حاشیه ای بر نگرانی های به حق کارگران خدمات شهری و تجمع شان در شورای شهر: «غضنفرها» و توسعه نیشابور؟!

تقریبا می توان ادعا نمود در تمامی انتخابات مجلس و شورای شهر که تاکنون در شهرستان نیشابور برگزار شده، «شاه بیت» اصلی و شعار انتخاباتی بسیاری از انتخاب شوندگان «عقب ماندگی نیشابور از قافله ی رشد و توسعه» در مقایسه با سایر شهرها بوده است. اما به نظر می رسد علی رغم درستی طرح این مطالبه، کمتر فرد یا افرادی بوده اند که به دلایل و عوامل این عقب ماندگی پرداخته باشند. در این نوشتار سعی شده فارغ از مباحث نظری این عقب ماندگی، با بررسی موردیِ سه نمونه از چالش های پیش رویِ شورای شهر و شهرداری برای اصلاح برخی رویه ها و روندهای غلط در اداره ی شهر و نیز انجام پروژه های عمرانی به صورت عینی تر به دلایل این عقب ماندگی در حوزه ی شهر و شهرداری بپردازیم.

این سه نمونه مطالعه ی موردی عبارتند از:

* پروژه ی احداث زیر گذر خیابان کاشمر ، شهر کهنه و به دنبال آن پروژه ی احداث پل روگذر انتهای خیابان شریعتی – جنوب راه آهن (خیابان کشتارگاه و رحمت آباد)- آبان ۱۳۹۶

* طرح واگذاری خدمات شهری منطقه ی یک شهرداری به پیمانکار- اسفند ۱۳۹۶

* طرح واگذاری  خدمات شهری منطقه ی ۲ به پیمانکار – خرداد ۱۳۹۷

توقف پروژه ی احداث زیر گذر خیابان کاشمر نماد واپس گرایی!  

با عنایت به توسعه ی روز افزون خطوط ریلی به ویژه در مسیر تهران- مشهد ،  برطرف کردن تقاطع های ریلی در طول این مسیر در دستور کار مسئولین راه آهن جمهوری اسلامی قرار گرفت. به همین دلیل  بسیاری از مسئولین شهرهایی که در مسیر راه آهن تهران به مشهد قرار داشتند با استفاده از این فرصت به جذب اعتبارات ملی پرداختند و با احداث ابنیه ی مناسب، به حل معضلات ترافیکی دیار خود مشغول و توسعه را به مناطق عمدتا حاشیه ای شهرهای خود هدیه دادند.

در نیشابور اما وضعیت به گونه ای دیگر بود؛ علی رغم درگیر بودن بخش عمده ای از نواحی جنوبی این شهر با این مسئله؛  تنها دو پروژه ی روگذر انتهای بنیاد شهید و زیرگذر میدان فردوسی در سال های دور اجرایی شد و تکلیف تقاطع های مهم دیگری چون تقاطع انتهای خیابان شریعتی به جنوب راه آهن، تقاطع خیابان کاشمر و تقاطع شهر کهنه علی رغم پی گیری های فراوان همچنان بلاتکلیف مانده است.

با روی کار آمدن شورای پنجم با هدف تعیین تکلیف این سه تقاطع، جلسات مختلفی با مسئولان محلی و استانی برگزار شد که برآیند این جلسات تاکید همه ی آنان بر اهمیت و لزوم اجرای این پروژه ها بود. به همین سبب شهرداری با همکاری راه آهن و با انجام کارشناسی های لازم اولین گام را در اجرای زیرگذر خیابان کاشمر محکم برداشت. اما متاسفانه برخی افراد صاحب نفوذ، که موضع و رفتار غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و انتخاباتی ایشان در این خصوص امروزه بر همگان روشن است؛ با سوار شدن بر «احساس نگرانی» برخی کسبه ی محل، بنای مخالفت با پروژه ای را نهادند که دامنه ی آتش آن امروز توسعه ی شهر را نشانه رفته است و نه تنها اجرای پروژه ی« زیرگذر کاشمر » که اجرای پروژه های زیرگذر «شهرکهنه» و پل عظیم روگذر «انتهای خیابان شریعتی» را در هاله ای از ابهام قرار داده است.نکته ی تاسف بار این که علی رغم تاکید همه ی مدیران شهری بر اجرای این پروژه ها، به محض ایجاد کوچک ترین مشک، «سخاوتمندانه»! شورا و شهرداری را در اجرا تنها گذاشتند. نکته ی دیگر این که سوار شدن بر موج احساس نگرانی مردم در اجرای پروژه ی خیابان کاشمر از طرف «فردی» صورت گرفت که ظاهرا! صدای« داد و بی دادهای» او ظاهرا برای ستاندن حق! نیشابوریان گوش «افلاکیان» را هم «کر» کرده است. به نظر می رسد در این معادله« قربانی شدن توسعه» تنها عایدی نیشابوریان باشد.

   – واگذاری پیمان خدمات شهری منطقه ی یک شهرداری گامی به جلو

با عنایت به وجود ابهامات جدی که به طور کلی در انعقاد قراردادها در شهرداری از جمله در حوزه ی خدمات شهری وجود داشته و دارد و نیز شیوه ی نادرست و ناقصِ تنظیف شهر و جمع آوری زباله و صدالبته «هزینه ی بالای» این خدمات در مقایسه با سایر شهرها؛ یکی از گام های مهم شورا و شهرداری در پایان سا ل ۱۳۹۶، تجدید نظر در پیمان منطقه ی یک شهری بود. در همین راستا با تلاش شهردار و همراهی شورا لایحه واگذاری «خدمات منطقه ی یک» به پیمانکار جدید تصویب شد. با طرح این واگذاری از همان روزهای اول شورا و شهردار از جانب چند گروه تحت فشار و شانتاژ قرار گرفتند:

– گروه اول کسانی بودند که تزریق «شیوه های جدید مدیریت شهری» فضای پیله بسته ی «مدیریت رانتی» آنان را تهدید می کرد. این افراد با تحت فشار قرار دادن اعضای شورا، تحریک کارگران«نگران» از این واگذاری و حتی برخی شهروندان! سعی در حفظ موقعیت «بادآورده ی» خود داشتند.

– گروه دوم کارگرانِ «زخم خورده» و «نگرانی» بودند که از زد و بندهای گذشته حاکمان بر سرنوشت خود مصداق «مارگزیده ای» بودن که از ریسمان«سیاه و سفید» هم واهمه داشتند. این عزیزان ِ نگران با تحریک صاحبانِ موقعیت هایِ «بادآورده» چند بار در مقابل شورا تجمع کردند و از آینده ی نامطمئن کاری خود با آمدن پیمانکار جدید گله داشتند و در حقیقت «قصاص قبل از جنایت» می نمودند.

اما با پایمردی اعضای شورا و شهردار از ابتدای سال ۱۳۹۷، خدمات شهری منطقه ی۱ (شهرک های شمالی شهر) به پیمانکار جدید واگذار شد و امروز اولا شهروندان از دریافت خدمات مطلوب در این منطقه راضی تر هستند و دوم این که همان کارگران معترض دیروز با بهره مند شدن از مزایای «طرح طبقه بندی مشاغل» و نیز حضور پیمانکاری حرفه ای و پرداخت به موقع حق و حقوق آنان، به یکی از «سرسخت ترین» مدافعان این واگذاری تبدیل شده اند. سوم این که هزینه ی تمام شده ی ارائه ی خدمات شهری در منطقه ی یک در سال ۱۳۹۷ علی رغم افزایش رسمی ۲۰ درصدی پایه ی حقوق کارگران و با حفظ تمام کارگران قبلی، معادل هزینه ی تمام شده ی پیمانکار در سال ۱۳۹۶ است. این یعنی صرفه جویی حداقل  ۵۰۰ میلیون ریالی در هر ماه! حال شما پیدا کنید «پرتغال فروش» را!

–  پیمان خدمات شهری منطقه ی ۲؛ ردپای«غضضنفرها» و هیاهو برای هیچ!

یکی دیگر از گام های مهم شورا وشهرداری، ساماندهی نیروی انسانی است. توضیح این که در طول حداقل ۱۵ سال اخیر با دخالت و فشارِ برخی اعضای شورا و نیز انتخاب شهردارانی «بله قربان گو» و بعضا «فرصت طلب» تعداد زیادی نیروی انسانی غیر متخصص به بدنه ی شهرداری نیشابور افزوده شده است. این وضعیت سبب  «فربه» شدن بدنه ی شهرداری شده، به نحوی که امروز شهرداری نیشابور ۱۵۰۰ نفر نیرو در اختیار دارد که حدود سه برابر(!) چارت اداری و سازمانی است.  جالب است بدانید در شهر «خوی» با ۲۲۰ هزار نفر جمعیت (مشابه نیشابور) تعداد پرسنل فعال در شهرداری ۴۰۰ نفر(!) است.

نکته ی مهمتر این که علی رغم صرف هزینه ای تقریبا معادل «یک میلیارد و دویست میلیون تومان» در ماه برای تنظیف و برداشت زباله های منطقه ی «دو» اکثر شهروندان در نقاط مختلف این محدوده از کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده به شدت ناراضی هستند. به همین جهت شورای پنجم و شهرداری برای کاهش هزینه ها و ارائه ی خدمات مطلوب تر به شهروندان با عنایت به تجربه ی منطقه ی یک، تصمیم به واگذاری «خدمات شهری» منطقه ی دو به «پیمانکار» گرفتند. واگذاری این پیمان با رعایت حق و حقوق کارگران فعلی علی رغم  افزایش حداقل«۳۰ » نیرو؛ هر ماه معادل« دو میلیارد ریال» صرفه جویی خواهد داشت.

اعلام این خبر به طور طبیعی، سبب نگرانی کارگرانی شد که در این بخش مشغول کار بودند. علاوه بر این کارگران، برخی جریان ها و افراد نیز به مخالفت با این طرح و البته تحریک کارگران مشغول شدند. این واگذاری چند گروه را به مخالفت واداشته:

– گروه اول: کارگرانی که سال ها در شهرداری به صورت «شرکتی» (نوع استخدام ها در شهرداری خود داستانی دارد) در این منطقه مشغول به کار بودند. این کارگران علاوه بر این که خاطره ی خوشی از این واگذاری ها ندارند، نگران از بین رفتن مطالبات گوناگون خود و نیز امنیت شغلی شان هستند. در همین راستا با پیشنهاد شورا مقرر شد شهرداری با این کارگران و انجمن های صنفی و شورای کارگری جلسات توجیهی برگزار نماید.

– گروه دوم: مخالفان این قرارداد کسانی هستند که باید اسم آنان را «پدرخوانده ها» و بعضا با کمی احتیاط «مادرخوانده های» این شهر و شهرداری نامید. متاسفانه در نگاه این گروه موفقیت شورای پنجم و شهردار منتخب آنان در حکم «شکست» جریان «سیاسی-انتخاباتی» و «مدیریتی» آنان است. لذا از هر ابزار و وسیله ای برای به بن بست کشاندن این شورا استفاده می کنند؛ بدون هیچ توجهی به «منافع شهر» و مردم.

– گروه سوم: کسانی هستند که از عدم شفافیت ها در شهرداری بیشترین سود را برده یا می برند. این گروه در برابر تمامی «تغییرات» به مصداق«ترک عادت موجب مرض است» مقاومت می کند و تلاش می کند «ماهی» خود را از آب گل آلود فعلی صید کند.

با همه ی این تفاصیل و تاکید شورا و شهرداری بر حفظ حقوق قانونی کارگران فعلی و درج همه ی دغدغه های کارگران در دفترچه ی پیمان، باز هم متاسفانه برخی با دامن زدن به نگرانی های این عزیزان سعی در شکست سومین گام مهم شورا و شهرداری در «ساماندهی» نیروی انسانی، «کاهش هزینه ها» و ارائه ی «خدمات مطلوب تر» به شهروندان دارند.

به نظر می رسد شورا و شهرداری باید ضمن توجه به خواسته ها و مطالباتِ «به حق» و «قانونیِ» کارگران، عزمِ خود را برای تغییر، کاهش هزینه ها، ساماندهی نیروی انسانی، حراست از منافعِ همه ی شهروندان و ایجادِ زیر ساخت هایِ «توسعه ی» پایدارِنیشابور در حوزه ی شهرداری جزم کنند و در این راه تحت تاثیر هیاهوهای «منفعت طلبان»، «اصحاب غوغا» و «کوته اندیشان» قرار نگیرند. اگر چنین کنند بدون شک به عدد «غضنفرهای» مانع توسعه ی نیشابور بازهم افزوده خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.