از زبان دکتر علی شریعتی

وقتی حقیقت در کنار زندگی قرار بگیرد، خیلی ها حق طلبند
اما اگر حقیقت در برابر زندگی قرار بگیرد، بازار توجیهات شرعی داغ خواهدبود.
ابراهیم درکشاکش یک انتخاب
رضا شیر محمدی
و اکنون در منایی، ابراهیمی و اسماعیلت را به قربانگاه آورده ای، اسماعیل توکیست؟ چیست؟ مقامت؟ آبرویت؟ موقعیتت؟ شغلت؟ پولت؟ خانهات؟ باغت؟ اتوموبیلت؟ معشوقت؟ خانوادهات؟ علمت؟ درجه ات؟ هنرت؟ لباست؟ نامت؟ نشانت؟ جانت؟ جوانیت؟ زیبایی ات؟ من چه می دانم؟ این را توخود می دانی، توخودآن را، اورا،هرچه هست وهرکه هست، باید به منا آوری و برای قربانی،انتخاب کنی.من فقط می توانم نشانیهایش را به تو بدهم:آنچه تو را در راه ایمان، ضعیف میکند،آنچه تو را در رفتن، به ماندن میخواند،آنچه تو رادر راه مسئولیت به تردید میافکند،آنچه تو را به خود بسته است و نگهداشته است،آنچه دلبستگیاش نمی گذارد تا پیام را بشنوی،تا حقیقت را اعتراف کنی،آنچه تو را به فرار میخواند، آنچه تو را به توجیه و تأویلهای مصلحت جویانه میکشاند، و عشق به او،کور و کرت میکند، در زندگیات تنها یک چیز هست که برای به دست آوردنش، از بلندی فرود می آیی، برای ازدست ندادنش،همه دستاوردهای ابراهیموارت را ازدست می دهی،او اسماعیل تو است، اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد،یا یک شیء،یا یک حالت، یک وضع، و حتی، یک نقطه ضعف، اما اسماعیل ابراهیم، پسرش بود سالخورده مردی در پایان عمر، پس از یک قرن زندگی پر کشاکش و پر از حرکت، همه آواره گی و جنگ و جهاد وتلاش ودرگیری با جهل قوم و جور نمرود وتعصب متولیان بت پرستی وخرافههای ستارهپرستی وشکنجه زندگی. و در پایان رسالت عظیم خداییاش،یک بنده خدا دوست دارد پسری داشته باشد اما زنش نازا است و خودش، پیری از صد گذشته، آرزومندی که دیگر امیدوار نیست، حسرت و یأس جانش را میخورد، خدا بر پیری وناامیدی و تنهایی ورنج این رسول امین و بنده وفادارش، که عمر را همه در کار او به پایان آورده است، رحمت می آورد و از کنیز سارا ، زنی سیاهپوست، به او یک فرزند میبخشد،آن هم یک پسر؛ اسماعیل برای ابراهیم، تنها یک پسربرای پدرنبود، پایان یک عمر انتظار بود، پاداش یک قرن رنج، ثمره یک زندگی پرماجرا، …واکنون جنگ،جنگ میان خدا و اسماعیل، در ابراهیم! دشواری انتخاب،کدامین را انتخاب می کنی ابراهیم؟خدا را یاخود را؟ سود را یا ارزش را؟ پیوند را یا رهائی را؟ مصلحت را یا حقیقت را؟ماندن را یا رفتن را؟خوشبختی را یا کمال را؟ لذت را یا مسئولیت را؟ زندگی برای زندگی را یا زندگی برای هدف را؟علاقه و آرامش را یا عقیده و جهاد را؟غریزه را یا شعور را؟ عاطفه را یا ایمان را؟ پدری را یا پیامبری را؟ پیوندرا یا پیام را؟ وبالاخره، اسماعیلت را یا خدایت را؟
انتخاب کن ابراهیم، اسماعیلت را بکش! با دستهای خویش بکش فرزند دلبندت را، میوه دلت را، پاره جگرت را، نور چشمت را، ثمره عمرت را، همه پیوندت را، لذتت را، بهانه بودنت را، تمامی آنچه تو را به زندگی بسته است، در این دنیا نگهداشته است، معنی بودن و زیستن و ماندنت را، پسرت را، نه، اسماعیلت را، این است دعوت ایمان، پیام رسالت! این مسئولیت تو است، ای انسان مسئول! ای پدر اسماعیل.
اکنون ابراهیم است که در پایان راه دراز رسالت، برسر یک دو راهی رسیده است! سراپای وجودش فریاد میکشد: اسماعیل، و حق بر سرش می کوبد: ذبح، باید انتخاب کند، حقیقت و منفعت با هم در او می جنگند، منفعتی که با جانش بسته است وحقیقتی که باایمانش. ای از جان گذشته، از اسماعیل بگذر.
واکنون تویی که به منا رسیدهای، ابراهیموار، باید قربانیت را آورده باشی، باید از هم آغاز،اسماعیلت را برای ذبح درمنا انتخاب کرده باشی؛ اسماعیل توکیست؟چیست؟ هرچه در چشم تو،جای اسماعیل را در چشم ابراهیم دارد، هرچه تو را در انجام مسئولیت،درکاربرای حقیقت،سد شده است، بند آزادیت شده است، پیوند لذتی شده است که تو را به ماندن با خویش می خواند،همچون غُل جامعه به زمین استوارت بسته است، نمیگذاردت بِرَوی، همان که با ابلیس همداستان میشود تا نگهش داری.همان که گوشَت را در برابر پیام حق،کر می کند و فهمت را تار و دلت را چرکین، همانکه برایت عصیان در برابر فرمان ایمان و فرار از زیر بار مسئولیت سنگین و دشوار را توجیه می کند، هرچه وهرکه تورا نگه میدارد، تا نگهش داری، اینهانشانیهای اسماعیل است، تو خود او را در زندگیت بجوی وبردار.و اکنون که آهنگ خدا کردهای، در منا ذبح کن گوسفند را از هم آغاز تو خود انتخاب مکن، بگذار خدا انتخاب نماید، و آن را، به جای ذبح اسماعیلت، به تو ارزانی کند، اینچنین است که ذبح گوسفند را،به عنوان قربانی، ازتومیپذیرد،ذبح گوسفند،به جای اسماعیل، قربانی است،ذبح گوسفندبه عنوان گوسفند، قصابی!

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.