات و فعالیت های اجتماعی رفتارهای غیر مدنی است، یعنی این که همدیگر را به رسمیت نمی شناسیم، به هم احترام نمی گذاریم، هر کس احساس می کند در که بازشد زودترباید خودش را به داخل برساند. باید گفت که توسعه یک امرمتوازن است، عقل و معنویت و اقتصاد و فرهنگ همه باید با هم رشد کند.

جوادی حصارنقش شخصیت های حقیقی درانتخابات را انکار ناپذیرتوصیف کرد و تصریح نمود: نه می توانیم نقش شخصیت های حقیقی را انکار کنیم و نه ازنقش احزاب به نفع شخصیت های حقیقی کوتاه بیاییم. این یک پارادوکس است. در انتخابات گذشته در شهرهای بزرگ یک شگرد متفاوت مواجهه با لیست داشتیم و درنیشابورنیز نمی توان نقش آقای انصاری راد را به عنوان فردی محبوب انکارکرد. در این که ما به نقش شخصیت های حقیقی درتدوین لیست اصلاح طلبان نیاز داریم شکی نیست، اما پرسش اینجاست که این نقش، کی و کجا باید ایفا گردد؟

وی در ادامه به نقش احزاب در سیاست تاکید کرد وافزود: اگر احزاب نتوانند جای پست های حقیقی را بگیرند، بعد باید ازاشخاص حقیقی دعوت کرد. اشخاص حقیقی اگر ظرفیتی درجامعه هستند باید دیده شوند ولی اگر این اشخاص فقط به واسطه ی  تایید برخی آمده اند، اشتباه است. تحزب رمز پیروزی و توسعه است، فرزندان مان را همان طور که به انواع کلاس های مهارتی می فرستیم، باید کمک کنیم درجلسات حزبی هم حضور پیدا کنند، هنرمندان، متخصصان وسیاست ورزان موفق ازهمین مسیر حزبی عبورمی کنند.

جوادی حصار افزود: نمی توان گفت سیاست به من مربوط نیست، سیاست را باید مهار کرد و گرنه سیاست شما را مهار می کند، فرزندان تان را از سیاست نترسانید، سیاست یعنی خرد ورزی در معاش، اما مگر می شود بدون تمرین چنین کاری کرد؟ آیا می توان فرزندمان را بدون تمرین و اموزش به دنیایی روانه کرد که همه دارند برای او سیاست می ورزند و او ابزار سیاست ورزی را نشناسد؟ عده ای سیاست گریزی را تبلیغ می کنند تا بتوانند به جای من و شما تصمیم بگیرند و بعد بتوانند ما را مجاب کنند که خرج شان را بدهیم که برما حاکمیت کنند. کسی که بگوید من به سیاست کاری ندارم یعنی پشتم را خم کرده ام تا تو سوار شوی. سیاست ورزی خردمندانه ازحوزه ی تحزب می گذرد.

جوادی حصارادامه داد: حزب باید مثل زنجیره عمل کند و افراد مجموعه مثل خوشه انگور به هم متصل شوند. مگر هر کدام از ما چند بار سید محمد خاتمی را در سال می بینیم، اما او یک پیام می دهد وهمه می گوییم چشم، چون این سلسله تشکیل شده و این رویه باید دراحزاب هم نهادینه شود. اجازه ندهید برای تان تصمیم گرفته شود و لازمه آن تشکل جمعی اندام واره و پویا است.

احسان اسحاقی، دیگر سخنران جلسه، ضمن تشکراز حزب مردم سالاریدفترنیشابور، برای تلاش در جهت ساختارمند کردن فعالیت سیاسی در شهرستان، اظهار داشت: ما کنش گران متعدد سیاسی در شهرستان داریم که تعلقات خاص سیاسی و مطالباتی دارند که می توانند فردافرد پیگیرآنها باشند، اما برای پیگیری مطالبات  باید به دنبال روشمند کردن فعالیت سیاسی باشیم.

سردبیر «خیام نامه» با بیان این که آرمان ها درذهن افراد کاملا انتزاعی است، افزود: برداشت ما ازدموکراسی، تعلق خاطرما به آزادی، خواست ما برای حاکمیت مردم سالاری شکلی کاملا «انتزاعی» داشته و در ذهن هر فرد قرائتی منحصر به فرد از آن وجود دارد، اما عمل سیاسی مستلزم «واقعی» شدن آرمان هاست که یکی از راه های آن تشکیل احزاب است.

به گفته وی، تحقق بخشیدن به مطالبات سیاسی در زمین سخت واقعیت که هزینه بر وانرژی بر است، اما تغییر مورد نظر ما را ایجاد می کند، لازمه ی  آن تن دادن به قواعد بازی است و یکی از آن راه ها، ساختارمند کردن و انعقاد «قراردادهای جمعی» برای کنش های اجتماعی است.

سردبیرخیام نامه ادامه داد: در عالم حقوق اساسی، نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته داریم که به قانون اجازه وضع شدن می دهد؛ مردم می پذیرند که امرتاسیس یک کشور را به هیاتی بسپارند و قدرت به این هیات تفویض و رابطه دولت-ملت به وجود می آید. اما تشکیل جامعه با مطالبات ومنویات همه افراد لزوما سازگار نیست. البته جامعه همواره باید خود را نقد کند وقانون اساسی همواره ظرفیت بازنگری را دارد. اما آیا هر جا در رسیدن به آرمان ها دچار مشکل شدیم باید به دنبال تغییر قانون اساسی باشیم؟ آیا میل فردی من می تواند به میل جمعی حاکم شود؟

وی در تشریح بیش تر مساله افزود: اگر بخواهیم نماینده ای را به مجلس بفرستیم، فرد فرد ما خواسته هایی از وی داریم، اما این تقاضاهای فردی باید تعدیل شود تا نماینده ی  ما قابلیت چانه زنی را برای تغییرات متناسب با نیازهای روز جامعه داشته باشد. احزاب واسطه ای هستند که با تجمیع و برایندسازی مطالبات افراد، شرایط را به نفع «عموم» مردم تغییر می دهند.

احسان اسحاقی افزود: ایجاد امکان فعالیت ساختاری و کنش گری مستمر برای تغییرات سیاسی، از کانال احزاب ممکن است و میزان اثربخشی کنش گری هم با استمرار آن  ارتباط مستقیم دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اتفاقی که درانتخابات هفتم اسفند ۹۴ در نیشابور با یک کاسه شدن مطالبات اجتماعی حول شخصیتی مثل آقای دکتر گرمابی شکل گرفت، دلایل متعددی داشت. اعتماد مردم به اصلاح طلبان به عنوان بخشی از دلایل و شکاف های اجتماعی بخش دیگری از این مسئله بود. ترکیبی بود از نارضایتی ها و مطالباتی که برآورده نشده بود و خواسته های دموکراسی خواهانه واعتماد مردم به جریان فکری سالم در شهرستان که در سطح کلان هم با هدایت رهبران اصلاحات و به ویژه آقای خاتمی اتفاق افتاد.

وی با اشاره به انتخابات هفتم اسفندماه، در این مورد که آیا می توان به تکرار پیروزی لیست امید، چشم امید بست، ابراز داشت: پیروزی لیست امید در تهران و پیروزی دکتر گرمابی در نیشابور از یک جنس نبود. پیروزی لیست امید درتهران مرهون همگرا شدن مردم نسبت به یک لیست واحد بود که سیاسی ترین افراد در تهران هم بسیاری از افراد این لیست را نمی شناختند. این اتفاق در نیشابور علاوه بر رسانه های اصلاح طلب و اعتماد مردم شهرستان به جریان اصلاحات و اعتماد به فردی سلیم و اندیشمند مثل آقای انصاری راد که مردم به سلامت شخص او و ثبات شخصیت ش مطمئن اند، شخص نامزد اصلاحات در نیشابور بود که شخصیت کاریزما و تحصیلات آکادمیک وی تاثیر خود را گذاشت؛ حال باید جمیع این ها مجددا جمع شود و یا به سمت نظام مند سازی فعالیت های سیاسی رفت تا پیروزی لیست امید تکرار شود.

اسحاقی افزود: بسیج اجتماعی چگونه اتفاق می افتد؟ آیا همیشه شخصیت های کاریزماتیک جواب می دهد؟ اگر آری؛ پس چرا سال ۸۴ جواب نداد؟ چرا درمجلس هشتم و یا همین انتخابات پیشین در مشهد جواب نداد؟

وی در تشریح بیش تر موضوع افزود: تحرک اجتماعی، اغلب حول «شکاف»های اجتماعی رخ می دهد. شکاف های اجتماعی هم چند دسته اند: شکاف های ساختاری (نظیر شکاف جنسیتی، نسلی و…) و شکاف های تاریخی تحت تاثیر وقایع سیاسی.

وی با تحلیل انتخابات هفتم اسفند، بیان کرد: رای اول دکتر گرمابی در دو حوزه مرکزی که شکاف محافظه کار-اصلاح طلب (سنتی-مدرن) اتفاق افتاده بود متفاوت بود از رای اول دکتر گرمابی در بخش طاغنکوه (که زادگاه وی بود)، در این دومی یعنی بهره مندی ازشکاف قومی، و گرایش های محلی موثر تر بود.

سخنرانان در ادامه ی مراسم، پاسخگوی سوالات حضار شدند و این پاسخگویی ساعتی به طول انجامید، به طوری که  باید گفت یکی از طولانی ترین جلسات مباحثه ی سیاسی در شهرستان در ماه های اخیر بود.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.