روزی که عیار جناب شیخ مشخص شد؟! – تحلیل خبر

تحلیل خبر ـ رضا مهرداد

روزی که عیار جناب شیخ مشخص شد؟!

هر چند مدت کوتاهی است که جناب شهردار بر عمارت عریض و طویل شهرداری رحل اقامت افکنده است و ظاهرا چندان منطقی به نظر نمی رسد که رسانه ها تصمیمات مدیریتی ایشان را نقد نمایند. اما از طرفی آقای شهردار آن قدر در همین فرصت کوتاه رفتارهای متناقضی از خود نشان داده است که نگرانی بسیاری از آگاهان و ناظران بیطرف و علاقه مندان به نیشابور را برانگیخته است. عمق این نگرانی ها تا به آن جاست که حتی برخی از اعضای شورای شهر که با علاقه مندی به ایشان رای داده بودند، به شدت از رفتارهای ایشان ابراز نگرانی کرده اند. لذا در چنین شرایطی؛ که به نظر می رسد اموال شهرداری و منافع شهروندان؛ به تعبیر احمد همت آبادی همچون «گوشت قربانی» در حال لقمه لقمه شدن است! هیچ کس حق ندارد ساکت بنشیند و در این میان وظیفه و نقش رسانه ها به عنوان نماینده ی «افکار عمومی» دوصد چندان می شود. خیام نامه فارغ از هر گونه مماشات و صرفا بر اساس وظیفه ی حرفه ای خود؛ رفتارها و تصمیمات مدیران شهر از جمله آقای شهردار را مورد مداقه قرار داده و خواهد داد و در انتقال نتایج حاصل از بررسی های خود در امور مختلف از جمله «ثروتمندترین نهاد شهر»، که برای بسیاری وسوسه انگیز بوده و خواهد بود، هیچ مصلحتی را فراتر از «منافع مردم و قانون» نمی شناسد و نخواهد شناخت.

هر چند خبر حضور سبحانی نیا در شهرداری و پس از آن صدور «حکم شداد و غلاظ» آقای شهردار برای یکی از نزدیکان وی در نزد عامه ی مردم چندان مهم به نظر نمی رسد. اما وظیفه ی یک روزنامه نگار این است که زوایای پنهان و تاریک تصمیمات این چنینی مسئولان را نورافشانی کند تا حد اقل سطح آگاهی مخاطبان خود در رابطه با مسائل مختلف را تعمیق ببخشد. از دیدگاه نویسنده ی این «سیاهه» خبر فوق از زوایای مختلف قابل بررسی است:

۱- تصمیمی غیر قانونی

پیدایش قانون، به عنوان مهار کننده ی قدرت حاکمان و نقشه ی راه برای اداره ی جوامع و حل و فصل کننده ی اختلافات، به انقلاب کبیر فرانسه( ۱۷۸۹ م یا ۱۱۶۷ ه ش) برمی گردد. بر این اساس اداره ی جوامع انسانی دارای ساز و کارهای تعریف شده ای؛ ممکن گردید و مدیران و مسئولان در سطوح مختلف حق ندارند تصمیمی خلاف قانون اتخاذ نمایند.

در جمهوری اسلامی هم مقامات عالیه نظام همواره بر رعایت قانون تاکید داشته و دارند. جناب شهردار نیشابور همان گونه که به مناسبت های مختلف بر قانون گرایی تاکید نموده اند؛ نبایستی خلاف قانون عمل نمایند.

نادیده گرفتن قانون برای «دلربایی» این یا آن «صاحب قدرت» و خرج از جیب مردم قطعا اقدامی در این جهت ارزیابی نمی شود. شایسته است آقای شهردار مبنای قانونی و اداری تصمیم خود در انتخاب«مسئول ویژه» را بیان کنند و به شهروندان تفهیم نمایند که بر چه مبنای اداری و قانونی فردی را به سمت «مجعولی» انتخاب و بدتر از آن تمام مدیران و معاونین خود را ملزم به هماهنگی و همکاری با وی نموده اید؟ البته ایشان در مدت کوتاه حضور خود در اتخاذ تصمیمات این چنینی «ید طولائی» نشان داده اند. انتصاب جدی به عنوان معاون اقتصادی و عزل وی و انتخابش به عنوان مشاور از دیگر اقدامات وی در این زمینه به شمار می رود.

۲- تکرار تجارب تلخ و از دست رفتن فرصت ها برای توسعه ی نیشابور

در شماره های قبل اشاره ای به تجارب تلخ زرندی شهردار قبلی در ارتباط با شورا و برخی افراد نمودیم؛ جناب حسینی این تصمیم شما سبب:

الف) نارضایتی افکار عمومی شهر شده است. به همان میزان که حذف بتویی از معاونت با استقبال عمده فعالین و نخبگان شهر واقع شد، این انتصاب نارضایتی شدید و نگرانی مردم را به دنبال داشته است. این نگرانی زمانی تشدید می شود که شما مهمترین و «پول سازترین» پروژه های شهرداری را در یک روند غیر قانونی در اختیار فردی قرار داده اید که وثوق افکار عمومی نسبت به وی زیر سوال است و از سوی دیگر فاقد صلاحیت های تخصصی و فنی است.

ب) نارضایتی اقلیت موثر شورا: جناب شهردار! تا آنجا که ما می دانیم (و حتما شما بهتر از ما مطلهع اید) بسیاری از اعضای شورا از این تصمیم شما ناخشنودند. این مسئله کار شما را برای ادامه ی کار سخت می نماید. این اقلیت تحت فشار افکار عمومی می تواند خیلی زود به اکثریت تبدیل شود و ادامه ی کار شما را با دشواری هایی مواجه نماید.

ج) قبلا نوشتیم پوست خربزه زیر پایتان است. زرندی با انتخاب بتویی به عنوان معاون به لبه ی پرتگاه رفت و شما هم این اشتباه را مرتکب شدید. جناب شهردار! هزینه پرداز این اشتباهات نیشابور و نیشابوریان هستند و فرصت هایی که یکی پس از دیگری از دست می روند.

۳- افزایش هزینه های شهرداری

مهمترین انتقاد شما از وضعیت شهرداری، تورم نیرو و هزینه های سرسام آور آن بوده است. برای کاهش این هزینه ها سیاست هایی را هم اعلام و برخی را هم اجرا نموده اید. به نظر می رسد تغییر و تحولات ایجاد شده توسط حضرت عالی بر خلاف تدابیر اتخاذ شده است. اصرار شما بر ورود نیرو هایی خارج از شهرداری نیشابور و ایجاد پست هایی این چنینی هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد بیمار شهرداری تحمیل می نماید. شما حق ندارید با پول مردم برای برخی پیشینه و رزومه مصنوعی بتراشید تا پُز آن را رقابت های انتخاباتی شهر دیگری ارایه نمایند. شما حق ندارید برای منافع عده ای که در انتخابات پیش رو چشم به منابع عظیم شهرداری دوخته اند؛ فرصت ایجاد کنید. چگونه است برای صرفه جویی مالی؛ کارگران را به اشکال مختلف تحت فشار قرار می دهید، اما در ایجاد پست های غیر قانونی و صرف هزینه در این خصوص توجهی نمی نمایید؟

۴- بحران سازی

برخی در این کشور و در این شهر؛ حیات سیاسی خود را در بحران سازی می بینند. آن ها دوست ندارند مردم با آرامش سراغ انتخابات پیش رو بروند. بخشی از پروژه ی آن ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت شان؛ ناامیدی مردم است. شهرداری ها می توانند با ایجاد بسترهای مناسب و ایجاد رونق در زندگی شهری، کمک شایانی به افزایش اعتماد و امید مردم نمایند. این آرامش و امید برای قدرت و موقعیت برخی افراد خطرناک است و دلسوزان و دلواپسان این را نمی پسندند و شما ابزار لازم را در اختیار آنها قرار داه اید. قرار است در نیشابور مظفری «نتواند!» تغییر محسوسی ایجاد کند. کابینه ی او در نیشابور باید گرفتار حرکات ایذایی منتقدان دولت باشد تا مردم همچنان نا امید باقی بمانند. این یکی از راه های کنترل مجلس آینده توسط «فصول گرایان!» است.

۵- مشخص شدن عیار سبحانی نیا

به نظر می رسد یکی از برکات این اتفاق این بود که «عیار سبحانی نیا» مشخص شد. با این اتفاق جناب ایشان در معرض اتهام حمایت از برادران بتویی قرار گرفت. امری که تا زمان حضور ایشان در معیت حامیان بتویی در شورا و صدور این حکم جنجالی در هاله ای از ابهام قرار داشت. آقای سبحانی نیا از این معامله قطعا سود انتخاباتی بدست نیاورده اند. از بقیه اش هم که فعلا ما بی خبریم.

آقایان اگر قصدشان از حضور در شهرداری عرض تبریک بوده است برای کاستن از حاشیه ها؛ شایسته بود از خبرنگاران به عنوان نماینده ی افکار عمومی؛ به صورت عام دعوت به عمل می آوردند. مذاکره پشت درهای بسته زمینه ساز بروز شایعات گوناگون است. خصوصا این که پس از این ملاقات و گفتگو حکمی صادر شود که اختیار«پول سازترین» پروژه های شهر را در اختیار برخی ها قرار دهد!

تا وقتی دیگر

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.