جنجال و ابهام بر سر بخشودگی جرایم سینما فیروزه

کسی در پشت صحنه کمیته تطبیق، پرونده را کارگردانی می کند!

رضا میرابی- سینما شهرفیروزه نیشابور که اکنون در آستانه اکران سی سالگی خود قرار دارد، تیغ بدهی نیم میلیاردری به شهرداری را بر نوار فیلم هایش حس می کند.

پرونده بدهی سینما فیروزه که از سال ۸۰  در شورای اول و بعد از آن در شورای سوم مطرح شده بود و به نظر می رسید با مصوبه های صریح شورای چهارم، برای همیشه تعیین تکلیف شده باشد. با درخواست دوباره شهرداری نیشابور در اسفندماه گذشته برای رسیدگی مجدد به بدهی سینما به شهرداری، مجددا مطرح شد.

این بدهی که در ابتدا به رقمی حدود یک میلیارد تومان می رسید، مربوط به عوارض تجاری ملک است. رقمی که  اکنون و با کارشناسی مجدد به ۵۷۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

پرونده تعیین تکلیف این موضوع از اواسط خردادماه در جلسه رسمی شورای پنجم، دوباره، به جریان افتاد. جایی که پارلمان شهری در پاسخ به درخواست شهرداری ، با تایید مصوبات شورای چهارم، معافیت سینما از پرداخت عوارض را مادامی که این اقدام فرهنگی ادامه دارد، تضمین کرده بود.

این موضوع که مدتی مسکوت مانده بود، با سخنان احمد همت آبادی(شورا) در پنجاه و سومین جلسه رسمی شورا مورد توجه قرارگرفت. پرونده ای که حالا اعضای شورا نظرات مختلف و مخالف با یکدیگر در باره آن دارند.

تصمیم شورای پنجم در تعیین تکلیف بدهی سینما

هادی درودی در این خصوص می گوید: پرونده سینما فیروزه در دوره چهارم شورا سه مصوبه داشته است. شورای چهارم در مصوبات گذشته خود، این بند را به تصویب رسانده که تا زمانی که مجموعه سینما تغییر کاربری پیدا نکند، مالکین از پرداخت عوارض تجاری ملک معاف هستند و در صورت تغییر کاربری، عوارضات متعلقه با نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.

او ادامه داد: شورای پنجم نیز در جلسه رسمی شورا در تاریخ ۹ خرداد، در پیگیری درخواست شهرداری مبنی بر تعیین تکلیف بدهی های معوقه سینما شهرفیروزه در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۶، گفت که  با توجه به این که مصوبات دوره چهارم در زمان تصویب مورد اعتراض هیئت تطبیق مصوبات شوراها واقع نشد، همان مصوبات مورد تایید شورا است.

نامه های خارج از موعد قانونی کمیته تطبیق؛

عضو شورای شهر:

کسی در پشت صحنه کمیته تطبیق، پرونده را کارگردانی می کند!

رئیس شورای شهر در تشریح روند تصویب مصوبات شورا گفت: پس از ارسال مصوبه شورا به هیئت تطبیق، این  هیئت موظف است در صورت وجود ابهام، حداکثر تا دوهفته پاسخ نامه شورا را بدهد و اگر در تاریخ مذکور شورا نامه ای دریافت نکند، به معنی تایید مصوبه است.

تصمیم شورا درباره بدهی سینما به شهرداری، در تاریخ هفدهم خردادماه سال جاری به فرمانداری فرستاده شده است و هیئت تطبیق «دو هفته» زمان برای رد یا اعلام مغایرت آن با قوانین «مهلت» داشته است اما فرمانداری در تاریخ نهم تیرماه یعنی بعد از «۲۳ روز» پاسخ داده و خواسته که نماینده شورا و شهرداری برای ارائه توضیحات حضور یابند.

درودی می گوید: من و آقایان زرندی و صادقی که در جلسه کمیته تطبیق در تاریخ هفتم مرداد ماه حاضر شدیم، در ابتدای جلسه گفتیم که ۲۳ روز از ارسال مصوبه شورا به فرمانداری گذشته و عدم ارسال نامه ی رد یا ابهام در مصوبه از سوی کمیته تطبیق به شورا در مهلت قانونی «دو هفته»ای، به معنی تایید مصوبه است و الان هم ما برای به جاآوردن احترام دعوت شما، در این جلسه حضور یافتیم!

زرندی هم گفت:  معتقدم در موضوع پرونده سینما فیروزه، پشت صحنه ای وجود دارد. این موضوع از سمت فردی در کمیته انطباق کارگردانی می شود و سعی بر این است که اعضای شورا را به جان هم بیندازند!

احمد همت آبادی که از شروع بررسی مجدد پرونده سینما در دوره پنجم شورا، در سوی دیگر ماجرا قرار داشت و مطالبه شهرداری را به حق می دانست، در پاسخ به درودی گفت: وظیفه رئیس شورا این است که هر تصمیمی که اعضا می گیرند، قبول کند و  مکاتبه لازم را انجام دهد و این موضوع مستلزم این نیست که شخص رییس شورا با مصوبه یادشده موافق باشد. سوال من این است که  اگر واقعا مصوبات دوره چهارم شورا درست بود پس چرا در همان دوره «پایان کار» برای بنای سینما صادر نشد و شهرداری در دوره پنجم این پرونده را به جریان انداخت؟

او ادامه داد: بدهی سینما به شهرداری حدود یک میلیارد بوده و بعد با رایزنی و با هدف حمایت از اقدام فرهنگی مالک، به ۵۷۰ میلیون تومان کاهش یافت. حالا ما در دوره پنجم همان مصوبه دوره چهارم را تکرار کردیم. مصوبه به کمیته تطبیق رفته و به تشخیص کمیته، دارای ابهام بود و آقایان درودی، زرندی و صادقی برای ارائه توضیحات لازم در جلسه کمیته تطبیق حاضر شدند. وقتی کمیته انطباق مصوبه ما را رد می کند، سه نفر از شورای شهر چه حقی دارند که جلسه می گذارند و به جای ۶ نفر دیگر هم صحبت می کنند؟! این افراد حق نداشتند صورت جلسه امضا کنند.

این عضو شورای شهر در ادامه با اشاره به صورت جلسه کمیته تطبیق که با حضور سه تن از اعضای شورای شهر برگزار شده، اذعان کرد: تاریخ درج شده در صورتجلسه که از سوی فرمانداری به شورا ارسال شد، هفتم مرداد ماه بوده اما تاریخ ارسال نامه به شورا، ۴۰ روز بعد در ۱۵ شهریور بوده، آن هم درست صبح روز بعد از اعتراض من در صحن علنی شورا! این چه معنی می دهد؟ چرا باید این اتفاق بیفتد؟ من فکر می کنم مصوبه کمیته انطباق عمدا با تاخیر ۴۰ روزه به شورا فرستاده شده است!

او در پایان سخنانش گفت:  من پیگیری کردم می بینم صورت جلسه ای که کمیته انطباق بعد از ۴۰ روز از تاریخ جلسه به شورا فرستاده حتی با محتوای رد و بدل شده در جلسه نیز سنخیت ندارد! در این صورتجلسه، هویت امضا کنندگان اصلا ذکر نشده است!

نظر کارشناسی کمیته تطبیق:

شورا اختیاری برای بخشش بدهی سینما ندارد!

در نامه ای که کمیته تطبیق در پانزدهم شهریور برای اعلام تصمیم نهایی خود به شورا فرستاده، با سه دلیل، مصوبه بخشش بدهی سینما را رد کرده است:

یکم- با عنایت به بررسی محتویات پرونده و مدارک ارائه شده توسط شهرداری مبنی بر تخلف ساختمانی، قسمتی از بدهی نامبرده به شهرداری ناشی از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد، معافیت مواد ۱۶۱ برنامه سوم و ۱۰۵ برنامه چهارم توسعه صرفا شامل عوارض صدور پروانه بوده و به تخلفات ساختمانی تعلق نمی گیرد.

دوم- با عنایت به این که احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، شبه قضایی می باشد، تخفیف و بخشودگی آن خارج از اختیارات وظایف قانونی شورای شهر است.

 سوم- دربرنامه های سوم و چهارم توسعه، معافیت عوارض صدور پروانه شامل سینماهایی با کمتر از ۱۵۰ و بیشتر از ۴۰۰ صندلی نمی باشد در حالی که تعداد صندلی های سینما شهر فیروزه بیش از ۴۰۰ عدد است.

زرندی، رئیس کمیسیون جذب مشارکت های اقتصادی شورای شهر در این خصوص می گوید: ما در شورای پنجم اصلا مصوبه ای در خصوص بدهی سینما فیروزه نداشته ایم که حالا کمیته تطبیق بخواهد آن را رد کند. ماگفتیم که مصوبات دوره چهارم که  در این خصوص به تصویب رسیده، مورد تایید شورای پنجم است. هم چنین اگر بنا به اجرای قانون است، در قانون آمده که اگر کسی قصد ساخت سینما داشت، به اندازه زیربنای فرهنگی، پروانه تجاری رایگان بگیرد. علی رغم این قانون، شهرداری در دوره های گذشته به آن عمل نکرده و ۵۰ درصد هزینه پروانه های تجاری از مالک اخذ شده است. این اقدام خلاف قانون بوده و اگر قانون اجرایی است پس چرا در زمان مذکور، تمام این پروانه ها رایگان به مالک داده نشد؟

عدم تطابق شماره و تاریخ نامه کمیته تطبیق؛ عمد یا غیر عمد؟!

معاون فرماندار : خودم گفتم تاریخ نامه دستکاری سیستمی شود!

کارشناس سامانه الکترونیکی دولت: امکان دستکاری در تاریخ و شماره نامه در سامانه دولت وجود ندارد!

«خیام نامه» در بررسی دقیقی که در روند طی مراحل قانونی مصوبه بخشودگی ضمنی عوارض تجاری سینمای نیشابور انجام داد، به نکته جالبی رسید.

تاریخ نامه ارسالی کمیته تطبیق فرمانداری به شورا (که در آن مصوبه شورا مبنی بر معافیت سینما فیروزه مغایر قانون شناخته شده است)  با ۴۰ روز تاخیر (علی رغم مهلت دو هفته ای برای اظهار نظر) و درست روز بعد از اظهار نظر همت آبادی در این خصوص، به شورای شهر ارسال شد. تاریخ بالای این نامه، به همان روز تشکیل جلسه، یعنی پنجم مرداد ماه بر می گردد. این در حالی است که شماره نامه مذکور تطابقی با تاریخ آن ندارد! به این معنی که اصطلاحا «شماره» نامه با تاریخ صدور آن، نمی خواند و گویا این نامه به تازگی و مدت ها بعد از پایان مهلت در سامانه الکترونیک مکاتبات دولتی ثبت شده است. ولی «تاریخ» صدور را به نحوی زده اند که گویا نامه در همان زمان تشکیل جلسه کمیته تطبیق، یعنی  در ۴۰ روز قبل شماره و تاریخ خورده است!

یک کارشناس مستقل سامانه دولت (سیستم الکترونیکی جامع که برای مکاتبات بین ادارات استفاده می شود) در گفتگو با «خیام نامه» بیان کرد: با توجه به اینکه مکاتبات به صورت سیستمی انجام می شود، امکان دستکاری سیستمی در تاریخ و شماره نامه وجود ندارد!

عضو کمیته «تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین» که ابتدا حاضر به مصاحبه نمی شد، در گفت وگو با «خیام نامه» گفت: در حالت کلی هیات تطبیق وظیفه دارد تا ۱۴ روز مصوبات ارسالی شورا را بررسی و اعلام نظر کند. در این بین اگر مصوبه ای از نظر کمیته انطباق دارای ابهام باشد، با دعوت از اعضای شورا برای ارائه توضیحات، ابهام مصوبه برطرف شده و بعد از آن تصمیم به رد یا تایید می گیریم که در این صورت، از فرصت ۱۴ روزه بیشتر می شود.

عبدالناصر عرب پور در پاسخ به سوال خبرنگار «خیام نامه» در مورد دلیل تاخیر در ارسال نظر کمیته انطباق به شورای شهر، با اذعان به اشتباه خود در این خصوص، گفت: نامه زمانی که به سیستم من می آید ، من باید پس از امضا به دبیرخانه ارجاع دهم. این ارجاع باید با دستور خاص انجام شود و در غیر این صورت، نامه به دبیرخانه نمی رسد و در نتیجه نامه ابلاغ و ارسال نمی شود. من به اشتباه دستور دیگری را انتخاب کردم و این باعث شده که دبیرخانه امکان دریافت و ارسال نامه به شورا را نداشته باشد.

معاون فرماندار نیشابور افزود: البته پیش از ارسال نامه به من، سیستم دبیرخانه به صورت خودکار برای هر نامه، شماره و تاریخ می زند و این اطلاعات از سیستم من قابل ویرایش نیست.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری ادامه داد: بعد از این موضوع هم هیچ کسی از سمت شورا، سینما  و شهرداری پیگیر این نامه نشد! تا این که اعضای کمیته تطبیق اطلاع دادند که نامه نرسیده و بعد ازآن پیگیری کردیم و فهمیدیم اشتباه از من بوده است!

عرب پور در خصوص عدم تطابق شماره و تاریخ نامه ارسالی کمیته تطبیق به شورای شهر در خصوص اعلام رد مصوبه شورا برای بخشش ضمنی بدهی شهرداری، تصریح کرد: من خودم پس از آگاهی از عدم ارسال درست نامه، به کارشناس گفتم نامه جدیدی در این خصوص آماده کند ( که طبیعتا شماره جدید می خورد) اما تاریخ آن را به گذشته و زمان تشکیل جلسه رفع ابهام مصوبه شورا بزنند! این کار غیرقانونی هم نیست؛ من این را به آقای درودی هم گفتم اما ایشان سیستم اداری را نمی پذیرد.

این درحالی است که پیش از این یک کارشناس سامانه دولت امکان دستکاری سیستمی در تاریخ و شماره نامه های ارسالی از طریق این سامانه را رد کرده بود. به علاوه نکته مبهم دیگر، این است که نامه های پیشین فرمانداری به شورا به صورت فایل word  بوده اما این نامه به صورت اسکن شده ارسال شده که این خود احتمال تغییر دستی تاریخ نامه را افزایش می دهد.

وی در پاسخ به درخواست رویت نامه از سوی خبرنگار «خیام نامه» گفت: «نامه را قرار نیست به شما نشان بدهیم. مگر خبرنگار هم باید نامه ها را ببیند؟! من اگر خطایی کرده باشم، به مرجع بالاتر پاسخ می دهم.»

فرماندار نظر قطعی را می دهد

نامه شهرداری برای اعلام بدهی به سینما اشتباه بوده

در حالی که به نظر می رسید شورای شهر به نامه رد مصوبه خود را از سوی کمیته انطباق فرمانداری به دلیل رد شدن مهلت قانونی اظهار نظر، ترتیب اثر ندهد، جلسه ای با حضور فرماندار و نمایندگان شورا، شهرداری و سینما برای بررسی بیشتر موضوع تشکیل می شود.

رئیس شورای شهر نیشابور گفت: پس از این اتفاقات اکنون فرماندار شخصا به پرونده ورود پیدا کرده و همه منتظریم تا فرماندار نظر قطعی در این خصوص را بدهد.

درودی در خصوص نامه ای که شهرداری منطقه ۲،  اخیرا و بدون توجه به نتیجه مصوبه شورا، برای اعلام بدهی سینما، به جهانگیر سروری، مالک سینما، ارسال کرده، اذعان کرد: این نامه اشتباه بوده و پس از رایزنی با شهردار منطقه ۲، نامه پس گرفته شد.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.