در جلسه شورای شهر عنوان شد: به حسابِ حسابرس شهرداری برسید!

نگرانی عضو ادوار شورا از شکاف و نزاع میان اعضا

مخالفت رییس شورا با صلح نامه های فسادآور

آزاده مهدیار/ هشتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر نیشابور، عصر چهارشنبه و تا پیش از زمان افطار، با طرح مباحث و مصوبات مختلفی برگزار شد.

اعتراض به گزارش حسابرس مالی شهرداری، موضوعی بود که بیش ترین بحث را در میان  اعضا به دنبال داشت. البته این جلسه حاوی طرح مجدد مباحثی کهنه نیز بود، از لزوم ساماندهی میدان احشام تا ایجاد زباله گاه مشترک میان نیشابور و سبزوار.

به حساب حسابرس شهرداری برسید!

محمد حسن زرندی در تذکری که ابتدای جلسه داشت به نحوه عملکرد حسابرسی که از سوی شورای شهر برای رسیدگی به امور مالی شهرداری انتخاب شده، انتقاد کرد. این عضو شورا با بیان این که گزارش مالی هر سال باید تا مهرماه سال بعد به شورا ارائه شود، گفت: پیش نویس گزارش حسابرسی مالی سال ۹۶ که باید مهرماه سال ۹۷ ارائه می شد، با تاخیر زیاد و ۱۰ روز پیش ارسال شده و با وجود این همه تاخیر، متاسفانه هیچ راه حلی هم برای موارد مطرح شده ارائه نکرده و معلوم نیست نتیجه گزارش و تکلیف آن چیست.

دیگر عضو شورا نیز نسبت به عدم بررسی به موقع این گزارش توسط شورا و  نهایی نشدن آن تذکر داد.

هادی ترقی نیز با انتقاد از کمیسیون مالی-اداری شورا و تاخیر در بررسی گزارش حسابرس از سوی کمیسیون، بیان کرد: حسابرسی فقط حساب و کتاب نیست و قانون به حسابرس تکلیف کرده که مسیر و راه را هم ارائه دهد.

ترقی افزود: گزارش حسابرسی تاخیر بسیار داشته و همین هم که آمده، و من از اول تا آخرش را خواندم، در همه موارد نوشته شده «میسر نمی باشد». باید توضیح خواست و اگر شهرداری نیاز به مشاور مالی دارد اقدام کند، اگر این گزارش که پیش نویس ش آمده، قطعی شود ضررش به کل شهر وارد می آید. چرا که تعیین رتبه شهرداری و سایر تصمیمات مالی و بودجه ای دولت برای نیشابور،  بر این اساس خواهد بود.

برگزاری جلسه ای با مسئولان حوزه مالی شهرداری و حسابرس مذکور و تعیین تکلیف شود و الزام به تکمیل و تدقیق گزارش، پیش از نهایی شدن آن، پیشنهاد ترقی برای رفع این مشکل بود.

رضا مهرداد نیز با بیان این که وقت کمیسیون مالی شورا را برای رسیدگی به این امر  کافی نیست، اظهار کرد:  فکر می کنم موضوع به یک جلسه ختم نشود و به چند جلسه بکشد؛ بنابراین پیشنهاد می کنم بحث رسیدگی به گزارش حسابرسی در کمیسیون تلفیق مطرح شود و زمان آن را اعلام کنیم.

احمد همت آبادی، منشی هیات رئیسه، اما نظر دیگری داشت و معتقد بود انتقاد هادی ترقی به عدم بررسی به موقع گزارش حساب رسی  وارد نیست. وی در دفاع از کاظم صادقی، که خودش غایب بود، گفت: این موضوع به کمیسیون مالی ارجاع داده شده و رئیس کمیسیون الان نیست و قرار است در اولین جلسه اش مطرح کند، تذکر به خاطر چیست؟ به نظر من نیازی به طرح در جلسه علنی نبود.

ترقی از این سخن برآشفت و خطاب به وی گفت: شما در جایگاهی نیستید که بگویید کجا جای تذکر دارد یا کجا ندارد! من مجددا هم می گویم باید تکلیف تاخیر در ارائه گزارش و نحوه ارائه مشخص شود، اگر حسابرس کوتاهی کرده از حقوق ش کم شود اگر شهرداری کم کاری کرده پاسخ دهد.

احمد همت آبادی عضو دیگر شورا معتقد بود این طور بحث کردن در جلسه علنی عدم وحدت و شکاف بین اعضای شورا را نشان می دهد.

هادی درودی، رئیس شورا به میانه بحث آمد و گفت: اشکال این جاست که همه ما عضو همه کمیسیون ها هستیم و نمی توان طرح ها را درست بررسی کرد، وی خطاب به اعضا افزود: وقتی به جای جلسه کمیسیون به همایش «جهاد دانشگاهی» می روید نتیجه همین می شود!

شاید باید حق را به احمد همت آبادی، عضو ادوار شورای شهر، داد و نگرانی او را تایید کرد؛ چرا که نه «محتوا»ی بحث ها، بلکه نحوه گفت و گو و لحن رد و بدل کردن سخنان بین همنام جوان ترش و هادی ترقی، دیگر عضو جوان شورا، می تواند نشانه ای از وجود شکافی عمیق تر از اختلاف بر سر موضوع «گزارش حساب رس شهرداری» ارزیابی شود.

رویگردانی سرمایه گذاران از «بازار احشام»

بعد از انتقال کشتارگاه و راه اندازی کشتارگاه صنعتی از طرف بخش خصوصی، لزوم ساماندهی میدان احشام همواره در شورا مطرح بود، حال این مورد بار دیگر از سوی رئیس کمیسیون خدمات شهری به میان کشیده شد. از لزوم انجام اقدامات لازم سخن گفته شد همچنین ساماندهی بازار طیور، رفع سد معبر و دست فروشان با اعلام آمادگی از سوی یک سرمایه گذار مورد بحث قرار گرفت و نیز ایجاد بازار خودرو در قسمتی از بازار به عنوان مواردی که در کمیسیون به صورت تخصصی قابل طرح است، ارائه شد.

در حالی که مجتبی باری موضوع ساماندهی بازار احشام را یک بحث قدیمی توصیف کرد و به عدم تغییر آن در سال های گذشته معترض شد، شهردار پاسخ داد: منطقه توسط شهرداری تسطیح شده و ۲ مرحله هم آگهی جهت واگذاری منتشر شده و سرمایه گذاری حاضر به دریافت مسئولیت مدیریت آن جا نشده است و به دلیل بزرگی مساحت از توان شهرداری هم خارج است.

طرح مجدد ایجاد زباله گاه مشترک میان نیشابور و سبزوار

در بخشی از جلسه هشتاد و دوم شورای پنجم، نامه شهرداری در خصوص انتقال زباله گاه از حاشیه بخش میان جلگه قرائت شد و از آن به عنوان «دغدغه دیرینه» یاد شد.

رضا مهرداد که پیش تر پیشنهاد ایجاد زباله گاه مشترک با شهرستان سبزوار را طرح کرده بود، با وجود مخالفت سبزواری ها با این طرح، بار دیگر از آن دفاع کرد و خواستار تشکیل نشست با شورا و شهردار سبزوار برای جلب منافع مشترک برای هر دو شهرستان شد.

وی تاکید کرد: ایجاد زباله گاه مشترک مکانیزه به رفع مشکلات بسیاری کمک می کند، اگر سبزواری ها موافقت نکرده اند که نباید طرح را رها کنیم. می توانیم پیگیری بیش تری داشته باشیم و حتی با توجه به این که موضوع محیط زیستی و دارای اهمیت بالاست، از نهادهای فراداستی مانند استانداری و وزارت کشور بخواهیم طرح و برنامه بدهند.

مهرداد با پذیرش این که ایجاد زباله گاه مکانیزه به صورت مجزا برای هر شهرستان مقرون به صرفه نیست، با دفاع  دوباره از پیشنهاد قبلی خود، تاکید کرد: اجرای متمرکز این طرح می تواند حداقل ضایعات محیط زیستی ناشی از زباله ها را به همراه داشته باشد و صرفه اقتصادی نیز دارد چراکه در مشهد این طرح انجام شده است.

شهردار نیز با دفاع از این پیشنهاد  از اختصاص اعتبار ملی از محل صندوق محیط زیست کشور خبر داد و افزود: در صورت به نتیجه رسیدن دو شهرستان و اجرای مشترک، بودجه و اعتبار ملی نیز به آن اختصاص پیدا خواهد کرد.

در پایان تشکیل جلسه ای با اعضای شورا و شهرداری سبزوار، با موافقت اعضای شورا مواجه شد.

مرکز پژوهش های شورای شهر که مدتی پیش خبر تشکیل آن منتشر شد، در رابطه با واریز حق الجلسات برای افراد عضو کارگروه های تخصصی آن بحث شد؛  پیشنهاد پرداخت مبلغ ساعتی ۲۵۰ هزار ریال که به تصویب کمیسیون رسیده بود، در جلسه مطرح شد.

مهرداد در این باره پیشنهاد کرد: دوره آزمایشی ۳ ماهه برای کارگروه ها در نظر بگیریم تا تعداد کارگروه ها و تعداد اعضای آن دقیق مشخص شود و ببینیم مبلغ حق الجلسات با بودجه شورا همخوانی دارد یا خیر، دیگر اعضا نیز مواردی را مطرح کردند از جمله این که حق الجلسات ثابت نباشد و مدارک تحصیلی و سطح مشورت در نظر گرفته شود.

به این ترتیب مقرر شد مصوبه مجددا به کمیسیون برگردد و با جزئیات بیشتر به صحن بیاید.

گفتنی است بر اساس آن چه در تشکیل «مرکز پژوهش های شورا» به تصویب رسیده است، کارگروه های تخصصی مرکز پژوهش های شورا، متشکل از نمایندگان ادارات و مشاوران دانشگاهی با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا زین پس به عنوان بازوی مشورتی شورای شهر فعالیت خواهند کرد.

مصوبه جدید تجاری سازی؛

صلح نامه فساد آور است

مصوبه جدید تجاری سازی بر اساس توافق بین شهرداری و مالکین مبحث دیگر این جلسه بود. با توجه به این که اصل مصوبه باید در بهمن ماه ارائه و با توجه به آخرین قیمت ها بر اساس قیمت منطقه ای تعیین تکلیف شود، درخواست تعدادی از شهروندان مبنی بر توافق با شهرداری بر اساس قیمت کارشناسی مورد بررسی شورای شهر قرار گرفت.

هادی ترقی رئیس کمیسیون عمران، از انعقاد صلح نامه میان این متقاضیان و شهرداری سخن گفت ولی هادی درودی، رئیس شورا، «صلح نامه» را فسادآور دانست و یادآور شد: ممکن است در آن شهرداری با یک نفر به گونه ای صلح کند و با دیگری به گونه ای دیگر به توافق برسد و وحدت رویه و روال مشخصی به وجود نخواهد آمد.

اما شهردار صلح نامه با اعمال ضریب ثابت و در چارچوب مصوبه شورای شهر را قانونی دانست، در نهایت مقرر شد قیمت کارشناسی مورد تایید شورای شهر قرار گیرد و بخش تجاری سازی بر اساس قیمت منطقه ای از سوی شهرداری تعیین گردد.

گفتنی است محمدکاظم صادقی عضو غایب این جلسه شورا بود. به گفته رئیس شورا مقرر شده بود جلسات شورای شهر در ماه رمضان با دعوت از یک قاری و قرائت قرآن از سوی وی که از پرسنل شهرداری است آغاز شود و این جلسه نیز چنین آغاز شد.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.